Premda svi sanjamo, mnogi se ljudi ne sjećaju svojih snova i ne obraćaju pozornost na njih. No snovi su vrijedan dio našeg života kroz koji nam duša prenosi svoje poruke.

Stoga im se pozornost poklanjala od davnih vremena i mnogi su narodi posvećivali veliku pozornost njihovu tumačenju.

Prve sanjarice na Zapadu pojavile su se kratko vrijeme nakon objavljivanja Guttenbergove Biblije u petnaestom stoljeću a tijekom devetnaestog stoljeća za to su se područje zainteresirali i znanstvenici poput npr. francuskog psihologa Alfreda Mauriea koji je eksperimentima  pokušao dokazati povezanost snova s vanjskim podražajima.

Sigmund Freud, otac psihoanalize, smatrao ih je carskim vratima u nesvjesno i  1900. godine objavio knjigu “Tumačenje snova”.  Nakon njega snovima su se bavili i bave brojni veliki “proučavatelji” ljudske duše poput C. G. Junga, F. Perlsa, A. Mindella, S. Labergea, R. Bosnaka i drugih.

atma.hr – 75
Vrste snova i najčešće teme

Većina snova potaknuta je svakodnevnim situacijama, ali ima i onih koji koji donose poruke u vezi sanjačeva zdravstvenog stanja ili duhovnog razvoja), onih koji proriču buduće događaje, simultanih koje istovremeno sanjaju dvoje ili više ljudi, lucidnih pri kojima  je sanjač svjestan da sanja te aktivno sudjeluje u događajima iz sna, donoseći odluke i utječući na njegov ishod itd.

Neki su snovi ugodni i laki, neki pak mučni, teški; iz njih se budimo prestrašeni, smrznuti, bez daha…

Snovi koji se ponavljaju obično su sličniji morama nego tzv. pozitivnim snovima te upućuju na neki neriješen konflikt u sanjačevu životu. Kada sanjač jednom shvati njihovu poruku i razriješi taj konflikt, oni se prestaju javljati.

Svojim simboličnim slikama snovi govore o unutarnjim procesima, osvjetljavaju razne aspekte odnosa s ljudima iz naše okoline, ukazuju na pozadinu raznih problema i dilema te nude mogućnosti njihova razrješavanja do kojih svjesnim umom često ne uspijevamo doći.

Mnogi snovi odražavaju sanjačeve strahove, blokade i negativna uvjerenja o sebi i drugima. Tipični su snovi tog tipa oni u kojima sanjač zakaže na nekom važnom ispitu ili nastupu. Poput onih u kojima se sanjač pojavljuje gol ili neadekvatno odjeven, oni obično govore o njegovu strahu od neke životne kušnje kojoj se ne osjeća doraslo. Snovi u kojima sanjača muče problemi s prijevozom i prijevoznim sredstvima te ne može zakočiti, usporiti, naći pravi put ili kasni, stiže u zadnji čas i sl. vjerojatno govore o njegovu osjećaju da su mu u nekom području života stvari izmakle kontroli, da je propustio neku priliku ili je na putu da je propusti.

U nekim snovima sanjač nikako ne može uspostaviti telefonsku vezu sa sugovornikom. Dok takvi snovi najčešće upućuju na njegove probleme u komunikaciji s okolinom, oni u kojima zakaže neki stroj ili neki njegov dio znaju govoriti o zdravstvenim problemima ili konkretnim propustima u sanjačevu životu.

Snovi o gubicima, povredama, proganjanju, napadu, prirodnim katastrofama i sl., osim prorade nekog traumatskog događaja, često upućuju na krizne ili stresne situacije.

Dakako, pored navedenih, postoje i „pozitivne“ inačice snova kojima sanjač dobiva neku vrst potvrde da je na „pravom putu“ ili je uspio razriješiti nešto što mu se donedavno činilo nerješivo.

