Veena Malik, poznata indijska glumica i TV voditeljica

atma.hr – 52
Zbog zaokupljenosti svjetovnim obavezama, većina ljudi ne želi uopće razmišljati o bilo kojoj filozofiji, osim o svjetovnoj filozofiji trbuha i sličnim stvarima. Ta je filozofija vrlo razgranata u raznim pravcima i vrlo je teško shvatiti filozofiju kojom ćemo dobiti vječni život – za kojim vječno žudimo, život za životom.

U Bhagavad-giti, zapovjednik Arđuna je pokazao nepoznavanje filozofije i slabost, kao obična osoba, kada se odbio boriti našavši se sa svojim bojnim kolima između dvije suprotstavljene vojske. Iz toga razloga Božanska Osoba i Njegovi voljeni, povjerljivi sluge, u svakom dobu daruju svoju neograničenu milost kako bi raspršili tamu neznanja ljudi na zemlji. Teško ćemo dostići transcendentalno znanje, ako ne dobijemo takvu milost.

atma.hr – 52
Svi mesije imaju istu poruku

isus-mesijaPonekad na zemlju dolazi sama Božanska Osoba; ponekad šalje Svoje predstavnike, povjerljive sluge, koji će napraviti neko uzvišeno djelo. Svi mesije – svete osobe koje su bile prije i koje će doći kako bi donijele transcendentalnu poruku Božjeg kraljevstva – trebaju biti shvaćeni kao najpovjerljiviji sluge Božanske Osobe. Gospodin Isus Krist se pojavio kao Sin Božji, Muhamed se predstavio kao sluga Boga, a Gospodin Ćeitanja (Caitanya) kao Božji posvećenik.

Svi su mesije imali isto mišljenje, bez obzira na njihov identitet, svi su jednoglasno propovijedali da ovdje, u ovome smrtnome svijetu, nema mira i prosperiteta. Svi su se složili da trebamo otići u drugi svijet, gdje postoje stvarni mir i prosperitet. Trebamo tražiti svoj vječni mir i prosperitet u kraljevstvu Božjem, svijetu koji se potpuno razlikuje od ovoga smrtnoga.

Čak i takvi mesije i reformatori kao što su Gospodin Buddha – koji nije prihvatio postojanje Boga i propovijedao moral i etiku u duhu ateizma – te Šankaračarja – koji nije prihvatio Božansku Osobu i propovijedao moral i etiku u duhu panteizma – nisu propovijedali da je moguće dostići vječni mir i prosperitet u ovom materijalnom svijetu.

Današnji učitelji i većina ljudi ima pogrešno mišljenje da ne postoji drugi svijet osim ovoga u kojem živimo i da je mir i prosperitet dostupan i ovdje te da ne postoji neki drugi svijet u kojem bi nam bilo bolje od ovoga. Prema takvim vođama, materijalno tijelo je pravo ja, sve što se odnosi na tijelo je samospoznaja i mi nemamo drugih dužnosti osim zadovoljavanja osjetila i održavanja tijela svim sredstvima. Prema njima, Bog i filozofski pristup Bogu je samo razbibriga ili igra za vježbanje mozga. Od takvih rasprava svijet nema nikakve koristi.

Danas nemamo vremena za filozofiju Bhagavad-gite

Dakle, vojni zapovjednik Arđuna je izrazio slabost, stavljajući se u kategoriju običnih ljudi koji su pod utjecajem iluzije materijalnoga svijeta. Na taj način je pomogao u pojavi Bhagavad-gite s transcendentalnih usana Božanske Osobe. Gdje god se u ovome smrtnome svijetu pojavi Božanska Osoba, uvijek je okružen Svojim povjerljivim slugama. Arđuna je vječni, povjerljivi sluga Božanske Osobe, Šri Krišne, a filozofija Bhagavad-gite, koja mu je prenesena neposredno, namijenjena je dobrobiti svih ljudi.

Budući da je bio čisti posvećenik Božanske Osobe, čisti bhakta, Arđuna je mogao sudjelovati u raspravi transcendentalne filozofije Bhagavad-gite koja se odigrala, ni manje ni više, nego na bojnom polju koje se zove Kurukšetra. Današnji moderni ljudi nemaju vremena uklopiti filozofiju Bhagavad-gite u svoju lagodnu svakodnevnicu, ali Arđuna je, samo kako bi nas poučio, pokušao shvatiti tu filozofiju u gotovo nemogućim uvjetima. Sve je to učinio za ljude kao što smo mi i, nakon što je shvatio filozofiju Bhagavad-gite, pristao je boriti se u toj velikoj bitci.

