Image by creativeart on Freepik

Čovjek je duhovno (energetsko) biće te njegovi problemi primarno nastaju upravo na energetskoj razini. Tom logikom nam djelovanje na energetskoj razini može donijeti najbrže i najučinkovitije rezultate te, posljedično, najsnažnije povoljno utjecati na sve druge dimenzije života i zdravlja pojedinca. Pa opet, valja imati na umu da, ukoliko ne dođe do trajnijeg pomaka svijesti kod pojedinca, intervencije u domeni energetskog tijela ne daju nužno rezultate dugoročne prirode. Takve rezultate uglavnom postiže pojedinac koji, jednom promijenjen, počinje sustavno donositi kvalitetnije odluke za sebe i okolinu u kojoj živi.

atma.hr – 52
Naredna četiri tjedna, bavit ćemo se složenim konceptom holističkog zdravlja, koji ćemo pobliže promotriti i objasniti. Tekst pred Vama, nastoji demistificirati koncept holizma i holističkog zdravlja te Vam predstaviti njegove sastavnice. Drugi tekst u nizu će pobliže promotriti povezanost holističkog zdravlja i koncepta iscjeljenja, dok će treći tekst razmatrati obilježja kvalitetnih stručnjaka koji djeluju unutar ovog područja.

Osim toga će pokušati dati odgovor na pitanje odabira kompatibilnog stručnjaka. Posljednji tekst će biti posvećen tome kada je uputno javiti se stručnjaku za holističko zdravlje te u kojim nam slučajevima isti može biti od pomoći. Ukoliko Vas ova tema zanima, pozivam Vas da se vežete, jer upravo polijećemo! 🙂

Koncept holizma s razlogom postaje sve češćom i važnijom temom, a okreće mu se i sve veći broj stručnjaka različitih profila, koji ga koriste kao temeljno polazište u prevenciji, dijagnostici i tretmanu različitih (zdravstvenih) problema. Holizam dolazi od grčke riječi čije je značenje sav, potpun, cijeli. Definiramo ga kao načelo, čije je polazište da se cjelina ne može svesti na njezine dijelove.

Pojam holističko se u tom smislu odnosi na određeni pristup koji, umjesto da dijeli neki sustav na njegove pojedinačne dijelove- koje potom proučava, tretira ili se njima u bilo kojem smislu bavi, u svoj fokus stavlja cijeli sustav. Holističko zdravlje tako predstavlja zdravlje u cjelini: ono zagovara harmonično, optimalno funkcioniranje svih značajki našeg bića, tragajući za najvećim stupnjem našeg fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog (energetskog) zdravlja.

Stručnjak ili skupina stručnjaka koja polazi od koncepta holističkog zdravlja promatra sustav (tj. svog pacijenta ili klijenta) kao vrlo inteligentnu cjelinu, u kojoj (i oko koje) se odvija neprestana i vrlo složena interakcija velikog broja različitih čimbenika. Bolest je, u očima takvih stručnjaka, rezultat narušenog balansa cjeline, odnosno odraz nepravilnog funkcioniranja cjelokupnog organizma, a ne samo izolirani problem jednog područja.

atma.hr – 52
Holističko zdravlje je i put i cilj. Ono je nastojanje pa onda i odraz optimalnog funkcioniranja cijelog organizma. Takvu funkcionalnost primarno postižemo i jačamo usvajanjem optimalnog životnog stila, koji se odnosi na zbir povoljnih, svakodnevnih tendencija, ponašanja, rituala i navika, koje su na strani našeg zdravlja. Radi se o kultivaciji navika koje odražavaju ljubav prema sebi, odnosno poštovanje prema svom životu i svom tijelu.

Bavljenje konceptom holističkog zdravlja tako uglavnom započinje jačanjem našeg fizičkog zdravlja. Isto uključuje edukaciju o zdravoj prehrani pa onda i prakticiranje takve prehrane. Naglasak stavlja i na život u nezagađenoj okolini te dostatnu količinu fizičke aktivnosti. Važno pitanje je i ono posta i detoksikacije organizma, odnosno kvalitete vode koju pijemo i zraka koji udišemo.

Rad na našem zdravlju na fizičkoj razini se odražava usvajanjem i prakticiranjem navika koje djeluju povoljno na zdravlje cijelog fizičkog tijela. Naravno, ukoliko je u organizmu već došlo do pojave određene bolesti, briga o fizičkom zdravlju uključuje i redovite preglede te podvrgavanje nužnim oblicima liječenja.

Na emocionalnoj razini, koncept holističkog zdravlja (odnosno, stručnjak koji djeluje unutar tog područja) je zainteresiran za pitanje odnosa individue i okoline. U tom smislu, bavi se poticanjem, ali i uspostavom te održavanjem kvalitetnih emocionalnih odnosa, a naglasak svakako stavlja na odnos pojedinca prema samom sebi.

