Ako ga ne sasiječeš u korijenu, problem će se vratiti. Ako je netko umoran da ti dade osmijeh, daj ti njemu svoj. Ako ne puštaš sunce kroz prozor, na vrata ti dolazi liječnik.

atma.hr – 52
1. Ako čovjek ne mijenja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je budala.
2. Ako čovjeku daš ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan; ako ga naučiš uloviti ribu, nahranit ćeš ga za cijeli život.
3. Ako dugo žive skupa, životinje se zavole; a ljudi se zamrze.
4. Ako ga ne sasiječeš u korijenu, problem će se vratiti.

5. Ako imaš dobroga muža, ne brini se zbog praznog ormara.
6. Ako imaš mana, popravi se; ako ih nemaš, čuvaj se.
7. Ako je čovjeku suđeno da ima samo pola mjerice riže, može proći sva rižina polja Kine pa opet neće imati cijelu mjericu.
8. Ako je mošus, on će sâm mirisati i nije mu potreban vjetar.
9. Ako je netko umoran da ti dade osmijeh, daj ti njemu svoj.
10. Ako je sin neodgojen, kriv je otac.
11. Ako jedna riječ ne pogodi cilj, tisuću riječi gubi smisao.
12. Ako malo novca ne izdaš, mnogo ga nećeš primiti.
13. Ako ne činiš dobra djela, nećeš steći ugled.
14. Ako ne činiš zlo, nećeš povrijediti ni samoga sebe.

atma.hr – 52
15. Ako ne pomažeš roditeljima dok su živi, što ti vrijedi da im prinosiš žrtve kad umru?
16. Ako ne proživiš gorčinu hladne zime, možeš li uživati u mirisu šljivinog cvijeta?
17. Ako ne puštaš sunce kroz prozor, na vrata ti dolazi liječnik.
18. Ako ne trošiš novac, nigdje nisi dobrodošao.
19. Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.
20. Ako nemaš dugova, nemaš ni straha.
21. Ako netko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovjek.
22. Ako nikad nisi ispao glup, nikad nećeš postati stručnjak.
23. Ako pas iziđe kad mačka uđe, neće biti svađe.
24. Ako pogriješiš put, možeš se vratiti; ako pogriješiš riječima, ne možeš.

25. Ako poznaješ rijeku, lakše ćeš upravljati čamcem.
26. Ako sâm padneš, sâm se moraš i podignuti.
27. Ako samo jednu figuru postaviš pogrešno, čitava je igra izgubljena.
28. Ako se moliš Bogu, moli se samo jednom Bogu.
29. Ako se ne popneš na planinu, nećeš vidjeti dolinu.
30. Ako se oblaci ne nakupe, neće biti kiše; ako se narod ne ujedini, neće biti snažan.
31. Ako se suzdržiš u trenutku srdžbe, izbjeći ćeš stotinu dana žalosti.

atma.hr – 52
32. Ako se trudiš, pola posla si već obavio.
33. Ako se volu ne pije, ne guraj mu glavu u vodu.
34. Ako si oprezan, putuj kamo god želiš; ali ako si nemaran, bolje ti je da ne ideš nikamo.ko si siromašan, brini se za sebe; kad se obogatiš, pobrini se za druge.
35. Ako si siromašan, stani postrance; ako si nesretan, ne druži se sa sretnicima.
36. Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge.
37. Ako sreća dođe, tko neće doći? Ako ne dođe, tko će doći?
38. Ako ste u životu sačuvali mirnu savjest, ne morate strepiti kad vam netko u ponoć zakuca na vrata.ko su ti djeca zla, ne zaslužuju nasljedstvo; ako su dobra i radišna, nasljedstvo im nije potrebno.
39. Ako su trojica ljudi jednodušna, i žutu zemlju pretvorit će u zlato; ako misle svatko za sebe, i žuto zlato pretvorit će u prah.

40. Ako sumnjaš u čovjeka, s njim ne posluj; ako posluješ, ne sumnjaj.
41. Ako ti sâm ne voliš novac, daj ga lopovima, i oni ti ga neće uzeti.
42. Ako ti srce nije na mjestu, gledaš a ne vidiš, slušaš a ne čuješ, jedeš a ne osjećaš okus.
43. Ako ti se u vinu zrcali osoba kakva ti se ne sviđa, ne pij.
44. Ako tražiš ribu, ne penji se na stablo.
45. Ako trgovac želi mnogo kupaca, neka prodaje na vjeresiju i čeka naplatu.
46. Ako u srcu čuvam zelenu granu, doći će ptica pjevica.
47. Ako vjeruješ u sve što pročitaš, radije nemoj čitati.
48. Ako voliš svoje dijete, ne štedi šibu; ako ga mrziš, mazi ga.
49. Ako voliš svoje dijete, odgajaj ga.

50. Ako za smjer pitaš neljubazno, možeš završiti trideset kilometara od odredišta.
51. Ako zanemariš svoju umjetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.
52. Ako zapustiš rad, iščeznut će ti vještine.
53. Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo to priznati, krivi smo dvostruko.
54. Ako znaš da su ti krila kratka, ne leti daleko i visoko.
55. Ako želiš izbjeći nevolje, oprezno biraj prijatelje.
56. Ako želiš prestati piti, promatraj pijanca dok si trijezan.
57. Ako želiš prijeći rijeku, najprije moraš sagraditi most.

atma.hr – 52
58. Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.
59. Ako želiš uloviti ribu, trebaš otići do mora; ako želiš nasjeći drva, moraš otići u šumu.
60. Ako želiš upoznati nečiju mudrost, slušaj njegove riječi.
61. Ako želiš vidjeti dalje, moraš se popeti više.
62. Ako želiš znati svoju prošlost, gledaj svoje sadašnje stanje. Ako želiš znati svoju budućnost, gledaj svoje sadašnje djelovanje.
63. Ako želiš znati što je u čovjekovu srcu, slušaj što govori.
64. Ambiciozna žena snažnija je od muškarca.
65. Bahatost je neprijatelj pobjede.
66. Berući sezamovo sjemenje, nemoj previdjeti lubenice.
67. Besplatna mjesta u kazalištu prva zvižde.
68. Bez obzira na to koliku mrežu čovjek raširi, ptica se uhvati samo na jednu očicu.
69. Bez poticaja čovjek neće postati čestit, kao što se ni zvono neće oglasiti bez laganog udarca.
70. Bez srebra je teško postati čovjek.

