atma.hr – 52
Depresija je izolacija, to je odvajanje od Boga. Kako može čovjek pun Božje ljubavi, svjestan Božje prisutnosti, dvadeset četiri sata dnevno živeći svoj život u skladu s Bogom, ikada pasti u depresiju?

Depresija je posljedica neznanja i izostanak buđenja ili bilo koje želje da nađemo istinu ili da nađemo samoga Boga.

Takvim ljudima mogu pomoći drugi koji ih mogu uputiti u istinu. Istina nema granica, jer istina je jedan aspekt Boga i predstavlja cjelokupnost.

Čovjekov je najveći problem odvojenost od Boga, a ona nastaje zbog dugogodišnje otuđenosti kroz koju je čovjek izabrao živjeti u divljini umjesto u raju koji se nalazi unutar njegova vlastitog bića.

Život s Bogom je blaženstvo. . Idite u svijet i širite poruku Božju. Neka se  poruka proširi po čitavom svijetu. Na kraju će istina prevladati, a mir i harmonija vratit će se na Zemlju.

To će potrajati, jer čovjek ima slobodnu volju, a Bog neće oduzeti poklon koji je dao čovječanstvu, poklon koji proizlazi iz ljubavi što je Gospod izlijeva i prolijeva na nas, bez obzira na stanje naše duše.

Imate ljubav, slobodu, imate sve, i sami možete izabrati put kojim ćete krenuti.

To je poput labirinta: neka zbrka, krivi počeci, nepredvidivi putevi i zatim sve iznova.

Ali kroz cijelo to vrijeme postoji samo jedan put koji će vas izvesti iz labirinta, put natrag k Bogu.

Svatko će ga napokon naći, ali nekima će proći vijekovi dok ne ugledaju svjetlo koje je uvijek tu da ih vodi pravim putem.

atma.hr – 52
Čovjek je zaveden željama i prividnim čarima svjetovnih stvari, koje su sve sama iluzija. Pogledajte sada oko sebe i razmislite što je to trajno, a što prolazno.

Koliko će od toga što vidite, ostati tu i u tom obliku zauvijek? Kako vam mogu te stvari, te privlačnosti pružiti zadovoljstvo za sve vjekove? One su prolazne, iluzija koja je danas ovdje, a sutra je više nema.

Ne robujte svjetovnim stvarima i ne dajte da vama ovladaju želje.

One će vas prignječiti i skrenuti s puta jedino vrijednog da ga slijedite.

Da, vi ste u labirintu iz kojega morate naći izlaz.

Odlučite napustiti labirint i znajte da ćete, kad zaista izađete, naći spasenje i vječno blaženstvo koje vas čeka na kraju puta.

To je tamo gdje sám Bog čeka na vas.

A kad stignete, On će vas uzeti u naručje i vi ćete se s Njim biti zauvijek.

Lucas Ralli (“Saijeve poruke tebi i meni”)

atma.hr – 52