Foto: pixabay.com

atma.hr – 52
Parazitizam je moguć samo na razini žrtve.

Energetski centri

Parazitsko kačenje na prvoj čakri nikad nije potpuno direktno, već nam se neko kači sa razine neke svoje druge čakre na našu prvu čakru ili na temelju ugovora i entiteta koje sam ima na prvoj čakri. U pozadini je manjak vjere u sebe i svoje sposobnosti te egzistencijalni strahovi.

Na drugu čakru može biti direktno kačenje sa tuđe druge čakre, a u srži su naše neispunjene potrebe i osjećaj samoće. Tad kad dođemo do točke gdje osjećamo samo na Zemlji i u ovom životu, lako se isprojicira na nekoga tko nam se nađe u blizini ili barem djelomično odgovara opisu toga što želimo da je to prava osoba. To vremenom vodi u frustraciju jer ispunjenja nema u parazitskim odnosima.

atma.hr – 39

Solarni pleksus često ima direktna kačenja jer ponovo sa pozadinom koja je obojena strahom težimo pripadati nekoj skupini u kojem god smislu-kvart, struka, statusno društvo, ideologija, filozofija…u pozadini je uvijek strah da ćemo biti neprihvaćeni. Ili kada stvaramo lažne identitete na razini solarnog pleksusa, uvijek su u energetskim dinamikama koje su stvorene za krađu energije, agresor koji se veže žrtvi na solarni pleksus, slabi je i dominira svojom voljom kroz strah.

Kačenja postoje i na razini gornjim energetskih centara, od srca do krunske, no ona obavezno uključuju konektiranje sa astralima, bilo višim bilo nižim i uplitanje u slobodnu volju ( nekad je riječ o ugovorima duše a nekad jedna osoba u odnosu svjesno upravlja tuđim mislima, emocijama i slično), putem magije viših ili nižih astrala.

Magija

Riječ magija može označavati svako uplitanje u slobodnu volju. Magija znači “vještina”. Niži astrali koriste energije koje dolaze od entiteta koji se ne skrivaju i ne predstavljaju lažno kao božanska bića i radi toga stvaraju veću količinu straha kod ljudi; viši astrali su korištenje energija onih entiteta i realnosti koji se lažno predstavljaju kao božanska bića, a “nadređeni” su entitima nižih astrala.

atma.hr – 39

Tu smo žrtve prevare, jer nam mogu predstavljati i da se povezujemo sa anđelima, Bogom i svjetlom a entiteti i njihovi predstavnici ovdje se prikazuju kao posrednici do Izvora.
Ovdje treba napomenuti da u “tehnike” viših astrala spadaju i religijski obredi i rituali i mnoga new age učenja i tehnika. Također i vizualizacije i afirmacije usmjerene na nekoga drugoga bez pristanka osobe.

Ljubavna magija je isto uplitanje u slobodnu volju, stoga je neprikladno magiju dijeliti na “crnu”, “bijelu”, “ljubavnu” itd.

Kristali

Ponekad osobe programiraju kristale za razne svrhe, npr. da nekome pokažu istinu, i kristali djeluju na osobe međutim osoba je nesvjesno unijela u kristal svoju verziju istine, i svoje želje i potrebe, koje se sada nameću osobi koja je prihvatila kristal. Ovo je također oblik miješanja u slobodnu volju i pazite od koga primate kristal kao poklon.

atma.hr – 52
Parazitizam je moguć samo na razini žrtve

Na prvoj razini je osoba žrtva koja daje svoju moć u nečije ruke, i traži osobu koja sa bavi magijom da nešto učini za nas, i nismo svjesni posljedica takvog djela.

Na drugoj razini osoba postaje kreator i postajemo korisnik tehnika koje koristimo da promijenimo stvari u životu s kojima smo nezadovoljni.

Osvještavanjem toga da nam ta iskustva ne trebaju, dolazimo do treće razine gdje postepeno predajemo Izvoru sve u ruke i stječemo povjerenje da ćemo dobiti apsolutno sve što nam je potrebno.

Saša Momić

https://www.facebook.com/eartharian/

31 DRVO SREĆE

banner za stvari DRVO SRECE