Budući da je kozmologija astronomskih siddhanti prilično slična tradicionalnoj zapadnoj kozmologiji, počet ćemo raspravu o vedskoj astronomiji ukratko opisujući sadržaj tih radova i njihov status u vedskoj tradiciji. U brojnim objašnjenjima Chaitanya-charitamrite (postdiplomski studij Shrimad-Bhagavatama) govori se o dva osnovna rada ove škole astronomije – Surya-siddhante i Siddhanta-shiromanija.

Najvažnija od ovih preporuka jest upravo to što su ovi proračuni dati u autentičnoj astronomskoj knjizi poznatoj kao Surya-siddhanta. Ovu knjigu sastavio je veliki profesor astronomije i matematike Bhimal Prasad Datta, kasnije poznat kao Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja (1874-1937), koji je bio duhovni učitelj u vaishnava-vedskoj tradiciji (personalistička vedska škola). On je bio odlikovan titulom “Siddhanta Sarasvati” za pisanje Surya-siddhante, a titula “Gosvami Maharaja” dodijeljena mu je kada je prihvatio sannyasu, odvojeni red života.

Ovdje je Surya-siddhanta jasno podržana kao vjerodostojna astronomska rasprava i povezana je sa Shrila Bhaktisiddhantom. Inače Surya-siddhanta je drevni rad na sanskritu kojeg je, prema samom tekstu, izgovorio Surya, polubog sunca, slavnom asuri Mayi Danavi na kraju posljednje Satya-yuge. Na bengali preveo ju je sam Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati koji je bio vrlo poznati učenjak vedske astronomije i astrologije.

Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati

Mali pogled u povezanost Shrila Bhaktisiddhante s vedskom astronomijom može se pronaći u bibliografiji njegovih radova. U njoj je izjavljeno:

 • Godine 1897. otvorio je u Calcutti školu nazvanu “Saraswata Chatuspati” za podučavanje Hindu astronomije koja je razmatrana neovisno od grčkih i drugih europskih astronomskih pronalazaka i proračuna
 • Tijekom tog vremena izdavao je dvomjesečne časopise “Jyotirvid” i “Brihaspati”
 • Također je izdao nekoliko autoritativnih rasprava o Hindu astronomiji
 • Asutosh Mukherjee, dekan sveučilišta u Calcutti ponudio mu je mjesto redovnog profesora na sveučilištu koje je Bhaktisiddhanta odbio.

Ove izjave pokazuju kako je Shrila Bhaktisiddhanta bio vrlo zainteresiran za vedsku astronomiju i astrologiju pred kraj 19. stoljeća te da je jedan od njegovih motiva bio uspostaviti vedsku astronomsku tradiciju neovisnu od grčkog i europskog utjecaja. U dodatku njegovom bengali prijevodu Surya-siddhante, Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati je izdao popriličan broj vrlo poznatih radova iz vedske kozmografije i astronomije u svoja dva časopisa poput prijevoda na bengali i objašnjenja Bhashkaracharyine Siddhanta-shiromani, prijevode Ravichandra-sayanaspashte, Bhauma-Siddhantu, Aiya-Siddhantu od Aryabhate i Jyotish-Tatwa-Samhitu. Dakle, ovaj popis uključuje prijevod Siddhanta-shiromanija od Bhashkaracharye, astronoma iz 11. stoljeća, i Arya-siddhantu od Aryabhate, astronoma iz 6. stoljeća. Druge stvari s ovog popisa također se bave astronomijom i astrologijom, no nemamo više podataka o njima.

Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati je izdao i Bhaktibhavana Panjiku i Shri Navadvipa Panjiku. Panjika je godišnji kalendar koji uključuje dodatke za religijske festivale i posebne dane kao što je recimo Ekadashi (svaki jedanaesti dan od mladog i punog mjeseca). Ti dodaci tradicionalno su izračunati korištenjem pravila datih u Jyotish shastrama. Za vrijeme njegovog aktivnog propovijedanja kao osnivača Gaudiya Matha (vrlo poznata duhovna udruga u Indiji), Shrila Bhaktisiddhanta je prestao izdavati radove posvećene izričito astronomiji i astrologiji. No ipak, kao što ćemo i kasnije vidjeti, on citira Surya-siddhantu i Siddhanta-shiromani nekoliko puta u svojoj Anubhasyi, komentaru na Chaitanya-charitamritu.

