atma.hr – 52
“Ispraznite svoj um, budite bez oblika, poput vode.

Ako stavite vodu u čašu, ona postaje čaša,

ako ju stavite u bocu, ona postaje boca,

ako ju stavite u čajnik, ona postaje čajnik.

Voda može teći ili se može razbiti.

Budi voda, moj prijatelju.”

atma.hr – 52
atma.hr – 52