Naklonost prema obitelji, koju je Arđuna pokazao na način današnjega modernoga čovjeka, znak je pomanjkanja transcendentalnoga znanja. Međutim, dobivanje transcendentalnoga znanja ne znači odbacivanje životnih obaveza. Božanska Osoba, Šri Krišna, niti u jednom trenutku ne savjetuje Arđuni da napusti svoje uobičajene dužnosti, čak niti nakon što je Arđuna shvatio duh filozofije Bhagavad-gite. Baš suprotno, nakon što mu je Šri Krišna prenio transcendentalno znanje, Arđuna je prihvatio borbu još strastvenije i energičnije.

Djelujući u skladu s transcendentalnim znanjem mi potiskujemo svoje lažno ja i odlučnije transcendentalno služimo Božansku Osobu. To je smisao Bhagavad-gite.

Stav prilikom primanja duhovnog znanja

Kada zapovjednik Arđuna nije mogao riješiti problem borbe na Kurukšetri koji mu je visio nad glavom, ponizno se predao Šri Krišni kao Njegov učenik i poslušao rješenje problema. Na početku je Šri Krišna, Božanska Osoba, razgovarao s Arđunom kao prijatelj, ali je uskoro takva besplodna diskusija završila. Budući da se Arđuna predao Šri Krišni kao učenik, morao je izvršiti naredbe svoga duhovnoga učitelja. To je odnos između učenika i učitelja.

Šri Krišna, Božanska Osoba, priopćio je Arđuni važnost učenja Bhagavad-gite tek nakon što je vidio da Mu se Arđuna bezrezervno predao. Uobičajeno je da mi, kao i Arđuna, pokušavamo riješiti probleme vlastitim naporima, prema vlastitim svjetovnim iskustvima. Takvo je nastojanje rješenja naših dnevnih tjelesnih i mentalnih poteškoća potpuno krivo. Dok god ne pokušavamo riješiti problem iz perspektive vječne zbilje, nećemo imati mir niti u ovom životu, niti u životu nakon smrti. To je vrhovno učenje Bhagavad-gite.

Bez duhovnog znanja nema stvarnog mira

Duhovne teme, koje su transcendentalne u odnosu na materijalno tijelo i um, naša su vrhovna potreba. Dok ne vršimo transcendentalne aktivnosti, nećemo dostići stvarni mir. Takav duhovni, transcendentalni plan je plan vječnoga života, bez kojega materijalno tijelo i um ne bi mogli egzistirati. Trenutno nemamo nikakvih informacija o tom vječnom životu, već smo vrlo ponosni na naše materijalno znanje.

Manje smo ili više opterećeni izvanjskim materijalnim imenovanjima, odjećom koja trenutno prekriva vječnu dušu. Zbog opterećenosti tim vanjskim imenovanjima duhovne duše, razjedinjeni smo i nemirni. Kada se oslobodimo takvih imenovanja, kada otkrijemo našu pravu prirodu, samo tada možemo ostvariti naš san o pravoj sreći i miru. Sadašnji napori da uklonimo teškoće materijalnoga života metodama učenih znanstvenika, velikih državnika i osoba, neće nas dovesti na transcendentalni plan, već će samo odjenuti naše tijelo i um raznobojnom odjećom. Takvi će napori donijeti samo frustracije. To je bitna uputa Bhagavad-gite.

Učen čovjek ne jadikuje nad prolaznim

Šri Krišna, Božanska Osoba, prekorio je Arđunu, kada Mu se Arđuna predao kao učenik u nemoći da riješi probleme koji nam stalno stoje na putu materijalne egzistencije. Gospodin Krišna je rekao, „Arđuna, vidio sam da govoriš kao učena osoba, ali moraš znati da imaš vrlo malo znanja jer jadikuješ za nečim za čime nitko učen ne jadikuje.“

Učen čovjek nikada ne jadikuje za nečim što se pojavljuje i nestaje. Materijalno tijelo, koje je došlo iz maternice naše majke, pretvori se nakon nekog vremena u prah, zemlju ili izmet. Suptilno mentalno tijelo, koje je također materijalno i sastavljeno od lažnoga ega i inteligencije, na isti način nestaje kada se duša oslobodi. Stoga, oni koji su stvarno učeni ne pridaju veliku važnost materijalnom tijelu i umu ili sreći i nesreći vezanoj uz to tijelo i um.