71. Bez vjetra nema valova.
72. Bio sam srdit što nemam cipele; a onda sam susreo čovjeka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom.
73. Bijesnom psu odreži rep do samih ušiju.
74. Blagoslovi nikad ne dolaze u paru.
75. Blato može uprljati biser, ali ga ne može pretvoriti u blato.
76. Bog ne može pomoći onomu tko se ne koristi prilikama.
77. Bogataš pravi planove za sutra, siromah za danas.
78. Bogataš troši novac, a siromah snagu.
79. Bogataš zavidi zdravomu siromahu.
80. Bogati gomilaju blago, siromašni godine.
81. Bogati se boje nevolje.
82. Bogatstva krase kuću, a vrline ljude.
83. Bogatstva nam oduzimaju više užitaka nego što ih pružaju, ali valja imati dušu da bi se to osjetilo.
84. Bogatstvo čini čovjeka taštim, kao što ljepota čini žene takvima.
85. Bogatstvo se nalazi posvuda i čeka da bude iskorišteno.
86. Bolesnikova noć duga je kao planinska staza.
87. Bolest se liječi, ali ne i sudbina.

atma.hr – 52
88. Bolje išta nego ništa.
89. Bolje je biti kokošja glava nego kravlji rep.
90. Bolje je biti ljubazan u domu negoli paliti miris u dalekom mjestu.
91. Bolje je biti pas u mirno doba negoli čovjek u doba nemira.
92. Bolje je biti slomljeni komadić žada nego čitav crijep.
93. Bolje je biti vratar kod gospodina negoli nadstojnik kod nitkova.
94. Bolje je biti znalac na jednom području nego neznalica na deset.
95. Bolje je biti živi prosjak nego mrtvi car.
96. Bolje je da roditelji zavide djeci nego da djeca zavide roditeljima.
97. Bolje je deset godina prije umrijeti negoli deset godina živjeti kao siromah.
98. Bolje je imati skromne i sigurne prihode negoli tisuću grumena zlata.

99. Bolje je jednom vidjeti nego stoput čuti.
100. Bolje je lijepo putovati nego stići.
101. Bolje je naučiti dijete samo jednoj vještini negoli mu dati tisuću grumena zlata.
102. Bolje je naučiti slušati nego govoriti.
103. Bolje je ne poznavati hijeroglife negoli ne poznavati ljude.
104. Bolje je osušiti suze jednom seljaku negoli dobiti tisuću osmijeha od ministra.
105. Bolje je otkloniti neprijateljstvo nego ga stvarati.
106. Bolje je pomoći sâm sebi nego moliti drugoga za pomoć.
107. Bolje je roditelje za života nahraniti piletinom negoli im na grob prinijeti slona kao žrtvu.

108. Bolje je spasiti život jednom čovjeku negoli sagraditi hram s mnogo katova.
109. Bolje je srušiti deset hramova nego pokvariti jednu svadbu.
110. Bolje je upaliti svijeću nego proklinjati tamu.
111. Bolje koliba od slame u kojoj se smiju negoli palača od mramora u kojoj plaču.
112. Bolje se vratiti i načiniti mrežu nego pokraj rijeke samo priželjkivati ribu.
113. Bolje spasiti jednoga umirućeg negoli pokopati stotinu mrtvih.
114. Bolje ti je učiniti dobro djelo kod kuće negoli putovati daleko da bi palio miris.
115. Bolje ti je upaliti svijeću negoli se tužiti na tamu.
116. Bolji je dobar liječnik od dobrog ministra.
117. Borac koji pobjegne može se opet boriti.
118. Bračna sreća je nebeski dar.
119. Braća — kao ruke i noge, a žena — kao odjeća.

atma.hr – 52
120. Brige uništavaju čovjeka.
121. Brusimo li ga dovoljno dugo, komad željeza postat će igla.
122. Brzo otvaraj oči, a sporo usta.
123. Brži je jedan jezik nego dvije noge.
124. Bubnjaj tako da se čuje; ponavljaj istinu dok je ne razglasiš.
125. Budala kojoj se žuri, pije čaj vilicom.
126. Budala svaku novu godinu dočeka lošijom od prethodne.
127. Budi krotak i skroman ako želiš da te uzvise; hvali tuđe vrline ako želiš steći prijatelje.
128. Budi oprezan dok daješ obećanja.
129. Budi oprezan kad nešto zaželiš. Možda se ostvari.
130. Budi spreman i uspjet ćeš; budi nespreman i uspjeti nećeš.
131. Budi strog prema jednima i širokogrudan prema drugima.
132. Budi štedljiv u danima izobilja i preživjet ćeš teška vremena.
133. Budi uvijek nasmiješen i ostat ćeš mlad.
134. Budi zadovoljan onim što imaš.
135. Car se nikad ne osjeća tako dobro u Pekingu kao onda kad u provinciji govore da je bolestan.
136. Crijepovi koji nas štite od kiše izrađeni su za lijepa vremena.

atma.hr – 52
137. Cvijeće može procvasti ponovno, a čovjek ne može povratiti svoju mladost.
138. Cvijet jest lijep; ali ne može bez stabljike.
139. Cvijet nade cvjeta i u najdubljoj tamnici.
140. Čaj koji je odstajao tijekom noći isto je što i zmija otrovnica.
141. Čak i braća trebaju imati čiste račune.
142. Čak i da posjedujete deset tisuća srebrnjaka, na samrti ne možete sa sobom ponijeti ni bakreni novčić.
143. Čak i najveći ljudi posrnu.
144. Čak i onima koji vladaju znanjem oprez je najbolja zaštita od nepredviđenog.
145. Čak i perje može potopiti brod.
146. Čak i psima dosadi slušati jednu te istu pohvalu.
147. Čak i slijepac otvori oči kad broji novac.
148. Časna svekrva, časna i snaha.
149. Častan čovjek ne radi sumnjive stvari.

atma.hr – 52
150. Čim upoznamo bolest, blizu smo ozdravljenju.
151. Činovniku umrla majka, i sva ulica u tuzi; umro činovnik, i nitko nije došao na pogreb.
152. Činjenice govore glasnije od riječi.
153. Čista savjest ne boji se noćnog kucanja na vrata.
154. Čitaj i uživaj nagrade.
155. Čovjek bez srama spreman je počiniti svako zlodjelo.
156. Čovjek bez volje kao nož bez oštrice.
157. Čovjek čiste savjesti ne boji se kad mu netko noću pokuca na vrata.
158. Čovjek gine za novcem, a ptica za hranom.
159. Čovjek je sretan onoliko koliko je sposoban usrećiti druge.
160. Čovjek koji čeka da mu pečena patka doleti u usta, morat će čekati vrlo, vrlo dugo.
161. Čovjek koji čini dobra djela doživjet će uspjeh.
162. Čovjek koji ima malo želja, čuva svoje zdravlje.
163. Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.
164. Čovjek koji nema želja uzvišenog je karaktera.

