Art: AnaDominik Rodić

Sigurna sam da mnogi ljudi danas ne promatraju astrologiju kao jednu egzaktnu disciplinu. Razlozi su u svakom smislu drugačiji i vjerovatno je većina ljudi s pravom tako uvjerena. Poznato je da mnogo ljudi koriste astrologiju kao lagan i brz način zarade novca, ali je isto tako poznato da upravo takvi ljudi u astrologiji ne opstanu više od dvije godine. Pored ljudi koji ne znaju žrtvovati sebe za ono što rade, drugi problem vjerovanja u kredibilitet astrologije jeste nedostatak zanimanja znanosti istražiti ovu disciplinu. Za ovo područje smatram da je potrebno vrijeme i određeni trenutak gdje će kolege s polja astronomije vidjeti da su ove dvije oblasti povezane upravo preko živih organizama, u prvom planu, ljudi.

atma.hr – 52
Kao kristaloterapeut, trebam dobro poznavati upravo astrologiju. Naravno, kristaloterapija se ne može raditi ukoliko osoba nije školovana u okvirima prirodnih znanosti, pogotovo biologije i medicine, ali se ne može savladati ni bez osnovnog znanja iz astrologije, reikija, joge, fitoterapije, homeopatije i drugih alternativnih i prirodnih metoda liječenja. Ono što mogu napisati u korist znanstvenog dokaza za astrologiju je najviše s polja kristaloterapije.

Franz Mesmer je bio primarno astronom, ali je otkrio i nešto što se zove animalni magnetizam. Animalni magnetizam se u prirodi javlja gotovo kod svake životinje, dok kod kralježnjaka odvedenije građe je profinjenije recepcije. Primjera radi, kada se radi o seobi ptica, ioni u mozgu selica se orjentiraju prema magnetskom sjeveru, te je to prirodna orijentacija kojom se vode životinje. Mesmer je dao teoriju da i ljudski organizam posjeduje takvu vrstu magnetizma, ali radi naše forme živčanog sustava koja je naprednija nego kod ptica, naš magnetizam je vezan i za kozmičku energiju.

Ukoliko osmotrimo životinje, one nemaju razvijen duhovni dio svoga bića, dok je kod čovjeka upravo ta stranica razvijena. Napravljeno je istraživanje mozga kod čovjeka u toku molitve. U tom momentu je utvrđeno da se umu osobe koja se moli, prisutnost Boga doima stvarnim, jer se pale centri komunikacije i svjesnosti potpuno isti kao u konverzaciji s drugom individuom. Zanimljivo je da se kod ateista događa isti ovaj proces, ali u stanju njihovog opuštanja i razmišljanja. Ovo već dosta govori o fiziologiji, gdje naš mozak prepoznaje molitvu kao jedan vid fiziološke potrebe, a prema svakoj religiji, Bog se nalazi iznad nebeskog svoda. Kod životinja nije utvrđen ovakav vid procesa.

Čime se bavi astrologija?

Ono čim se bavi oblast astrologije je uvijek predstavljeno ili pogrešno ili nerazjašnjeno od strane znanstvenih ili javnih izvora. Astrologija govori doslovno o utjecaju kozmičkih energija na čovjeka. Smatra se da čovjek vrši interakciju s kozmosom na različite načine, a jedan od najsnažnijih je upravo putem molitve ili meditacije. Vratimo se u esenciju astrologije. Kao osnovni primjer uzet ćemo rimsku astrologiju. Ukoliko pogledamo čitav koncept ove discipline, vidjet ćemo da su različite osobnosti ili motivi predstavljeni različitim božanstvima. Primjera radi, planet Neptun je dobio ime prema bogu vode i mora iz rimske mitologije, a informacije o astronomiji koje su prebačene u astrologiju potječu zapravo od starih sumera. Još se nije utvrdilo odakle Sumerima tako precizne informacije o astronomiji još prije nove ere. Ukoliko sagledamo sve ovo, astrologija u svojoj formi traje već skoro od postanka naše civilizacije i građena je kao disciplina od nastanka svijeta.

Vratimo se primjeru koji sam navela, Neptunu. Kada bi uzeli istražiti sve kulture koje su postojale prije i poslije rimske, saznali bi da se entitet kome su se pridavale vrijednosti vladanja nad vodom postojale u formi sličnog kao i u svakoj kulturi. Na Havajima se slavio Kanaloa i Kane, dok se kod hindusa slavi Varuna. No svaki ovaj entitet je imao znak srodan ljudskom, pa je Neptun bio predstavljen kao misteriozno i povučeno stvorenje koje bi samo ispoljavalo svoje osjećaje na vrlo grub ili dominantan način. Smatralo se da je jako vatren u ljubavnom smislu, a k tome se njemu pripisuje i zaštitnički stav koji se oslikavao kroz nestajanje onih koji su mu bili prijetnja.