More i strašni snovi

govor snovaRelativno često sanjamo snove u kojima rješavamo neki problem ili se brinemo zbog nečega. Neovisno o tome jesu li njihove teme na prvi pogled povezane s događajima na javi ili ne, pažljivom proradom “teških” snova možemo otkriti korijene nekih problema te jasnije vidjeti mogućnosti njihova rješavanja jer snovi često otkrivaju područja života kojih na javi nismo svjesni ili im možda ne posvećujemo dovoljno pažnje. Tzv. more i snovi iz kojih se budimo sa strahom na površinu donose važan materijal od kojega svjesni um pokušava pobjeći, otkrivajući npr. osjećaj dezorijentiranosti, očaja, napuštenosti i usamljenosti, čak i kada u vanjskom svijetu za to naizgled nema povoda.

Strašni snovi mogu biti posljedica postojanja sukoba između raznih aspekata sanjačeva bića. Strahovi koji ih prate često otkrivaju strah od nesvjesnih impulsa i želja.

Vrijedno je pozabaviti se takvim snovima i pokušati ih povezati s temama s kojima se bavimo na javi. U tome pomažu pisanje, crtanje ili odigravanje prizora iz sna. Simbolično prolazeći kroz zastrašujuće slike, osjećaje i situacije iz sna, osvjetljavamo svoje unutarnje dileme i strahove. Željela bih spomenuti da, usprkos uvriježenome mišljenju, snovi o smrti obično ne govore o tjelesnoj smrti sanjača ili neke osobe iz njegove okoline već upućuju na to da je vrijeme da umre neki stari dio sanjačeve osobnosti, kako bi napravio mjesta za rođenje nečega novog, bližeg zahtjevima trenutačne životne faze njegova života.

atma.hr – 75
Snovi kao izvor pomoći i inspiracije

Kroz snove nas duša upoznaje sa svojim sadržajima i otkriva duboku čežnju za Bogom i cjelovitošću. Dovodeći na površinu osjećaje i želje koje smo godinama potiskivali i potičući nas da ih izrazimo, dovode nas u dodir s našom unutarnjom mudrošću i snagom za kreativno rješavanje problema i konflikata na javi.

Brojni umjetnici i drugi velikani ljudskoga duha neka od svojih najvrjednijih otkrića mogu zahvaliti upravo snovima.

Kemičar F. A. Von Kekule u snu je otkrio model molekularne strukture trimetilbenzola, a fizičar Niels Bohr osmislio model strukture atoma. Snovima su inspirirana umjetnička djela poput sonate Đavolji triler Giuseppea Tartinija, drugoga dijela Goetheova Fausta, Danteove Božanske komedije, Stevensonova romana Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Puccinijeve Madame Butterfly te djela Mozarta, Wagnera, Tolstoja, E. A. Poa, Van Gogha i drugih.

Svatko može naučiti koristiti se mudrošću snova kao sredstvom podrške, poticaja i inspiracije.

“Ključ” razumijevanja sna može se kriti bilo u kojoj slici iz sna, boji, osjećaju i sl. pa i u naizgled nevažnu detalju.

Kako biste svjesno potaknuli proces “obrade podataka”, tijekom dana razmišljajte o onome što vas muči te potencijalnim rješenjima problema. Igrajte se u mašti raznim mogućnostima. Time otvarate vrata unutarnjem biću i dajete mu na znanje da ste spremni surađivati s njim.

Prije spavanja pažljivo formulirajte svoje pitanje. Uobličite ga u kratku i jasnu rečenicu koja ne ostavlja prostor za dvoznačna tumačenja te zamolite za odgovor u snu. Taj se odgovor može pojaviti na razne načine: kao misao, slika ili osjećaj, nečija rečenica koja vam usput dopre do ušiju, scena iz filma ili svakodnevnoga života… Naše je nesvjesno beskrajno kreativno i dovitljivo.

Posebnu pomoć pri dobivanju odgovora iz snova predstavljaju tzv. lucidni snovi prilikom kojih, svjestan činjenice da sanja, sanjač sam može oblikovati svoj san i mijenjati njegove tokove, osvjetljavajući razne zakutke koji će mu pomoći da temu obuhvati iz više aspekata.

atma.hr – 75
Simboli u snovima

Govor snova slikovit je, a njihove slike bremenite su značenjima.

