Možemo živjeti nesvjesni Sebe i svjesni Sebe. Ako nismo svjesni Sebe tada nismo svjesni ni svoje istinske vrijednosti niti svrhe svojeg postojanja. Tada vjerujemo da smo fizička osoba čija vrijednost ovisi o prihvaćanju i priznanju drugih ljudi, o tome koliko zarađujemo i što posjedujemo, a svrha nam je fizički opstanak. Svjesnost Sebe je početna pozicija svjesnog življenja i djelovanja. Jedino s te pozicije možemo  transformirati vibraciju ega, rješavati probleme i ostvarivati svoj potencijal i svoje želje iz srca. Da bismo postigli višu vibraciju svijesti potrebno je savladati dva pečata koja nas drže na nižim vibracijama.

atma.hr – 78
U životu imamo dvije opcije kako ćemo živjeti. Možemo živjeti nesvjesni Sebe i svjesni Sebe.

Ako nismo svjesni Sebe tada nismo svjesni ni svoje istinske vrijednosti niti svrhe svojeg postojanja. Tada vjerujemo da smo fizička osoba čija vrijednost ovisi o prihvaćanju i priznanju drugih ljudi, o tome koliko zarađujemo i što posjedujemo, a svrha nam je fizički opstanak.

To je vibracija ega koju osjećamo kao siromaštvo (nemanje svijesti o svojoj vrijednosti) i ovisnost (o dobivanju vrijednosti iz vanjskih izvora).      

Ako smo svjesni Sebe tada znamo da vrijedimo samim svojim postojanjem (jer omogućujemo Bogu da kroz nas doživljava Sebe), znamo da u svome potencijalu već imamo sve što nam treba kako bismo ostvarili svrhu svoga postojanja te da nam je zadaća u suradnji s drugim ljudima ostvarivati svoju svrhu. To je vibracija bića koju osjećamo kao blagostanje (ispunjenost, prisutnost) i napredak (samoostvarenje).

Vibracija ljudske svijesti može biti niža i viša od vibracije prirode (prvog stvaranja). Ako nismo svjesni Sebe (poričemo Sebe i negiramo svoju vrijednost) tada smo na nižoj vibraciji svijesti, a ako smo svjesni Sebe (prihvaćamo Sebe i ostvarujemo svoju vrijednost) tada smo na višoj vibraciji svijesti.

Nižu vibraciju svijesti možemo transformirati u višu tek kad osvijestimo Sebe.

Zašto? Zato što samo viša vibracija može transformirati nižu vibraciju. Ne može mrak sam sebe transformirati u svjetlo. Potrebno je svoju svijest dići na vibraciju bića i s te točke motrišta postupno transformirati vibraciju poricanja bića (ega) u vibraciju svjesnosti bića.

atma.hr – 52
Svjetiljka kojom osvjetljavamo mrak (ego) jest svjesnost Sebe.

Dakle, Svjesnost Sebe je početna pozicija (svjetiljka) svjesnog življenja i djelovanja.

Jedino s te pozicije možemo  transformirati vibraciju ega (rješavati probleme) i ostvarivati svoj potencijal (svoje želje iz srca).

Da bismo postigli višu vibraciju svijesti potrebno je savladati dva pečata koja nas drže na nižim vibracijama. Prvi je Zaborav Sebe, a drugi je Zabrana izražavanja Sebe.

Prvi pečat – Zaborav Sebe

Zaborav Sebe savladavamo kad osvijestimo Sebe, kad osvijestimo svoju pravu, istinsku prirodu.

Kako postižemo svjesnost Sebe?

Svjesnost Sebe postižemo odgovorom na pitanje Tko sam Ja. Ovo pitanje izranja iz dubine duše kada nam je dosta iskustava neimaštine, fizičke i emotivne boli, zabrinutosti, straha, krivnje, očekivanja i uzaludne nade da će biti bolje. Dakle, kad nam je dosta posljedica Zaborava Sebe.

Spoznajom Tko smo dižemo se na višu vibraciju svoje svijesti. Spoznajemo da smo u svojoj suštini čisto postojanje, čista svijest, da nismo ni duša ni tijelo, da su to samo uloge koje nam omogućuju životna iskustva. Spoznajemo da je naše postojanje bezuvjetno jer postojimo neovisno o našoj fizičkoj egzistenciji (postojimo oduvijek i zauvijek), ali da životna iskustva ne možemo imati bez duše i tijela.

atma.hr – 78
Kad osvijestimo Sebe tada znamo: Ja jesam (postojim) a osoba (duša i tijelo) mi omogućuju životna iskustva.