atma.hr – 52
165. Čovjek koji poznaje svoju snagu, ne propada.
166. Čovjek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.
167. Čovjek koji prvi udari, priznaje da se njegovo mišljenje predalo.
168. Čovjek koji se boji vode nikad neće postati ribar.
169. Čovjek koji se cijeli dan svađa sa ženom, nema mira ni noću.
170. Čovjek koji živi u kući od stakla, mora se presvlačiti u podrumu.
171. Čovjek nakon smrti ostavlja ime, a leopard krzno.
172. Čovjek ne može postati savršen ni za stotinu godina, no može postati zao samo za jedan dan.
173. Čovjek ne živi ni stotinu godina, a nakupi briga za tisuću.
174. Čovjek se treba oštriti na čovjeku poput noža na kamenu.
175. Čovjek stari onako kako je živio.
176. Čovjek uskih pogleda ne može biti širokog srca.
177. Čovjeku nije nikad tako potreban razum kao onda kad ima posla s budalom.
178. Čujem i zaboravim. Vidim i sjećam se. Djelujem i razumijem.
179. Čuvaj se gnjeva strpljiva čovjeka.
180. Čuvaj se pogleda javnosti.

atma.hr – 52
181. Čuvaj svoj novac čak i od članova svoje obitelji.
182. Da bi mogao procijeniti težinu tereta, moraš ga ponijeti na leđima.
183. Da bi se moglo polako raditi ono što je važno, treba brzo raditi ono što nije važno.
184. Da bi se naučilo nešto dobro, potrebne su tri godine; loše se nauči za jedan dan.
185. Da bi se postiglo mnogo, treba uložiti malo.
186. Da bi se rijeka smrznula tri stope, potrebno je više od jednog hladnog dana.
187. Da bi shvatio roditeljsku ljubav, trebaš i sâm imati djecu.
188. Da nema izdajica, odanost ne bi bila na cijeni.
189. Da se naučiš dobru, potrebne su tri godine; da se naučiš zlu, dovoljno je jedno jutro.
190. Daleko od svojega kraja čovjek je jeftin, a stvar skupa.
191. Dalekom vodom ne možeš utažiti žeđ.
192. Dan bez smijeha izgubljen je dan.
193. Današnje vino popit ću sad, sutrašnju tugu progutat ću sutra.
194. Današnji posao završi danas.

atma.hr – 52
195. Današnju hranu pojedi danas; brigu o sutrašnjem poslu ostavi za sutra.
196. Debla drveća, koja jedva možemo obujmiti, nekad su bila vite mladice.
197. Dijete ne shvaća majčinu dobrotu sve dok ne odraste i ne postane roditelj.
198. Dijete uz majku je poput blaga; dijete bez majke je poput usamljene vlati trave.
199. Djeca govore istinu.
200. Djeca su cvijeće života.
201. Djeca su zrcalo roditelja.
202. Djela govore glasnije od riječi.
203. Djelujući pravedno, neprimjetno mijenjamo druge.
204. Djetetov život je kao komad papira na kojemu svatko ostavlja znak.
205. Djevojka koja je sebi oduzela život, učinila je to zato što se bojala dati život.
206. Do znanja se ne može doći bez vježbe.
207. Dobar bambus daje dobru mladicu.
208. Dobar čovjek ne tuče ženu; dobar pas ne laje na gospodara.
209. Dobar čovjek nije svjestan svoje dobrote; zbog toga i jest dobar.
210. Dobar konj potrči čak i na sjenku biča.
211. Dobar liječnik ne mora biti znanstvenik.
212. Dobar pas ne napada kokoši; kao što ni dobar čovjek ne tuče ženu.
213. Dobar početak je pola posla.
214. Dobar potomak je bolji od bogatstva.
215. Dobar sin ne govori o polju svojega oca; dobra kći ne govori o svojemu sanduku s mirazom.
216. Dobar susjed je neprocjenjivo blago.
217. Dobar trkač ne podiže za sobom prašinu.
218. Dobar učitelj vrijedi više od police knjiga.
219. Dobar ugled je teško steći, a lako izgubiti.

atma.hr – 52
220. Dobiješ parnicu, a izgubiš novac.
221. Dobivaš ono što možeš platiti.
222. Dobra pčela ne skuplja med s otpalog cvijeta.
223. Dobra roba nije jeftina; jeftina roba nije dobra.
224. Dobra supruga daje tri naraštaja vrsnih potomaka.
225. Dobra usta ne proklinju, kao što ni dobra ruka ne tuče.
226. Dobre knjige zadržavaju svoj ukus i nakon stotinu čitanja.
227. Dobre vijesti sporo se šire, a loše brzo.
228. Dobri ljudi žive po svojim načelima, a loši po zakonima.
229. Dobri roditelji, sretna ženidba; dobri sinovi, lijep pogreb.
230. Dobrim mamcem ulovit ćeš ribu.
231. Dobro i zlo idu različitim putovima.
232. Dobro ne znači pričati o dobroti; dobro znači činiti dobro.
233. Dobro umire rano, a zlo živi stotinu godina.
234. Dobro započeto napola je učinjeno.
235. Dobrog čovjeka ljudi iskorištavaju, kao što i krotkog konja jašu.
236. Dobrog konja ne možeš uzgojiti u dvorištu.
237. Dok imaš novca, misli na oskudicu; sjećaj se gladnih godina dok vršiš bogatu žetvu.
238. Dok je šumâ, ne strahuj za ogrjev.
239. Dok mjesec svijetli iznad Kine, neke su obitelji sretne, a neke tužne.
240. Dok piješ vodu, misli na izvor; dok živiš svoj život, misli tko si.
241. Dok se prepireš zbog četvrtine praseta, gubiš stado ovaca.
242. Dok slušaš besposličarske razgovore, propadaju ti veliki planovi.

atma.hr – 52
243. Dok staro ne prođe, novo neće doći.
244. Dok tjeraš tigra s prednjih vrata, vuk ulazi na stražnja.
245. Dom u koji nikad ne ulazi sunce često posjećuje liječnik.
246. Došapnuta riječ čuje se miljama uokolo.
247. Dragi kamen je bezvrijedan dok se ne obradi; čovjek je nizašto bez odgoja.
248. Drvo palo, majmuni se razbježali.
249. Duboka je voda tiha; bučna voda nije duboka.
250. Duboka voda teče polako; mudar čovjek mjeri svoje riječi.
251. Duboka rijeka teče mirno; pametan čovjek govori tiho.
252. Dug dan je kao mala godina.
253. Duga bolest od bolesnika stvara liječnika.
254. Dugo putovanje ne obeshrabruje onoga s velikim očekivanjima.
255. Dugo žvakanje i polagano gutanje zalog je dugog života.
256. Duhovi postoje samo za one koji u njih vjeruju.
257. Dužnici imaju slabo, a vjerovnici dobro pamćenje.
258. Dva dobra govornika nisu vrijedna jednoga koji zna slušati.
259. Dva tigra ne mogu živjeti u istoj gori.
260. Gdje nema nesloge, nema ni sloge.
261. Gdje nema osjećaja poštenja i kamo ne dopire pogled drugih, sve je moguće.
262. Gdje postoji volja, postoji i način.
263. Gdje se oprez ne pruža na tisuću kilometara, nesreća brzo dođe pod stol.
264. Geniji se ne rađaju, nego se stvaraju.
265. Gladnome su i mekinje slatke, a sitome je i med bezukusan.