Očito je da su u posljednjim stoljećima Surya-siddhcmta i drugi slični radovi odigrali vrlo važnu ulogu u indijskoj kulturi. Oni su redovito bili korišteni za pravljenje kalendara i astroloških proračuna. U Shrimad-Bhagavatamu spomenuto je kako su se u vedsko vrijeme, prije više od 5.000 godina, također redovito izrađivala složena astrološka i kalendarska računanja. Zato pretpostavljamo kako su u tom vremenu, kao i u suvremeno doba, morali za to postojati slični ili isti sustavi astronomskih računanja. Ovdje moramo objasniti mogući nesporazum. Izjavili smo da su vaishnave (sljedbenici Boga, Vishnua) tradicionalno koristili astronomske siddhante te da se Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami pozivao na njih. U isto vrijeme istakli smo da neki od autora astronomskih siddhanti, poput Bhashkaracharye, nisu mogli prihvatiti neke od kozmoloških izjava u Puranama. Kako su vaishnava acharye (duhovni učitelji u vaishnava učeničkom nasljeđu) mogli prihvatiti radove koji kritiziraju Purane?

Pretpostavljamo da astronomske siddhante imaju drukčiji odnos nego transcendentalna literatura poput Shrimad-Bhagavatama. Oni su vjerodostojni tj. pripadaju izvornoj vedskoj astronomskoj tradiciji, ali su to ipak samo radovi običnih, svjetovnih osoba te stoga u sebi mogu sadržavati i određene nesavršenosti. Mnogi od tih radova, poput Siddhanta-shiromanija, sastavljeni su prije samo par stoljeća i koriste se empirijskim promatranjima.

Drugi radovi, poput Surya-siddhante, pripisuju se devama (polubogovima), ali su do nas došli preko osoba koje nisu napredne u duhovnom razumijevanju. Tako je Surya-siddhantu zabilježio Maya Danava, koji pripada rodu asura (ateista). A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada govori u njemu u jednom svom komentaru: “Maya Danava je uvijek materijalno sretan jer je miljenik Gospodina Shive, ali nikada ne može dostići duhovnu sreću.”

Astronomske siddhante sadrže praktičnu podjelu vedske znanosti i vaishnave su ih kao takve koristili kroz povijest. Teza ovog poglavlja je da su ti radovi preživjeli ostaci ranije astronomske znanosti koja je bila u potpunosti spojiva s kozmologijom Purana, a u ljudsko društvo su ih proširili deve i veliki mudraci. S napretkom Kali-yuge, dobom u kojem se trenutno nalazimo, to astronomsko znanje uvelike je bilo izgubljeno. U posljednjim stoljećima razni indijski astronomi preradili su znanje koje je preživjelo i sada je ono prisutno i usklađeno s empirijskim promatranjima. Drugim riječima, to znači da je ono sada ponovno relevanto i iskoristivo u astronomskim i astrološkim proračunima.

Astronomski proračuni

Iako ništa ne znamo o načinima računanja udaljenosti korištenim prije Kali-yuge, oni su morali barem imati jednaki vidokrug i red safistikacije kao metode koje su predstavljene u Suryasiddhanti, inače ne bi mogli imati usporedive rezultate. U trenutno pristupačnoj vedskoj literaturi takve su računarske metode predstavljene samo u astronomskim siddhantama i Jyotish shastrama. ltihase i Purane (uključujući i Bhagavatam) ne sadrže pravila za astronomsko računanje, a Vede sadrže samo spis pod imenom Vedanga-jyotish koja je jyotish shastra, astrološka studija, ali je vrlo sažeta i štura.

Slijedi kratki sažetak tema pokrivenih u Surya-siddhanti:

 1. Proračun točnih i netočnih položaja planeta na nebu
 2. Određenje dužine i širine mjesnih nebeskih koordinata
 3. Predviđanje potpunih i djelomičnih eklipsa Sunca i Mjeseca
 4. Predviđanje konjunkcija planeta sa zvijezdama i drugim planetima
 5. Računanje vremena izlaska i zalaska planeta i zvijezda
 6. Računanje Mjesečevih faza
 7. Računanje raznih astrološki bitnih kombinacija planeta
 8. Rasprava o kozmografiji
 9. Rasprava astronomskih instrumenata
 10. Rasprava o vrstama vremena.

Krunoslav Đurđević