atma.hr – 52
“Smatram da smo svi isti kao ljudska bića, mentalno i emocionalno i fizički.

U pokušajima da osiguramo mirniji svijet i zdravije okruženje ponekad upiremo prstom na druge i kažemo da trebaju raditi ovo ili ono.

Ali promjena mora početi od svakog od nas, kao pojedinca.

Ako jedan pojedinac postane suosjećajniji to će utjecati na druge i tako ćemo promijeniti svijet.

Ako želite promijeniti svijet, najprije pokušajte napraviti promjenu unutar sebe.

To će pomoći vašoj obitelji da se promijeni.

Odatle promjena postaje sve veća i veća.

Sve što radimo ima neki učinak.”

– Dalai Lama

atma.hr – 52