atma.hr – 52
266. Glasovitog liječnika traži više bolesnika nego što ih on može izliječiti.
267. Gledaj tuđa posla pa ćeš na kraju biti kriv.
268. Glede ambicija — godine nisu važne.
269. Glup čovjek umire glupom smrću.
270. Gorke riječi su lijek, a slatke otrov.
271. Gospodin je onaj tko u srcu nikad nije prestao biti dječak.
272. Gosta možeš prezirati, no moraš ga nahraniti.
273. Govor je srebro, a šutnja je zlato.
274. Govoriti dobro nije dovoljno; treba ga i činiti.
275. Grozna žena Mi imala je nekoliko vrlina; čarobna Si imala je nekoliko mana.
276. Gubljenje vremena je poučavati onoga kojemu je Bog namijenio ulogu budale.
277. Gunđaj zbog posla i bit ćeš nizašto kad ostariš.
278. Hladan čaj i hladnu rižu još možemo podnijeti, ali hladne riječi nikako.
279. Hladno jelo je prihvatljivo, ali podrugljiva primjedba nije.
280. Hladno željezo se teško kuje; stari bambus teško se svija.

atma.hr – 52
281. Hodaj oprezno i nećeš pasti; djeluj pažljivo i nećeš pogriješiti.
282. Hodaš li po snijegu, ne možeš skriti tragove.
283. Hrabrost i samopouzdanje potječu od izvanrednih vještina.
284. Hvaliti svoje dijete znači hvaliti sebe; kuditi svojega oca znači sramotiti sebe.
285. I budali može doći dobra zamisao.
286. I cvjetovi su lijepi tek neko vrijeme.
287. I dobro i zlo idu prema svojim posljedicama.
288. I dragom kamenu potrebna je ruka vještog majstora.
289. I najbljeđa tinta bolja je od najboljeg pamćenja.
290. I najdeblje uže počinje gnjiljeti od jedne niti.
291. I najveće drvo ima suhih grana.
292. I najveći junaci teško odolijevaju ljepoti.
293. I najviše kule podižu se od zemlje.
294. I moćnom zmaju teško je ugušiti zmiju koja gmiže po zemlji.
295. I pametni ljudi čine gluposti.
296. I za jednu godinu se može ostarjeti.
297. I zidovi imaju uši.
298. Ideš li gasiti vatru, ne oblači odijelo od lišća.
299. Igla nije oštra s obje strane.

atma.hr – 52
300. Imaš li imalo novca i vina, imat ćeš mnogo prijatelja.
301. Imati previše razuma znači nemati ga dovoljno.
302. Iskopaj bunar prije no što postaneš žedan.
303. Iskustva iz prošlosti dobra su smjernica za budućnost.
304. Ispričaj se drugima kad god možeš.
305. Ista voda koja nosi brod, može ga i potopiti.
306. Istina je jača od svake snage.
307. Istina ne odgovara svim ušima koje je čuju.
308. Istina se rađa kroz živu raspravu.
309. Istinite riječi ne moraju biti ugodne, a ugodne riječi ne moraju biti istinite.
310. Istinu ne dokazuje snaga glasa.
311. Isto stablo može dati slatke i kisele plodove; ista majka može roditi pametnu i glupu djecu.
312. Išao putnik brže ili sporije, dužina puta ostaje ista.
313. Iza moćnog čovjeka uvijek stoji neki drugi moćan čovjek.
314. Izbjegavaj činovništvo i život će ti biti lakši.
315. Izbjegavaj se svakodnevno brinuti i doživjet ćeš duboku starost.
316. Izbjegavaj zlog čovjeka i ne sprijateljuj se s njim. Budi dobar s dobrim čovjekom, ali mu ne odobravaj uvijek.

atma.hr – 52
317. Izgovorene riječi mogu odletjeti; pero ostavlja trag.
318. Izgubljeno zlato može se naći; izgubljeno vrijeme nikad.
319. Izliječiti se može jednim udarcem mača, ali nikako jednim udarcem jezika.
320. Iznimka ne smije postati pravilo.
321. Jake duše imaju volju; slabe duše imaju mnoštvo želja.
322. Javno mnijenje ne može se siliti.
323. Jedan čovjek gradi put, a deset tisuća ljudi može sigurno putovati.
324. Jedan čovjek izvali laž i mnoštvo je proširi kao istinu.
325. Jedan dan zamjenjuje tri — ako se sve radi pravodobno.
326. Jedan ne može pomoći mnoštvu, no mnoštvo može pomoći jednomu.
327. Jedan pas laje zbog onoga što vidi, a stotine pasa laju zbog onoga što čuju.
328. Jedan slaže, drugi to ponavljaju kao istinu.
329. Jedan sluga, dva vjedra vode u kući; dva sluge, jedno vjedro vode; tri sluge, nijedno vjedro.
330. Jedan udarac — dvostruka sramota.
331. Jedi da izbjegneš glad; uči da izbjegneš neznanje.
332. Jedi manje i više uživaj u okusima; jedeš li pak puno, manje ćeš uživati u zdravlju.
333. Jedino se gostioničar ne brine zbog prevelikog teka gostiju.
334. Jedna čaša ne zvoni; dvije čaše: din-din.