Učene osobe brinu o sreći i nesreći duše, koja je duhovna i transcendira postojanje tijela i uma. Takvo se znanje zove transcendentalno znanje. Arđuna je sebe opisao kao materijalistička budala, bez transcendentalnoga znanja, samo kako bi poučio nas, koji smo sigurno materijalističke budale. Božanska Osoba je prenijela transcendentalno znanje Bhagavad-gite Arđuni jer je on bio najzaslužnija osoba za to.

Primjer Sanatana Goswamija

Sanatana-goswamiKao i Arđuna, jedan od ministara vlade Nawab Hussain Shaha u Bengalu u 16-tom stoljeću, koji se zvao Sakara Mallika, kasnije poznat kao Sanatana Gosvami, jedan je od glavnih učenika Gospodina Čeitanje, predstavio Mu se kao materijalistička budala kada Ga je susreo u Benaresu. Predstavio se na sljedeći način: „Obične osobe koje nemaju transcendentalno znanje, zovu me velikim vođom, velikim učenjakom, mahatmom, paramahamsom itd., ali ja imam veliku sumnju u to; uznemiruju me takvim izjavama o meni, kada ja to nisam. Znam da nemam pravo znanje o svome pravome ja, ali neke me materijalističke budale ipak nazivaju učenim. To mora biti nekakva šala i glupost.“

Tako je Sanatana Gosvami predočio svoj problem. U stvarnosti je imao transcendentalno znanje, ali se pretvarao da je materijalist, kao obična osoba. Srila Sanatana Gosvami nije prihvaćao da ga zovu veliki vođa ili učenjak, dok ne stekne transcendentalno znanje.

Na određeni način je time poručio da nema veće materijalističke budale od onoga tko prodaje samoga sebe i skuplja jeftine glasove istih budala kako bi stekao slavu pod nazivom velikoga učenjaka, vođe, filozofa, mahtatme ili paramahamse, a sve bez znanja o pravom ja, duhovnoj duši, i bez da je učinio bilo što za dobrobit duše, već samo trati vrijeme i doživljava sreću i nesreću u privremenome materijalnome tijelu i umu.

Sanatana Gosvami je bio zainteresiran za vječnu sreću živoga bića, a ne za prolaznu sreću privremenoga tijela i uma. Kada se netko zainteresira za stalnu sreću vječne duše, postaje učenik Sanatane Gosvamija ili „transcendentalist“.

Današnji vođe su materijalisti

Danas su diljem svijeta gotovo svi vođe, znanstvenici i mahatme više ili manje materijalisti, bez ikakva ukusa za transcendentalno znanje. Stoga Šri Krišna, Božanska Osoba, nije priznao Arđunu kao panditu ili mudru osobu, kako bi poučio takozvane mudrace i vođe materijalističkoga svijeta.

Gotovo svi vođe propagiraju različite vrste religioznosti povezane isključivo s materijalnim tijelom i umom. Malo njih ima spoznaju o tome da su tijelo i um samo odjeća duše. Brinući se samo o odjeći, osoba ne čini ništa dobro za svoje pravo ja, vlastitu dušu. Budući da je duša pravi interes, pravo ja, niti jedna mudra osoba neće brinuti za vanjsku parafernaliju. Brinući o duši, automatski brine i o podređenom materijalnom tijelu. Drugim riječima, ne može se zadovoljiti nečija unutarnja glad tako da se hrani vanjska odjeća.

bhagavad-gitaNaručite svoj primjerak

Za Hrvatsku

ISKCON Centar Split nudi vam izdanje Bhagavad-gite s prijevodom i komentarima Sri Srimad A.C Bhaktivedante Swamija Prabhupade, cijenjenog indijskog učitelja vedske mudrosti, po akcijskoj cijeni od 130 kn (poštarina uključena u cijenu). Riječ je o knjizi s preko 800 stranica s tvrdim uvezom, izvornim sanskritskim strofama, prijevodom riječi i komentarima te ilustracijama u boji.

Knjigu možete naručiti direktno preko našeg portala, kontaktom na e-mail [email protected]. Kontakt podatke također možete pronaći ovdje.

Za Srbiju

Izdanje Bhagavad-gite, s komentarima istog autora, ali na srpskom jeziku, uz razliku što su u ovom izdanje izbačeni sanskritski izvorni tekstovi s prijevodom riječ po riječ, možete naručiti po cijeni od 600 din plus troškovi poštarine. Knjiga je također ukoričena u tvrde korice.

Knjigu možete naručiti direktno preko našeg portala, kontaktom na e-mail [email protected]. Kontakt podatke također možete pronaći ovdje.