Simboli su neodvojiv dio čovjekova života. Kao znakovi povezivanja vidljivoga s nevidljivim, oni u sebi nose našu čežnju za ponovnim uspostavljanjem kontakta s nadosjetilnim dok istovremeno kroz njih to nadosjetilno komunicira sa svijetom ograničenim osjetilima i zakonima vremena i prostora.

Pojavljujući se u snovima, simboli sanjaču pružaju ključ za razumijevanje dubljih slojeva života dodirujući razne strune njegova duha, budeći uspavano znanje duše i potičući brojne procese koji u konačnici vode prema realizaciji njegovih ciljeva.

Međutim, simboli koji se javljaju u snovima, kao i simboli uopće, mnogoznačni su. Obraćaju se raznim razinama bića: univerzalnoj ili arhetipskoj zajedničkoj svim ljudima bez obzira na njihovo porijeklo, rasu, religiju i sl., potom kulturalnoj i/ili obiteljskoj razini razumljivoj određenoj grupi ljudi sličnoga podrijetla i životnih okolnosti, te osobnoj razini, koja je vrlo specifična i povezana sa sanjačevim osobnim preokupacijama, sjećanjima iz djetinjstva i životnim iskustvima, strahovima i nadama, osobama koje poznaje itd.

Stoga valja biti oprezan pri njihovu tumačenju. Činjenica je da isti simbol raznim ljudima može predstavljati nešto posve drugo, čak ga i ista osoba u raznim fazama svog života može doživjeti drukčije.

U skladu s time, razne sanjarice i sl. mogu predstavljati samo poticaj da obratite pažnju na neki aspekt svog života na koji može upućivati određeni simbol, ali ni u kojem slučaju ne mogu obuhvatiti njegovo potpuno značenje. Pravo značenje sna otkriva se njegovom proradom, a razumijevanje snova vještina je koja se uči s vremenom i otvorenošću za sitne znakove na koje obično ne obraćamo pozornost.

atma.hr – 75
Drugim riječima

Snovi su dragocjen dio života i surađujući s njima možemo mnogo naučiti o sebi i drugima te živjeti svjesnije i uspješnije, svrhovito i kreativno oblikujući svoj život u skladu s potrebama i zahtjevima svoga bića.

Mijenjajući sebe i svijet oko sebe.

Poput sanjača čija su dijela mijenjala svijet.

Aleksandar Veliki je npr. kada je grad Tir bio pod opsadom, sanjao da na njegovu štitu pleše satir – “prirodni duh”. Njegov tumač snova Aristandar preveo je to kao igru riječi i, razdijelivši i preraspodijelivši slova u grčkoj riječi “satyros”, otkrio ohrabrujuću poruku “Tyros je tvoj”. Shvativši to kao poticaj, Aleksandar je ubrzo ponovno napao grad. I osvojio ga.

Jeanne D’Arc (Ivana Orleanska) je u snovima čula glas koji joj je govorio da je upravo ona pozvana da spasi Francusku.

Napoleon je prema porukama iz snova planirao svoje vojne pohode…

I tako redom.

Čini mi se vrijedno razmisliti o tome.

I uložiti nešto napora i otvorenosti kako bi snovi i njihove slike i poruke postali oruđe u službi samospoznaje i vlastita razvoja.

Branka Jakelić


govor snovaNedavno je u izdanju Medicinske naklade, Zagreb objavljeno 3. izmijenjeno izdanje knjige Branke Jakelić „Govor snova (snovi – put prema samospoznaji)“.

Autorica, psihoterapeutkinja s dugogodišnjim iskustvom i europskim certifikatom za psihoterapiju u knjizi snovima pristupa iz različitih kutova. Pomno obrađujući razne teme našeg života donosi i niz tehnika i načina rada na snovima korisnih i laicima i stručnjacima.

Za detalje i naručivanje knjige kliknite ovdje.