“Uvijek daj sve od sebe, što posadiš sada, pobrat ćeš kasnije.”

Og Mandino

atma.hr – 39

atma.hr – 39