atma.hr – 52
Kako se oporaviti od prolaska kroz teška vremena, kritike i konflikte…? Ovo su ključna uvjerenja koja mentalno snažnim osobama pomažu uspostaviti svoj mir.

Amy Morin je psihoterapeut i licencirani socijalni radnik, a zahvaljujući svom poslu, upoznala je brojne ljude koji su uspjeli da se izbore sa ogromnim izazovima.

U knjizi “13 stvari koje mentalno snažne osobe ne rade” Amy objašnjava koncept mentalne snage i strategije za izbjegavanje negativnog ponašanja: samosažaljevanja, zavisti na uspjesima drugih i predugo zadržavanje na prošlosti.

atma.hr – 52
Evo najkraćeg sažetka koji je sačinila sama Amy:

1. Mentalna snaga ne ogleda se u strogom ponašanju.

Ako ste mentalno snažni, ne treba se ponašati kao robot niti imati strogu vanjštinu. Važno je samo da se ponašate u skladu sa svojim vrijednostima.

2. Zbog mentalne snage ne treba ignorirati svoje emocije.

Povećanje mentalne snage ne zahtijeva da potiskujete osjećaje. Naprotiv, treba razviti duboku svijest o njima, a zatim razumijeti kako oni utječu na vaše misli, volju i ponašanje.

3. Mentalno snažne osobe ne moraju se oslanjati samo na sebe.

Mentalna snaga ne znači da razglasite kako vam nikad nije potrebna ničija pomoć niti zaštita. Naprotiv, upravo priznanje da ne znate sve odgovore, tražiti pomoć kad vam je potrebna i priznati da vam je potrebna snaga i drugih ljudi – pokazuje želju da jačate još više.

atma.hr – 52
4. Ako ste mentalno snažni, to ne znači da uvijek razmišljate pozitivno.

Promatranje svega u pretjerano pozitivnom svjetlu može biti isto štetno kao i razmišljanje u pretjerano negativnim okvirima. Mentalna snaga odlikuje se realističnim i racionalnim razmišljanjem.

5. Razvoj mentalne snage nije inspiriran potjerom za srećom.

Mentalna snaga će vam pomoći da budete zadovoljniji u životu, ali to ne znači da se trebate buditi svakog dana s idejom da postanete sretni po svaku cijenu. Ostvarenje svog punog potencijala, to je ono ka čemu treba težiti.

Izvor: Lovesensa.rs