Foto: splitshire.com

atma.hr – 52
Smijati se je rizik, da nas ne smatraju ludim.

Plakati je rizik, da nas ne smatraju sentimentalnim.

Boriti se je rizik, da je budemo pobijeđeni.

Tražiti pomoć je rizik, da ne pokažemo svoje pravo ja.

Učiti je rizik, da ne pokažemo da smo “slabi”.

Pokazati svoje snove i ideje mnoštvu je rizik, da ih ne izgubimo.

Ljubiti je rizik, da nam ljubav ne bude vraćena.

Biti iskren je rizik, da ne budemo odbijeni.

Biti svoj je rizik, da ne budemo odbačeni.

Živjeti je rizik, da ne umremo.

Nadati se je rizik, da ne izgubimo nadu.

Pokušati je rizik, da nam ne bi uspjelo.

Riskirati moramo, jer je u životu najveći rizik, da ne riskiramo.
Čovjek koji ne riskira ne napravi ništa, nema ništa i nije ništa.
Bez rizika, ne može se učiti, osjećati, mijenjati se, rasti, ljubiti… živjeti.

Samo čovjek koji riskira je slobodan čovjek!

Izvor: savjetnikuspjeha.com

atma.hr – 52
atma.hr – 52