Pokret krila jednog leptira u Brazilu može stvoriti tornado u Texasu. I najmanji pokret koji učinimo ima utjecaj na cijeli svijet. 1963. godine Edward Lorenz je izlagao pred znanstvenicima novu teoriju koju je nazvao Efekt Leptira. Objasnio je da leptir, kada pomakne svoja krila, pokrene molekule u zraku koje pokreću druge molekule a one slijedeće i tako povezujući se od prvog zamaha jednog leptira, krajnji efekt može biti da se na drugom kraju planeta promijeni vrijeme.

atma.hr – 39

Godinama je ova teorija stajala u zapećku znanstvenih umova ali je vrijeme pokazalo, naravno i znanstveni dokazi, da je Lorenz imao pravo. Teorija kaosa, kako se znanstveno zove, pokušava opisati da u naizgled kaotičnim svijetu postoji temeljni poredak koji se može objasniti.

Ali, kako to utječe na naš život?

Da li mislite da sve ono što govorite i činite ima nekakav smisao?

Kako vaše djelovanje utiče na duge ljude i na svijet?

Ako je istina da smo svi povezani kao energetska bića, zar ne bi i svaki naš čin proizveo i određenu reakciju koja se tiče ne samo naših bližnjih, već i cijelog svemira? Kada postanemo svjesni naših postupaka počinjemo obraćati pažnju na njih. Naš život postaje svakodnevna meditacija, ali bez napora i grča. To je naš život. Ovakve znanstvene teorije polako skupljaju hrpice drevnog znanja i slažu ih u nama lako razumljiv jezik modernog čovjeka. Pred tridesetak godina je i Fritjof Capra u svojoj knjizi Tao fizike objasnio da sve ono što su moderni kvantni fizičari dokazivali tijekom dvadesetog stoljeća kroz skupe eksperimente i opite, šamani i jogiji su kroz vlastite iskustvene postupke poput meditacija, obreda, duhovnih inicijacija, došli do istih dokaza da je ovaj svijet nešto više od nakupine materijalnih čestica koje naizgled nemaju veze jedna sa drugom.

Probudite se, to je poruka koja nam dolazi iz davnina.

Ključ uspjeha u životu jeste da uvedemo svjesnost u naš svakodnevni život. – Lao Tse

Neven Ilak, nevenilak.com