Ego je naš dugogodišnji prijatelj koji vjerno štiti onaj dio nas koji je povrijeđen i nesiguran. Taj povrijeđeni dio nas uglavnom je dječji dio sa svim svojim traumama i razočarenjima, dio koji je ekstremno ranjiv i ustrašen, dio koji ne može podnijeti da se osjeća loše.


Widget not in any sidebars

Ego štiti taj nježni, nesazreli dio. On viče na druge kada se nezreli dio nas osjeća omalovaženo ili odbačeno, sakriva nas kada se osjećamo ružno ili bezvrijedno, govori da smo bolji od drugih kada ne možemo podnijeti da se osjećamo lošiji ili nevažni.

On je mehanizam obrane, maska iza koje skrivamo svoje ranjive dijelove. Ego nam je potreban sve dok nemamo dovoljno svjesnosti, ljubavi i snage u sebi da pogledamo i prihvatimo naše povrijeđene, razočarane, nesigurne dijelove.

Kada prestanemo bježati od tog ranjivog dijela sebe, kada ga prestanemo izbjegavati i osuđivati… kada ga pogledamo u oči, pružimo mu ruku, iznutra… kada mu dozvolimo da bude tu takav kakav je, da se osjeća tako kako se osjeća – on se počne osjećati bolje. Počinje sazrijevati. Počinje shvaćati da je u redu. Mi mu postajemo najbolji prijatelj koji ga razumije i prihvaća.

S prihvaćanjem i ljubavlju, ranjivi dijelovi postaju snažni, ružni dijelovi postaju lijepi. Kroz svjesnost koja se povećava, dano nam je da prepoznajemo da su sve ružne stvari koje smo mislili o sebi (ili projicirali na druge), kao na primjer da smo nemoćni, da smo loši, da smo sami, da su to u stvari samo misli u koje smo povjerovali. Iluzija. Sve više vidimo istinu, koja je uvijek bila tu, ispod svega, u suštini svega.

Kako naše ranjive dijelove više ne skrivamo od sebe, tako ih prestajemo skrivati i od drugih. Uloga ega, da nas sakrije i obrani, umanjuje se. Ego se otapa.

“Ne možeš se boriti protiv ega i pobijediti, kao što se ne možeš boriti protiv mraka. Svjetlo svijesti je sve što je potrebno. Ti si to svjetlo.”  ~ Eckhart Tolle

Stoga, ne mrzite svoj ego, ne osuđujte ga, ne borite se s njim. On vam pomaže štiti vas kada se ne znate drugačije nositi sa svojim nesigurnostima. Samo ga počnite prepoznavati i zahvaljivati mu. Pogledajte koji dio vas on štiti u nekom trenutku. Osjetite taj ranjivi ustrašeni dio sebe i prihvatite ga najbolje što možete. Dajte mu ljubav. Dozvolite mu da se izrazi. Dajte mu glas.

Ovo je jedan od razloga zašto kažu da ste već sada savršeni. Vaš ego je savršeni dio vas, i sve dok ga trebate, bit će tu za vas.

Romana Đekić
http://romanadekic.com/clanci_ostali.php

NADIS 300
mitela gif zima 2023