atma.hr – 52
335. Jedna iskra može izazvati šumski požar.
336. Jedna od glavnih čovjekovih dužnosti jest da u sebi razgori ono blistavo načelo razuma koje dobivamo od Boga.
337. Jedna pogrešna riječ, jedan pogrešan znak — i puta nema.
338. Jedna svađa ukalja dvije osobe; od jednog dogovora imaju koristi obje strane.
339. Jedno drvo ne čini šumu.
340. Jedno jedino dobro djelo poništava tisuće zlodjela.
341. Jedno jedino “izvoli” vrijedi više nego deset “neka ti nebo pomogne”.
342. Jednom pokazati vrijedi više nego sto puta reći.
343. Jednom rukom ne može se pljeskati.
344. Jednom učinjeno vrjednije je od stoput viđenoga, a jednom viđeno vrjednije od stoput prepričanog.
345. Jednom vrstom riže može se nahraniti sto vrsta ljudi.
346. Jedva se udaljiš od vrata, i već nije tako lijepo kao kod kuće.
347. Jezik je kao sjekira: siječe čovjeka nasmrt.
348. Jezik je mek i ostaje; zubi su tvrdi i ispadaju.
349. Jezik ranjava teže od mača.
350. Junaci pobjeđuju suze.
351. Junak će radije izabrati smrt nego sramotu.
352. Junak je često spreman izgubiti život, ali nije spreman izgubiti svoju ljubav i svojega konja.
353. Kad bi svi glupani nosili bijele haljine, gradovi bi bili nalik na vrtove duhova.
354. Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.
355. Kad čovjek zađe u srednje godine, obično ima puno briga.
356. Kad dijete odlazi od kuće, ono sa sobom odnosi ruku svoje majke.
357. Kad djeca odluče hraniti roditelje, njih već nema među živima.
358. Kad dođe radost, budi oprezan; kad dođe jad, budi čvrst.
359. Kad dođe vrijeme primjene znanja, žalimo što ga nemamo.
360. Kad gori susjedova kuća, i sâm si u opasnosti ako ne priskočiš u pomoć.
361. Kad gutaš lijek, ne obraćaj pozornost na okus.
362. Kad ih jednom izgovorite, ni najbrži konj više ne može dohvatiti vaše riječi.
363. Kad ima novca, bolje je češće misliti o danima kad ga neće biti, negoli kad ga nema misliti o danima kad će ga biti.
364. Kad ima želje, ima i načina.
365. Kad imate pravo, možete otići kamo god želite; ako nemate pravo, nećete stići nikamo.
366. Kad izgubiš ponos, nisi izgubio ništa; kad izgubiš zdravlje, izgubio si pola; kad izgubiš volju, izgubio si sve.

atma.hr – 52
367. Kad izlaziš iz kuće, provjeri vrijeme; kad se upuštaš u posao, provjeri tržište.
368. Kad je korijen dubok, čemu se bojati vjetra? Kad je stablo ravno, čemu tugovati što mjesec baca iskrivljenu sjenu?
369. Kad je muškarac lud za ženom, samo ga ona može izliječiti od te ludosti.
370. Kad je na tržnici živo, trgovac ne prestaje čistiti blato s repe.
371. Kad je puno svinja, svinjetina je jeftina.
372. Kad je zid ruševan, svatko će ga pogurati.
373. Kad jedan čovjek čini zlo, tisuće ljudi pati.
374. Kad jedeš, pazi da se ne zagrcneš; kad ideš, pazi da se ne spotakneš.
375. Kad jedna obitelj gradi zid, dvije obitelji imaju koristi.
376. Kad kraljević prekrši zakon, treba biti kažnjen kao bilo tko drugi.
377. Kad kupuješ kuću, provjeri kakvi su zidovi; kad biraš ženu, pogledaj kakva joj je majka.
378. Kad kupuješ lonac, prvo ga kucni; kad se ženiš, prvo se raspitaj.
379. Kad lijek pomaže, bolesnik se nalazi pod zaštitom neba.
380. Kad nam se sreća smiješi, sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa, sretnemo lijepu ženu.
381. Kad napravi glupost, budala se divi samom sebi.
382. Kad nestane voska, ugasi se fitilj.
383. Kad netko upre prstom na Mjesec, budala gleda u prst.
384. Kad ništa ne može pomoći, lijepo je nasmiješiti se.
385. Kad obitelj živi u slozi, svi će im poslovi biti uspješni.
386. Kad pauk isplete mrežu, vjerojatno će uloviti muhu.
387. Kad piješ vodu, misli na izvor.
388. Kad pojedinac iskopa bunar, tisuće obitelji ima vodu za piće.
389. Kad posijeku stablo, iščeznu sjene koje je ono bacalo.
390. Kad prsti počnu grebati, palac ih slijedi.
391. Kad se bore dva tigra, jedan će stradati.
392. Kad se brat i sestra prepiru, treći to koristi.
393. Kad se čaplja i ostriga uhvate ukoštac, okoristi se ribar.
394. Kad se čovjek popne na vrh, prijatelji i rođaci ga slijede.
395. Kad se jezerce isuši, vide se mrtve ribe.
396. Kad se klanjaš, klanjaj se duboko.
397. Kad se ljudi ne bi brinuli o budućnosti, ubrzo bi morali tugovati zbog sadašnjosti.
398. Kad se muškarci sastanu, oni jedan drugoga slušaju; kad se žene sastanu, one jedna drugu gledaju.
399. Kad se muški samostan nalazi nasuprot ženskom, ako se ništa i ne događa, isto je kao da se događa.
400. Kad se pjevaju zahtjevne pjesme, malo će se ljudi pridružiti zboru.
401. Kad se sukobe ravnopravne vojske, pobjeđuje milosrdnija strana.
402. Kad si sâm, misli o svojim nedostacima; kad si u društvu, zaboravi na tuđe.
403. Kad slijepac vodi slijepca, obojica će pasti u vodu.
404. Kad smo sretni, uopće nismo svjesni svoje sreće.
405. Kad ti ostanu samo dva novčića, jednim kupi kruh, a drugim cvijet.
406. Kad ti se konj nađe na rubu ponora, uzalud povlačiš uzde.
407. Kad ti ugine konj i ponestane zlata, rođaci postaju stranci.
408. Kad ti žena govori, smij se i ne slušaj je.
409. Kad tražiš ženu, traži damu.
410. Kad u planini nema velikih stabala, i trava hoće da joj se klanjaju.
411. Kad vladar zaželi da neki ministar umre, on umre.

atma.hr – 52
412. Kad voliš, i majmun ti se čini lijep; kad ne voliš, ne mariš ni za lotosov cvijet.
413. Kad želiš provjeriti dubinu potoka, ne čini to objema nogama.
414. Kajanje je proljeće vrline.
415. Kakav je to čovjek koji ne stoji iza svojih riječi?
416. Kako siješ, tako ćeš i požeti.
417. Kao što dugi put pokazuje snagu konja, vrijeme otkriva čovjekov karakter.
418. Kao što gorak lijek liječi bolest, ukor popravlja ponašanje.
419. Kao što kiša ne može padati cijelu godinu, čovjek ne može biti siromašan cijeloga života.
420. Kao što staro drveće ima mnogo korijenja, tako starci imaju više znanja.
421. Kao što svjetlo rasvijetli tamnu sobu, tako istina pobjeđuje ljudsko srce.
422. Kao što vatri treba zrak, ljudskom srcu treba poštenje.
423. Karakter se otkriva u trenucima velike srdžbe.
424. Kiselo, slatko, gorko, ljuto — sve se mora kušati.
425. Kiša u proljeće vrijedi poput ulja.
426. Kleveta daje najveću dobit; često povučemo čitavu glavnicu, a kamate i dalje idu.
427. Klevetnici su poput psićâ koji laju za petama.
428. Knjiga je kuća puna zlata.
429. Knjiga je vrt u džepu.
430. Knjige govore duhu, prijatelji srcu, nebo duši, a sve ostalo ušima.
431. Kod učenja godine nisu važne: učitelj je onaj koji zna.
432. Koga jednom ugrize zmija, deset godina bježi i od konopca.
433. Koga je ugrizla zmija, taj izbjegava visoku travu.
434. Koga muči nesanica, misli da mu je postelja loše prostrta.
435. Koliko god bila čvrsta, jedna greda ne može podupirati kuću.
436. Koliko god bio bogat, car ne može kupiti vrijeme.
437. Koliko god bio jak, jedan stup ne može nositi cijelu kuću.
438. Koliko god bio snažan, uvijek će se naći netko jači od tebe.
439. Koliko god bio oštar, mač pravde neće probosti nevinoga.
440. Koliko god janje bilo dobro, teško ga je skuhati po svačijem ukusu.
441. Komadić vremena je komadić zlata; ali ipak ne možeš kupiti komadić vremena komadićem zlata.
442. Kopaj rov dok je nebo vedro, ili ćeš biti poplavljen kad padne kiša.
443. Korisnije je dati primjer nego savjet.

