Gravity

atma.hr – 52
Albert Einstein kaže: “…postoji nešto bitno o SADA, koje ne ulazi u okvire znanosti. Mi koji imamo povjerenje u fiziku, znamo, da je razlika između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti samo trovratna utvara”. SADA treba razumjeti kao vječnost. Vječnost postoji SADA. Nema vječnosti u prošlosti ni u budućnosti. O tome smo već govorili u prvom članku: http://atma.hr/kraj-teorije-velikog-praska/

Najmanja jedinica za vrijeme u smislu numeričkog poretka događaja je Planckovo vrijeme. Kad se vraćate kući s posla, vi se vozite autom ili hodate samo u prostoru, gdje je uvijek SADA. Možete satom mjeriti numerički poredak svog kretanja i dobit ćete trajanje. Bez mjerila nema trajanja. Trajanje je rezultat vašeg mjerenja.

To znači da masa i gravitacija kao i sve ostalo u našom univerzumu postoje samo u prostoru. Prostor nije prazan, on je primarna energija svemira od koje je napravljena materija. Poznati fizičar Ervin Schrödinger kaže: “Ono što mi poznajemo kao materijalna tijela i sile, nisu drugo nego oblici i strukture prostora.

atma.hr – 39

Tamo gdje postoji jeden materijalan objekt gustoća energije prostora je manja točno za veličinu njegove energije. To možemo lijepo zapisati  formulom:

image002

Kako je gustoća energije prostora veća oko materijalnog objekta ona pritišće u smjeru manje gustoće. Svaki materijalni objekt je vezan za prostor, on je u stvari samo lokalna struktura prostora. Pritisak prema manjoj gustoći stvara inercijalnu masu objekta, što znači, kad imamo jabuku na stolu, ona ima tendenciju, da je na svom mjestu. Da bi je pomakli, moramo koristiti vanjsku silu.

image004

Einstein je ustanovio, da je inercijalna masa jednaka gravitacijskoj masi. Kad imamo dva materijalna objekta, oni stvaraju manju energijsku gustoću prostora oko sebe, i vanjska veća gustoća stvara pritisak, koji je gravitacija.

image006

Kad kupite 3 kg jabuka, prodavač vam izmjeri masu jabuka (količinu energije prostora, koja je u jabukama) na vagi gravitacijske mase. Tako da možemo zaključiti da je masa kao količina energije nekog materijalnog tijela jednaka njegovoj inercijalnoj i gravitacijskoj masi.

image008

Taj model mase i gravitacije mi smo objavili u ukrajinsoji reviji za fiziku, koja je priznata od strane EPS (Evropske zajednice za fiziku): http://ujphys.bitp.kiev.ua/en/archive/2016/N5/A5

Naš model djeluje bez Higgsovog bozona i bez hipotetićkog gravitona. Kako kaže Albert Einstein: “Jednostavno, ali ne prejednostavno”. Model također bez problema opisuje relativistićku masu i energiju.

Amrit Srečko Šorli, MF

atma.hr – 39