Kroz ovo je vidljivo da su sve kulture imale određeni neptunovski aspekt ljudske svijesti, a za to možemo vezati astrologiju. Dakle, ovu disciplinu nije ni malo pravilno promatrati kao ezoterijsku, već više kao jednu disciplinu na granici društvene i prirodne. Na taj način, kada se vratimo primjeru Neptuna možemo malo upotrijebiti i taj znanstveni alat, koji nam govori o prirodnim i astronomskim osobinama Neptuna.

Postoji nekoliko osobnosti vezanih za Neptun koje mogu predstaviti djelomice i njegov utjecaj na nas. Interesantno je da astrološki Neptun objašnjava zavjere i zabune, pa je tako uočen prvi put od Galilea, koji je mislio da se radi o zvijezdi, a razlog tome jer je Neptun bio uočen točno u onom razdoblju kada se vraćao iz retrogradne kretnje u normalnu. Radi fiksne pozicije i Jupitera koji je bio na istom mjesto s Neptunom (što je neptun osvijetlilo), Galileo je mislio da je u pitanju zvijezda. Tek kasnije, Alexis Bouvard unosi u svoj astronomski dnevnik Neptun skupa s Uranom kao planet. Druga interesantna činjenica je da se Neptunov plašt sastoji od zaleđenog amonijaka, metana i vode, a plašt je najvećim djelom zastupljen kod ovog planeta. Postoji još dokaza koji vezuju Neptun za našu svijest, ali o tome ću više pisati u kasnijim publikacijama i kolumnama. Bitno je napomenuti da se za svaki planet može izvući sličnih podatak kao što sam to napravila ovdje za Neptun, ali to ćemo prepustiti zainteresiranima za astrologiju.

atma.hr – 52
Na koji način prepoznati utjecaje kozmičke energije određenog planeta na čovjeka?

Prije nego se posvetimo razjašnjavanju ove teme, morat ćemo se vratiti malo na geomagnetna čula kod organizama. Nedavno sam napomenula da postoji kod različitih organizama mnogo različitih organskih sustava za detekciju elektromagnetskog i / ili geomagnetnog zračenja. Poznato je da pčele, mravi i termiti koriste svoja geomagnetna čula kako bi organizirali migracije i kretanje u svojim staništima. Kod domaćih kokoši u dendritima (izdanci živčanih stanica) postoji depozit željeza za koji se smatra da posjeduje geomagnetnu čulnost, dok je i kod sisavaca ovo čulo prisutno. Na primjer, pojedine vrste slijepih miševa mogu putovati duže putanje. Za ovakve poduhvate je potrebno da organizam posjeduje geomagnetne receptore. Rađen je eksperiment pri kojem su slijepi miševi bili izloženi vještačkom elektromagnetskom polju. Ovo ih je zbunilo i poremetilo im raspoznavanje kretanja. Interesantno je da lisice koriste geomagnetnu senzitivnost pri lovu na glodavce.

Kod ljudi geomagnetna recepcija nije izražena kao kod životinja, ali je postavljena izravno na područje koje može dokazati da su ipak, teorije koje je postavio Mesmer, točne. Nedavno je otkriven kriptohrom, vrsta proteina koji se nalazi u Retinalnom djelu čovjekovog oka i može detektirati svjetlosni magnetizam. Ova molekula se još uvijek istražuje.

Kriptohrom i njegova moguća interakcija s kozmičkom energijom i elektromagnetskim poljem minerala

Kriptohrom je flavoprotein. Flavoproteini u svojoj strukturi sadrže nukleinske kiseline. Ovo govori da je kriptohrom srodan DNK. Ovaj protein se nalazi u mikro i makroorganizmima. Obično kod biljaka kontrolira jednodnevni biološki ritam. Ovo su procesi koji se pojavljuju kronološki, tijekom 24 sata. Kriptohrom je inače osjetljiv na plavu svjetlost koja ima najmanju valnu duljinu.

