Neka Vječno Svjetlo

što u nama uvijek sja

otjera strah i tamu,

da krenemo prema Novome danu,

i Novome Suncu koje uskoro sviće

i na horizontu vidljivo

ponovo bit će…

Za one koji Ga u srcu prime

neće biti mraza nit΄ teške zime,

jer oni znaju

da kada napuste tijelo

duša ima novo odijelo

koje je neuništivo i cijelo.

Radosno idu ka svome Tvorcu

i Nebeskom Mirotvorcu.

U stanju sveprisutnog mira,

u zraku pulsiraju zvukovi lira

koji šire se poput morskog vala,

a sa obližnjeg žala

čuje se pjesma:

“Oče-Majko, Veliko Ti Hvala”.

* * *

Milan Troskot, Živi trenutak