Svjesnost Sebe postiže se mentalnom usmjerenošću na pitanje Tko sam Ja i neutralnim prihvaćanjem svih sadržaja svoje svijesti (misli i osjećaja).

Mnogi ljudi stanu upravo na ovome mjestu. Sve im je mentalno jasno, ali se osjećaju „zaglavljeno“ kao da im nešto ne da da izađu iz ego tjeskobe. Znaju da je rješenje deidentifikacija s osobom pa ponavljaju mantru: Ja nisam osoba; Ja sam Ja, a osoba mi samo omogućuje iskustva. Međutim to im ne pomaže da se dignu do vibracije bića jer je vibracija ega jača od vibracije bića sve dok mentalnu vibraciju ne uskladimo s vibracijom Srca.

Mentalna istina je neophodna u prvoj fazi spoznajnog procesa jer nas usmjerava prema istini, ali višu vibraciju ne možemo postići samo mentalno, potrebno je otvoriti srce i Sebe bezuvjetno prihvatiti.

Srce se otvara neutralnim prihvaćanjem svih sadržaja svoje svijesti, posebno ako ih komuniciramo pasivnom partneru, onome koji nas aktivno sluša i bezuvjetno prihvaća.

banner za knjige sretan novac

Pri tome je važno shvatiti da bezuvjetno prihvaćanje nije odobravanje. Bezuvjetno prihvaćanje znači da ne procjenjujemo, dakle niti je nešto dobro niti nije dobro.

Na primjer, ako netko iznosi svoj sadržaj svijesti vezan uz osjećaj zabrinutosti to znači da osjećaj zabrinutost niti sudimo niti odobravamo. To jednostavno znači da osjećaj zabrinutosti prepoznajemo kao osjećaj koji smo sami stvorili, s određenim razlogom.   

Ulogu neutralnog partnera uglavnom su do sada imali učitelji, terapeuti i svećenici.

Ali moguće je dogovoriti se i s prijateljem da ćemo jedan drugome biti neutralan partner. Zapravo je neutralan partner svaka osoba koja nas s razumijevanjem sluša i prihvaća našu komunikaciju bez procjenjivanja. Neutralnom partneru komuniciramo sve sadržaje koji nam se pojave u svijesti kao odgovor na pitanje Tko sam Ja.

U takvoj ćemo komunikaciji u jednom trenutku isprazniti svijest i pojavit će se praznina. Upravo ta praznina je naše postojanje, čista svijest. Ako u tom stanju nastavimo s pitanjem Tko sam Ja, s namjerom da osjetimo Sebe, spoznat ćemo Sebe.

atma.hr – 52
Neki ljudi buđenje svijesti o Sebi postižu spontano u trenucima izuzetne životne opasnosti (kad im se isključi um koji procjenjuje), a neki imaju spontani proboj na višu razinu (milost) kada se najmanje nadaju. Svejedno, nakon te spoznaje nismo više isti jer ne možemo zaboraviti ono što smo spoznali – istinu o Sebi.

Vibracija bića u početku samospoznajnog procesa izgleda kao sjemenka koja je tek proklijala. Treba je stalno zalijevati ako želimo da ojača što postižemo tako da se stalno prisjećamo istine koju smo spoznali: Ja sam Ja, Ja jesam.

Vibraciju jačamo usmjeravanjem pažnje na istinu. Ako nam je pažnja usmjerena na pitanje Tko sam Ja tada jačamo vibraciju bića. Zato, ako želimo napustiti ego svijest potrebno je, u svakoj situaciji, pitati se: Tko je taj tko hoda, Tko je taj koji govori, Tko je taj koji osjeća, Tko je taj koji misli, Tko je taj koji gleda … Odgovor je uvijek isti: Ja sam Taj, Ja sam Ja.

Ja jesam je vibracija koja automatski transformira vibraciju ega kao što svjetlo automatski transformira mrak u svjetlo. Jedini uvjet je da svjetlo bude upaljeno.