Postoje dvije vrste kriptohroma, CRY1 koji upravo regulira jednodnevni ritam kod biljaka i insekata, i CRY2 koji skupa sa CRY1 ima funkciju da djeluje kao svjetlosno nezavisni inhibitor CLOCK (cirkadijurni lokomotorni izlazni kaput) transkripcijskog faktora i ARNTL gena (Aril Hidrokarbonski Receptor Translocirajućeg proteina 1). CLOCK ima funkciju cirkadijurnog pacemaker-a, što govori da on kontrolira dnevni ritam. Pored toga je primjećeno da u kliničkom kontekstu ima vezu s utjecajem na osobnost ljudi. Izravno djeluje na osjećaj ugode i empatije, što zaista jeste vezano za duhovne vrijednosti. ARNTL ima interakciju sa CLOCK transkripcijskim faktorom koja se još uvijek istražuje, ali se pretpostavlja da ARNTL faktor kontrolira sklonosti ka dijabetesu i hipertenziji u interakciji sa CLOCK faktorom, a razlog tome je što ovaj faktor i ovaj gen aktiviraju kodiranje hormona vazopresina koji ima utjecaj u zadržavanju i otpuštanju vode u organizmu.

Kada govorimo o aktivaciji CRY2 kod čovjeka, moramo reći da je slična situacija kod vinske mušice. Prema novim dijagramima je utvrđeno da se na dnevnoj svjetlosti aktivira ovaj faktor, što govori da je reaktivan u retini čovjeka. Kao što smo već napomenuli, odgovoran je za vazopresin, koji kontrolira količinu vode u našem organizmu, a kao što sam ranije napomenula, u kristaloterapiji je bitna lunarna ili mjesečeva astrologija. Kada govorimo o tome, Mjesec je upravo nebesko tijelo koje ima utjecaj na 80% vode na planetu (koja je došla posljedicom meteora koji su punjeni ledom). Ova voda je dio našeg organizma i bez nje ne živimo pa samim time Mjesec ima utjecaj i na vodu u našem organizmu.

Kod drugih sisavaca i nekih ptica, CRY2 omogućuje da vide geomagnetne sile, dok kod čovjeka ovo može biti povezano s tom stranom individualnosti. Gledajući anatomiju mozga kod čovjeka, oči su doslovno izdanci mozga. Kao takve, one predstavljaju aperturu za svjetlosne podražaje, dok mi zapravo vidimo mozgom, ne očima. Poznato je da se u postotku kod ljudi više koristi mozga za viziju nego kod većine životinja. Samim time, to nas dovodi do teorije da je sasvim moguće da se CRY2 kod ljudi aktivira geomagnetnom silom, ali geomagnetna sila je receptirana individualnošću i neurološkim putem. Kako bi ovo saznali, morat ćemo prvo ispitati i istražiti CRY1 i CRY2, kao i CLOCK i ARTNL. Za sada, ovo može biti samo teorija prema kojoj je upravo genetika ta koja nam daje izražene ili neizražene geomagnetne receptore.

Kada gledamo interakciju minerala s čovjekom, bitno je naglasiti da svaka ruda u utrobi zemlje ima geomagnetno zračenje. Kao takvo, ima utjecaj na čovjeka. Teorija može biti da svoj utjecaj vrši neposredno preko kriptohroma u kristaloterapijskoj metodi pri kojoj pacjent uzima preko retine (gledanjem) energiju minerala. Za sada, terapijski je pokazano da postoji djelovanje na zdravlje. Također, čovjek prije osjeti zračenje minerala nego što ga vidi. Samim time postoji mogućnost da kristaloterapija vraća pozitivan odnos jednakosti polariteta između geomagnetnog polja čovjeka i planeta. Posebno je zanimljiva činjenica da fitoterapija (terapija biljem) ide uz kristaloterapiju, a sjetimo se da je CRY1 je prisutan u biljnim organizmima. Interesantna je činjenica da ukoliko unesemo prehranom drugi organizam u naš, njegova DNK sekvenca se upisuje u naš organizam kako bi se kasnije, prehranom prepoznala. Budući da su i ovi spojevi srodni građi DNK onda itekako imaju neki vid utjecaja na organizam čovjeka ukoliko se unesu prehranom.

Interakcija našeg geomagnetnog receptora, kriptohroma, s magnetskim poljem zemlje je onda evidentna, ali je definitivno u humanom organizmu predstavljena tako da detektira duhovnim putem kozmičke sile, preko molitve, meditacije ili drugih procesa koji su shodni samo za čovjeka.

Autor: astrolog/kristaloterapeut AnaDominik Rodić
Kontakt: https://www.facebook.com/astrologijaikristalnaterapija/

atma.hr – 52