atma.hr – 52
444. Korisnije je putovati nego čitati o putovanju.
445. Kovanje željeza traži snažnog čovjeka.
446. Kratkovidna žena previše je štedljiva u ljubavi.
447. Krivac voli slijepce.
448. Kroz usta ulazi tisuću bolesti.
449. Kuću u kojoj vlada nesloga najlakše napadne neprijatelj.
450. Kule se mjere po svojoj sjeni, a veliki ljudi po svojim zavidnicima.
451. Lako je čovjeku skloniti se ispod velika stabla.
452. Lako je čuvati se udarca usred bijela dana.
453. Lako je naći prijatelje za zabavu, ali ih je teško naći u nevolji.
454. Lako je naći tisuću vojnika; teško je naći jednoga generala.
455. Lako je od novca stvarati novac, ali je teško doći do novca.
456. Lako je otvoriti prodavaonicu, ali ju je teško održati otvorenom.
457. Lakše je ići u goru i uhvatiti tigra negoli otvoriti usta i nekoga nešto moliti.
458. Lakše je izbjeći ispaljeno koplje negoli strijelu iz potaje.
459. Lakše je izliječiti ranu od noža nego ranu od riječi.

atma.hr – 52
460. Lakše je pomicati planine i rijeke negoli promijeniti svoju narav.
461. Lakše je premjestiti rijeku, negoli joj promijeniti ćud.
462. Lakše je uloviti tigra u planini nego moliti za pomoć.
463. Lakše je upasti u nepriliku negoli je izbjeći.
464. Laskanje je hrana glupana.
465. Laž je med u ustima, a nož u srcu.
466. Leopard umire ostavljajući krzno; čovjek umire ostavljajući ugled.
467. Letjeti previsoko jednako je loše kao i pasti nisko.
468. Liječnici ne kucaju na vrata, već ulaze samo kad ih pozovu.
469. Liječnik liječnika ne okrivljuje.
470. Liječnik ne poznaje svoju vlastitu bolest.
471. Lijek liječi čovjeka kojemu sudbina još nije odredila da umre.
472. Lijek liječi izlječive bolesti.
473. Lijenost u mladosti — kajanje u starosti.
474. Lijepa žena, koja se udala za ružnog muškarca, nalik je svježem cvijetu za magarećim uhom.
475. Lijepa žena u kući neprijateljica je svih ružnih.
476. Lijepe ceste ne vode daleko.
477. Lijepe riječi ne moraju biti laskave, a laskave riječi ne moraju biti dobre.
478. Lijepe riječi nisu uvjerljive; uvjerljive nisu lijepe.
479. Lijepe riječi ugriju čovjeka za tri zime; ružne riječi ohlade srce i u vrućim ljetnim danima.
480. Lijepi cvjetovi lijepi su samo neko vrijeme.

atma.hr – 52
481. Lijepo cvijeće ne mora i lijepo mirisati.
482. List papira što ga je vjetar donio u zgradu suda jedva iz nje izvuku dva vola.
483. Lopovi mrze mjesečinu.
484. Lovče na jelene, ne troši svoje strijele na zečeve!
485. Ludo hrabar gine, manje hrabar živi.
486. Lukavi ljudi katkad postanu žrtve svoje lukavosti.
487. Lukavi zeko ima tri izlaza iz svoje jame.
488. Ljepota bez vrline je poput cvijeta bez mirisa.
489. Ljepota cvijeta je prolazna; ljudska ljepota je doživotna.
490. Ljepota je moćna, ali je novac svemoćan.
491. Ljepota je u očima promatrača.
492. Ljubav se sva sastoji od očiju; pa ipak ništa ne vidi.
493. Ljude koji se malo kreću obuzima bolest; kamenje koje se ne kotrlja obrasta mahovinom.
494. Ljudi nestaju poput mjeseca koji pred jutro potone iza brda.
495. Ljudi se boje zlikovca, ali Nebo ne.
496. Ljudi teže k visokim položajima kao što voda teži k niskim.
497. Ljudi žude za oslobođenjem; Bog žudi za očitovanjem.
498. Ljudska mašta veća je od nebesa: tek što postane car, već želi biti besmrtan.
499. Ljudska srca su nejednaka isto kao i lica.

atma.hr – 52
500. Ljudski život je kao svijeća na vjetru.
501. Mačke koje vole presti ne love miševe.
502. Majčine vrline osiguravaju i vrline kod djece; očeve vrline osiguravaju im slavu.
503. Majka koja daje sve od sebe, odgojit će lijenog sina.
504. Makar i rikala, mačka nikad neće postati tigar.
505. Mala kuća, velik mir.
506. Male pukotine lako je zatvoriti.
507. Maleno nas dijete nikad ne može prevariti.
508. Mali čamci nisu za velike terete.
509. Mali lonac najbrže zavrije.
510. Mali ne bježe ako ih veliki ne gone.
511. Malo volimo sebe kad nekoga mrzimo; ali kad volimo samoga sebe, mrzimo pola svijeta.
512. Manje govori, više slušaj.
513. Marljivi rade rukama; lijeni jezikom.
514. Marljivost bez štedljivosti je kao igla bez konca.
515. Marljivost je kraljevski put k učenju.
516. Marljivost je neprocjenjivo bogatstvo, a štedljivost je način da se ono zadrži.
517. Marljivost nadoknađuje prirodnu darovitost.
518. Marljivost vodi k bogatstvu.