Zbog toga je važno usmjeravati pažnju na Sebe, na Ja jesam. Što smo više usmjereni na Sebe, a manje na svoju osobu jačat ćemo vibraciju bića a slabiti vibraciju ega. To je proces transformacije niže vibracije na višu.

banner za knjige akasha

Zato je Isus Krist spasitelj i otkupitelj naših grijeha jer nam je pokazao kako ćemo nižu vibraciju (grijeh) transformirati na višu vibraciju (predati ga Kristu). Poučava nas da pozornost treba usmjeravati na Božje kraljevstvo ali da to nije dovoljno. Potrebno je i neutralno prihvatiti sebe i druge: „Ne sudi da ti ne bude suđeno“.

Isus je znao da Božje kraljevstvo može postići svako ljudsko biće koje istinski prihvati Krista kao spasitelja ili drugim riječima da svatko može postići višu razinu svijesti ako istinski prihvati Sebe te svojeg bližnjeg prihvaća (ljubi) kao sebe samoga.

Bez obzira kako nazivamo svoje istinsko Ja (Kristova svijest, Buda svijest) jedno je istina – samo njegova vibracija „ukida“ vibraciju ega. Sve drugo su uzaludni pokušaji unutar iste vibracije.  

Nakon ove spoznaje uvijek ćemo znati, kada nam se pojavi ego, da je to zato što smo zaboravili Sebe pa će nam to biti odličan podsjetnik za samoprihvaćanje: Ja sam Ja, Ja jesam. To je proces prosvjetljenja.

atma.hr – 78
Drugi pečat – Zabrana izražavanja Sebe

Istovremeno s jačanjem samosvijesti jača i poriv bića da doživi (spozna) Sebe u svakom životnom iskustvu. Međutim na tom se koraku pojavljuje drugi pečat – Zabrana izražavanja Sebe koji to automatski onemogućuje. To je vrlo bolna faza jer smo razapeti između poriva da ostvarujemo Sebe i uvjerenja da je izražavanje Sebe opasno. 

Svrha Zabrane izražavanja Sebe jest blokirati slobodnu volju i onemogućiti ostvarenje iskustava koja želimo. Ovo je važna tema koja zbunjuje mnoge ljude koji su osvijestili i prihvatili Sebe jer im nije jasno zašto, unatoč samosvijesti i samoprihvaćanju, ne mogu slobodno djelovati i ostvarivati svoje vrijednosti.

Stoga ću u sljedećoj kolumni detaljno opisati kako je i zašto nastala Zabrana izražavanja Sebe, kako ćemo je prepoznati te koje su mantre korisne za jačanje slobodne volje.  

Zabranu izražavanja Sebe savladavamo kad osvijestimo Tko djeluje, odnosno kad spoznamo da se izražava biće, a ne osoba.   

Stoga slobodno izražavanje Sebe postižemo osvješćivanjem odgovora na pitanje: Tko djeluje. Odgovor je: Ja djelujem. Potrebno je, u svakoj situaciji, upitati se: Tko hoda, Tko govori, Tko gleda… ili jednostavno Tko djeluje. Odgovor je: Ja hodam, Ja govorim, Ja gledam…

Najbrži način spoznati Sebe kao onoga Tko djeluje isti je kao naprijed opisani način spoznaje Tko smo. Jedina je razlika što smo pitanjem Tko sam Ja usmjereni na identitet, Tko je taj, a pitanjem Tko djeluje smo usmjereni na izražavanje, Tko djeluje. 

atma.hr – 52
Tek nakon spoznaje da uvijek djelujem Ja (Ja izražavam Sebe, Ja dajem Sebe, Ja ulažem Sebe) možemo postupno napuštati vibraciju Zabrane izražavanja Sebe tako da svako moram, trebam i ne mogu transformiramo u želim, hoću i mogu, što ću opisati u sljedećoj kolumni.

Na prvi pogled može izgledati da nema razlike u pitanju Tko sam ja i Tko djeluje jer je odgovor isti: Ja. I nema razlike u pitanju ali ima u odgovoru – Ja jesam i Ja djelujem. Sa sviješću Ja jesam prihvaćamo Sebe i svoje postojanje, a sa sviješću Ja djelujem ostvarujemo (doživljujemo) Sebe.

Što više ljudi spozna Sebe to će biti više ljudi koji neće suditi jedni druge. Samosvjesni ljudi svojom energijom prihvaćanja omogućuju drugima da lakše i brže osvijeste Sebe.

Zato je istina da jedino ljubav (bezuvjetno prihvaćanje) može spasiti svijet.


Napisala: Natali Luks, Škola svjesnog življenja

Autorica knjiga: Duhovna ekonomija, Svjesni izbor i Financijska inteligencija


LJILJANA POSAVEC KNJIGE