atma.hr – 52
Bajke se, kao i snovi, služe jezikom simbola, a simboli dolaze iz dubina nesvjesnoga, koje jedino na taj način može nešto poručiti i obznaniti jer je to univerzalni jezik i može poslužiti kao tumačenje u svim vremenima. Arhetipovi ili neosviješteni dijelovi naše osobnosti su utjelovljeni u bajke i koriste se arhaičnim jezikom, a to što ga ne razumijemo pokazuje samo koliko je čovjek današnjice odsječen od svoje emocionalne prirode koja se pojavljuje u bajkama. Nesvjesno se pojavljuje u arhaičnim simbolima koje Zapadnjak ne može shvatiti. Naše obrazovanje ne može shvatiti simbole duševnog života poput princeze, princa ili čarobnjaka koji imaju izuzetnu važnost u duševnom životu. Da ne govorimo kako je obrazovanom čovjeku teško shvatiti da se stvarnost, a onda i arhaični simboli sna, pojavljuju dualno, kroz dobro i zlo kao jin i jang. Taj simbol su Heisenberg i Bhor, kvantni fizičari, vidjeli kao osnovu stvarnosti u kojoj živimo. Jedino su kvantna fizika i Jungova psihologija vidjele da stvarnost nije jednostrana, a to znači: sud koji ste upravo sada donijeli, ustvari ima oprečnu drugu stranu, kao dvije strane novčića. Upravo tako se pojavljuje stvarnost, a onda i simboli sna kao i bajki. Dvoznačnost je prava stvarnost, kao i bajka.

Simboli iz bajki i mitova koji se najčešće pojavljuju u snovima su anima i animus, junak, vještice, čarobnjaci, blizanci i patuljci.

Anima i animus u bajkama i mitologijama, pojavljuju se kao ženski i muški junaci, ili su prikazani kao stari mudrac i velika majka, vila i junak, zarobljeni prinčevi, zatočena princeza, ili jednostavno kao otac i majka. Javljaju se prinčevi koji su pretvoreni u čudovišta ili kao u Ljepotici i zvijeri. Ljubav kao poriv služi za spajanje dva principa; duh (animus) i priroda (anima). To su dva aspekta koji su razjedinjeni u nama samima.

Junaci se javljaju kao pomoć u odrastanju kada trebamo prijeći iz jedne faze života u drugu.

atma.hr – 52
Čarobnjak ili vrag se katkada javlja kao personifikacija Jastva, ali i Sjene. Sjena se javlja u obliku vraga ili vještice. To je naša potisnuta tamna strana. Ipak, ovi likovi se mogu javljati kao negativni Animus u žene, vrag ili negativna Anima u muškarca kao vještica. Primjerice, taj simbol govori ženi da ima negativan stav prema muškarcima i da ustvari vanjski problem s muškarcima ovdje otkriva njeno demoniziranje muškaraca. S druge strane, vještica može simbolizirati unutarnji stav muškaraca koji ne mogu prihvatiti ženu, pa ih vide u negativnom liku. Taj stav je poznat u patrijarhalnim društvima koja ženu podcjenjuju jer je ne razumiju, a da je muškarci razumiju onda bi se bavili duhovnošću. Naime, afirmacija žene dovodi muškarca do individualnosti i razvijanja duhovnosti, ona je put do jastva ili atmana.

Bliznaci pokazuju odnos ega i alter ega. To je naše ja koje može poprimiti dijabolične oblike u liku alter ega.

Patuljci se u bajkama pojavljuju kao čuvari rudnika, podzemnog svijeta. Oni su za Junga vratari nesvjesnoga kada ulazimo u dublji nivo nesvjesnog.

Životinje se javljaju nekada kao pozitivni aspekti koji našu nagonsku prirodu pretvaraju u nešto više i bolje. Njima se koriste šamani, a svaki čovjek ima svoju životinju koja mu se javlja u tom kontekstu. Ipak, životinje mogu biti neki potisnuti nagon koji se može pretvoriti u nešto drugo kao što je to riječ sa medvjedom koji označava negativnu Animu.

Ptica se javlja u bajkama kao glasnik, a u snovima znači glasnik intuicije kojeg ljudi zanemaruju pogotovo muškarci. Ptica je nosilac Duha Svetog ili onog tajnovitog djela koje izranja iz nesvjesnog kao pomoć sanjaru.

Staro drvo je simbol individuacije ili sazrijevanja. U bajkama ga nalazimo u mnogim motivima, a u mitologiji, pogotovo u kabali, ima najveću važnost.

Žaba je u snovima muškarca jako bitna jer je simbol Anime koji se treba transformirati, ali tek onda kada muškarac ostavlja intelekt jer ona se pretvara u ljepoticu u bajkama, a to znači da muškarac svoj animalni pogled prema svojoj ženskoj prirodi preobražava u duhovni aspekt, a onda takav muškarac zrači posebnom duhovnošću.

Dakle, simboli iz bajki pokazuju da se zapravo radi o dubokim slojevima nesvjesnog koje je taloženo u nama kao duhovno iskustvo naših predaka. Libido, prana ili chi, jedna je energija, ali ona u nesvjesnom dobiva simboličke oblike poput bajki i to onoliko koliko smo mi ustvari razvijeni. Što su više u snovima prisutne mandale (krug ili kvadrat poput sata, stola, labirinta, rozete, prstena, lopte), koje su simbol Jastva, to znači da smo nadvladali suprotnosti, odnosno da smo ih integrirali. Snovi su doista riznica bajki, ali i našeg duševnog života, a zamislimo li kakvo bi to bilo tek obrazovanje koje bi našu djecu učilo znanju mitova i bajki i to u razdoblju kada su najosjetljiviji i najprijemčiviji za takve slike? Svijet doista više ne bi bio ispunjen lošim događajima jer bi onda ljudi imali znanje kako integrirati svoje emocije.

Nikola Žuvela, vedski-jyotish.net

atma.hr – 52
Prethodna objavaMala lekcija Paula Coelhoa protiv stresa: Kako uspostaviti kontrolu nad svojim životom
Slijedeća objavaMuški ponos – najosjetljivija im točka: Kako “rukovati” njime?
Nikola Žuvela
Rođen sam 1975. godine u Zagrebu. Nakon srednje škole upisujem Filozofski fakultet kojeg završavam 2000 godine. Od 1992. godine se bavim meditacijom, studiranjem Zapadne i Istočne filozofije, psihologije, te na tu temu završavam doktorski studij, objavljujem knjige, znanstvene radove. Zapadnom astrologijom se bavim od 1997. godine do 1999.g., a nakon toga završavam studij jyotisha 2000.g. O jyotishu objavljujem mnoge članke (Vjesnik, Multikulturalni časopis, Grombol, Sensa). Od 2002. godine sam instruktor yoge, te podučavam tehnike meditacije. Također, vikendom održavam slijedeće radionice: Deprogramiranje odnosa, radionice o odnosima i samopouzdanju kao i individualna i grupna savjetovanja za one koji imaju poteškoća u braku ili vezi. Završio sam doktorski studij, smjer filozofija na temu filozofije i nesvjesnog. Također, sam objavio knjige: Jyotish i djelovanje Shanija, Nesvjesno u filozofiji Istoka i Zapada, Buđenje, Jedan muškarac i jedna žena, Katalog samozavaravanja, Muškarac i žena u procjepu. Dvadesetpet godina iskustva te dugogodišnjih konzulatcija kao i stručno obrazovanje nudi vam mogućnost da dublje zađete u obrasce koji se skrivaju iza vaših odnosa.