atma.hr – 52
519. Marljivošću se stvara bogatstvo u poljima, a lijenošću se uzgaja korov.
520. Metar leda ne zaledi se u jednom danu.
521. Milosrdan čovjek ne postaje bogat; bogat čovjek ne postaje milosrdan.
522. Milosrdni se ne trebaju upuštati u rat, kao ni pravedni u novčarske poslove.
523. Mirovanje je važnije od aktivnosti.
524. Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri.
525. Mjerica vremena vrijedi mjericu zlata; ali mjericom zlata ne možeš kupiti mjericu vremena.
526. Mladi nemaju iskustva i ne može im se povjeriti važan posao.
527. Mladi se ne bi trebali rugati starcu: koliko dugo ostaje crven cvijet koji se rascvjetao?
528. Mladi se ne trude, a starci se trude uzalud.
529. Mladost predlaže, starost odlaže, a sredina izvršava.
530. Mnogi čuju optužbu, ali je malo onih koji čuju obranu.
531. Mogućnost ispravljanja pogreške je nešto predivno!
532. Moja tajna je moj zarobljenik; ako mi izmakne, postat će moj gospodar.
533. Moralnost bi trebalo uzdizati, a ne podcjenjivati.
534. Moraš preživjeti zimu da bi uživao u toplini proljeća.

atma.hr – 52
535. Moraš učiti da bi znao što je pravedno.
536. Može se biti skroman a ne biti mudar; ali je nemoguće biti mudar a ne biti skroman.
537. Može se izliječiti tijelo, ali ne i duša.
538. Možemo vidjeti škrtce koji su postali rasipni; ali nećemo vidjeti rasipnike koji su postali škrtci.
539. Možeš začepiti uši jednom čovjeku, ali nikad ne možeš zatvoriti sve oči.
540. Možete nešto skriti od ljudi, ali od duhovnih bića nikako.
541. Možete prikriti vatru, ali ne i dim.
542. Mramor i veliki ljudi su tvrdi, hladni i uglađeni.
543. Mrtvi koje najmanje zaboravljamo upravo su oni koje smo najčešće zaboravljali dok su bili živi.
544. Mudar čovjek često se doima sporim.
545. Mudar čovjek donosi odluke sâm; slabić prihvaća javno mnijenje.
546. Mudar čovjek govori malo, a glupan mnogo.
547. Mudar čovjek hodi svijetom u prnjama, ali u njedrima krije dragulj.
548. Mudar čovjek je velik i u najmanjim stvarima, a zao je malen i u najvećim stvarima.
549. Mudar čovjek zaboravlja sve osim svojih pogrešaka i svojih dobročinitelja.
550. Mudar čovjek zaboravlja uvrede, kao što nezahvalnik zaboravlja dobročinstvo.
551. Mudar ne oklijeva poučiti budalu.

atma.hr – 52
552. Mudar zec ima tri jazbine.
553. Mudrac je kao nebo i zemlja: on obuhvaća sve stvari nepristrano.
554. Mudrac može stalno putovati, on ne mijenja svoje boravište.
555. Mudrom čovjeku dosta je i nekoliko riječi.
556. Mudrost dolazi s godinama.
557. Mudrost mnoštva veća je od mudrosti pojedinca.
558. Muškarac se brine da se ne upusti u lošu trgovinu, a žena da se ne uda za lošeg čovjeka.
559. Muškarčeve riječi su poput strijele koja ide ravno u cilj; ženine riječi su poput slomljene lepeze.
560. Na dugom putu nema lakog tereta.
561. Na istom ležaju sanjaj različite snove.
562. Na kamenju koje se kotrlja ne skuplja se mahovina.
563. Na oltarima se dimi samo tamjan nesretnika.
564. Na povoljnom vjetru podigni jedra.
565. Na zajedničkom magarcu svi jašu.
566. Nadaj se najboljem; budi spreman na najgore.
567. Nagađanje je jeftino. Pogrešno nagađanje je skupo.
568. Najbliža srca nisu ona koja se dodiruju.
569. Najbolje drvo može se naći u nepovoljnim klimatskim područjima.
570. Najbolje su zatvorena ona vrata koja se mogu ostaviti otvorena.
571. Najbolje vrijeme za sadnju drveća bilo je prije dvadeset godina. Sljedeće najbolje vrijeme je danas.
572. Najbolji vojnici ne vole rat.
573. Najljepše cvijeće najprije uvene.
574. Najljepše ptice nalaze se u kavezu.
575. Najljepši je onaj koga nosiš u srcu.
576. Najmanje želimo doznati one istine koje bi nam donijele najviše koristi.
577. Najteže je hodati pri kraju puta.
578. Najveća je pobjeda ako rata uopće nema.

atma.hr – 52
579. Najveća je sramota ne stidjeti se svoje sramote.
580. Naklonošću se pridobiva naklonost.
581. Nakon duge bolesti i sâm postaneš dobar liječnik.
582. Nakon grubog puta slijedi gladak puteljak.
583. Nakon velike mržnje uvijek će ostati mala mržnja.
584. Narode i žene treba najprije ljubiti ako želimo da nas ljube.
585. Nasilan čovjek umrijet će nasilnom smrću.
586. Naučiš li pisati, nikad nećeš prositi.
587. Navika je druga narav.
588. Ne bi trebao biti sretan zbog dobitka, niti očajan zbog gubitka.
589. Ne boj se što je čovjek star, već što je srce staro.
590. Ne boj se što je loše rekao; boj se što je loše učinio.
591. Ne boj se što nema dokaza, već se boj što je istražitelj pristran.
592. Ne cijeni čovjeka po visini, niti konja po težini.
593. Ne činite ono što ne želite da itko sazna.
594. Ne diraj psa dok spava.
595. Ne gutaj hranu prije nego što je ne sažvačeš; ne govori prije nego što dobro ne razmisliš.
596. Ne hvali se svojim uspjehom pred osobom koja nije uspjela.
597. Ne gledaj lopove kad jedu ribu; gledaj kad ih kažnjavaju.
598. Ne grdi svoju ženu uvečer, jer ćeš morati spavati sâm.

atma.hr – 52
599. Ne kričanje, već let divlje patke potiče jato da je slijedi.
600. Ne može se istodobno misliti na više stvari.
601. Ne može se pretakati med bez lizanja prstiju.
602. Ne možemo spriječiti ptice da nam lete iznad glave, ali ih možemo spriječiti da nam sagrade gnijezda u kosi.
603. Ne možeš očekivati od konja da juri ako ga nisi pustio da se napase.
604. Ne možeš pljeskati samo jednom rukom.
605. Ne možeš svirati samo na jednoj žici.
606. Ne možeš uhvatiti tigrovo mladunče dok ne uđeš u tigrovu jazbinu.
607. Ne možeš uspjeti ako često mijenjaš smjer.
608. Ne možeš uvijek svakomu udovoljiti.
609. Ne možete uvijek zadovoljiti sve ljude.
610. Ne nauči li liječnik ispravno liječiti, postat će ubojica.
611. Ne peri prljavo rublje pred svijetom.
612. Ne pitaj gosta moraš li zaklati kokoš.
613. Ne pitam te koliko si skočio, već koliko skačeš.
614. Ne postaje se lijeni prosjak tuđom, već vlastitom krivnjom.
615. Ne postoji trik za obilnu žetvu: treba se primiti motike.
616. Ne procjenjuj konja po njegovu sedlu.
617. Ne rugaj se starosti, već se moli da je doživiš.
618. Ne ruši istočni zid da bi od njegovih cigala popravio zapadni.
619. Ne stoj uz rijeku gledajući ribe; idi kući i načini mrežu.
620. Ne sudi osobu po njezinom izgledu.