Emocionalno zdravlje podrazumijeva i proradu, odnosno otpuštanje teških emocija i traumatskih iskustava, koje smo zarobili u svom tijelu. Potiskivanje takvih sadržaja nepovoljno utječe na protok životne energije, a posljedično dovodi i do ozbiljnijih mentalnih, odnosno fizičkih bolesti.

Holističko zdravlje podrazumijeva i nužnost hvatanja u koštac s našim mentalnim tijelom: redovito vježbanje svjesnih iskoraka iz svojevrsne bujice razmišljanja te kultivaciju veće razine objektivne prisutnosti. Uključuje redovitu brigu o našem mentalnom zdravlju te uspostavu kvalitetne, mentalne higijene. Ova dimenzija se odnosi i na oslobađanje od toksičnih mentalnih koncepata-  kroz preoblikovanje nepovoljnih uvjerenja, ali i negativnih misli, koje takva uvjerenja (p)održavaju.

atma.hr – 52
Uglavnom podrazumijeva uključivanje u neki oblik savjetovanja ili psihoterapijskog tretmana, odnosno rad sa stručnjakom koji posjeduje vrijedna znanja u ovom području.

Koncept holističkog zdravlja posebnu pozornost poklanja energetskom tijelu, odnosno radu s pranom- životnom energijom. Ovo uključuje različite prakse, poput: energetske (Kundalini) joge, Qigonga, Reikija, ali i različite oblike meditacije, neke vrste masaže, itd.

U tom smislu, mi (uglavnom uz pomoć odabranog, certificiranog stručnjaka) radimo na uspostavi zdravog protoka energije kroz sve energetske centre u tijelu, a idealno je ako paralelno uspostavljamo i vlastitu duhovnu praksu, kojom ćemo ovakav protok energije samostalno održavati. Navedeno se odnosi na razvoj i njegu određene duhovne rutine te prakticiranje različitih tehnika.

Pomaci na jednoj razini, donose pomake na drugoj. Primjerice, bolje fizičko zdravlje i dostatna količina fizičke aktivnosti povoljno djeluju na emocionalno, mentalno pa onda i duhovno tijelo pojedinca. Isto vrijedi i obrnuto. Slijedeći ovu logiku, uglavnom ima najviše smisla krenuti odozdo prema gore, odnosno od fizičkog ka duhovnom tijelu.

Ipak, treba uzeti u obzir da je čovjek duhovno (energetsko) biće te da njegovi problemi primarno nastaju upravo na energetskoj razini. Tom logikom nam djelovanje na energetskoj razini može donijeti najbrže i najučinkovitije rezultate te, posljedično, najsnažnije povoljno utjecati na sve druge dimenzije života i zdravlja pojedinca.

Pa opet, valja imati na umu da, ukoliko ne dođe do trajnijeg pomaka svijesti kod pojedinca, intervencije u domeni energetskog tijela ne daju nužno rezultate dugoročne prirode. Takve rezultate uglavnom postiže pojedinac koji, jednom promijenjen, počinje sustavno donositi kvalitetnije odluke za sebe i okolinu u kojoj živi.

atma.hr – 52
U ovom našem pokušaju razumijevanja iznesenog, možemo se kratko osvrnuti na primjer drveta. Drvo posjeduje snažno korijenje, koje ga čini savršeno stabilnim i uzemljenim. Ono energiju crpi iz zemlje, u kojoj pronalazi vodu i hranjive tvari, koje su mu potrebne za život. Drvetu je potrebna i sunčeva svjetlost, pa ono svoje grane širi visoko ka nebu, upijajući svaku dostupnu zraku sunca.

Njegovo deblo djeluje poput posrednika koji prenosi energiju i hranjive tvari te spaja sve opisane segmente. Na taj je način drvo idealni predstavnik zdravog, cjelovitog bića, koje egzistira savršeno povezano sa Zemljom, otvarajući se pritom cijelim svojim bićem ka nebu- koje predstavlja Božansko.

Promatrajući drvo, učimo mnogo i o holističkom zdravlju, koje predstavlja savršeni balans čovjeka kao zemaljsko- božanskog bića, otkrivajući svaku nužnu stepenicu na putu dostizanja takvog balansa. Korijenje predstavlja naše fizičko tijelo i našu potrebu za  hranom, odnosno adekvatnim gorivom, koje će nam omogućiti da budemo zdravi i dugovječni.

Deblo je naša kralježnica, koja prolazi dužinom našeg tijela, sve do vrha naše glave, otkrivajući emocionalne i mentalne aspekte, koje nam je upoznati i nadići, kako bismo se spojili s Božanskim te tako uistinu ispunili svoj puni potencijal ili, koristeći se terminologijom drveta- prolistali.  🙂

Idućim tekstom, nastojat ćemo produbiti naše razumijevanje koncepta holističkog zdravlja te istražiti njegov odnos s pitanjem (samo)iscjeljenja.

Ana Matorić- Akasha/zagrljaj-cjelovitosti.com