atma.hr – 52
621. Ne upuštaj se u posao ako se ne znaš smiješiti.
622. Ne upuštajte se u dublji razgovor s osobom koju poznajete površno.
623. Ne uzoholi se zbog uspjeha, i ne obeshrabri se zbog neuspjeha.
624. Ne zaboravljaj svoje neuspjehe u trenutku uspjeha.
625. Ne zapošljavaj ljude u koje nemaš povjerenja; ne sumnjaj u ljude koje zapošljavaš.
626. Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela; može ga zavesti i ljepota duha.
627. Ne želiš li biti sumnjiv, ne veži cipele u polju lubenica.
628. Ne žudi za iznenadnom srećom.
629. Ne žuri naprijed dok nisi pitao za put.
630. Nebo nagrađuje marljive ljude.
631. Nebo pomaže onome tko pomaže sebi.
632. Nebo potamni prije kiše; čovjek prije bolesti.
633. Nečije junaštvo ne možeš prosuđivati samo prema pobjedi ili porazu.
634. Nećeš se izgubiti ako redovito pitaš za smjer.
635. Nedočitana knjiga isto je što i neokončan put.
636. Neka te više brine teška bolest nego zla sudbina.
637. Nekad ni sami ne znamo što je za nas dobro.
638. Neki vole mrkvu, a neki kupus.
639. Nekoliko čaša vina sklopi stotinu poslova.
640. Nema blagdanâ koji ne bi završili.
641. Nema lakta koji se svija prema van.
642. Nema nagrade bez dobrih djela.

atma.hr – 52
643. Nema ničeg gorega od bespomoćnog neprijatelja; on nas može poraziti.
644. Nema ničega slabijeg od vode. Ipak, kad naiđe na čvrstu ili otpornu tvar, ona joj ne može odoljeti i izmijeniti joj put.
645. Nema pira koji ne završi.
646. Nema ruže od stotinu dana.
647. Nema te planine na koju se nije moguće popeti.
648. Nema veće naslade od čitanja knjiga i nema važnijeg posla od poučavanja sinova.
649. Nema veće tuge od hladnog srca.
650. Nema većeg lažljivca od onoga koji govori o sebi.
651. Nemoj činiti drugima ono što ne želiš da oni učine tebi.
652. Nemoj graditi novi brod od starog drveta.
653. Nemoj razmaziti dijete jer će ti činiti nevolje.
654. Nemoj se bojati sporog hoda; boj se stajanja.
655. Nemoj se žalostiti što te ljudi ne poznaju, već, naprotiv, što ti njih ne poznaješ.
656. Nepošten čovjek putuje trnovitim putom.
657. Nesreća je izvrstan lijek koji odjednom liječi od mnogih bolesti.
658. Nesreća je postupati s ljudima nepravedno.
659. Nesreća nikad ne dolazi sama.
660. Nesreća ulazi samo na ona vrata koja smo joj ostavili otvorena.
661. Nesreće izlaze iz usta; bolesti ulaze kroz usta.
662. Nesretan je čovjek koji vidi stvari samo onako kako izgledaju.
663. Nesretan liječnik liječi glavu bolesti, a sretan njezin rep.
664. Nestrpljiv čovjek ne bi trebao pokušavati jesti vruću kašu.
665. Neugledni ljudi vole pretjerano ukrašavanje.
666. Neusvojeno znanje je poput nekuhane riže.

atma.hr – 52
667. Nevješt liječnik ubija bez mača.
668. Neznanje je noć duha, noć bez mjeseca i zvijezda.
669. Ni najbolja kuharica ne može skuhati obrok bez riže.
670. Ni najbolji lijekovi ne liječe smrtonosnu bolest.
671. Ni najbolji sudac ne može presuditi u obiteljskoj svađi.
672. Ni najbrži konj nije brži od riječi.
673. Ni najkrvoločniji tigar ne jede svoje mlade.
674. Ni najljepši sutrašnji dan ne može nam vratiti jučerašnji.
675. Ni najvještije ruke ne mogu istodobno šivati dvjema iglama.
676. Ni ono što se dogodilo pred našim očima nije obvezatno istina; može li se onda vjerovati riječima izrečenima iza naših leđa?
677. Ni rođena braća ne zaboravljaju dugove.
678. Ni vrag ne može nauditi poštenom čovjeku.
679. Nije lopov svatko na koga pas laje.
680. Nije prekasno postaviti ogradu ni onda kad su neke ovce već pobjegle.
681. Nije teško znati, nego djelovati.
682. Nijedna igla nije oštra s obiju strana.
683. Nikad ne radi stojeći ono što možeš raditi sjedeći; niti radi sjedeći ono što možeš raditi ležeći.
684. Nikad ne optužujemo a da malo ne lažemo.
685. Nikakvim novcem ne možeš kupiti lijek protiv kajanja.
686. Ništa ne košta pitati za savjet.
687. Ništa nije teško, treba samo htjeti.
688. Niti s tisuću zlatnih grumena ne možeš kupiti ono za čime ti srce čezne.
689. Nitko nije otok.
690. Nitko nije prestar za učenje.
691. Nova metla bolje mete.
692. Novac će otvoriti oči i slijepcu, a zatvoriti oči i debelom svećeniku.
693. Novac ponekad uklanja neprilike, ali ih i stvara.
694. Novac prisiljava i mrtve da govore, a bez novca se ne mogu ni nijemi prisiliti da šute.
695. Novac ti omogućuje da ideš svojim putom.

atma.hr – 52
696. Novac u rukama neženje: bilo pa prošlo.
697. Novac uklanja ružnoću.
698. Novac zarađen trgovinom traje trideset godina; novac zarađen znojem traje stotinu godina.
699. Novcem možeš i bogove zvati u pomoć, a bez novca ne možeš ni ljude.
700. Novcem ne možeš vratiti mladost.
701. Novi vladar imenuje nove dužnosnike.
702. Novorođeno tele ne boji se tigra; a kad mu narastu rogovi, boji se i vuka.
703. Obaviješteni ljudi ne rade u tami.
704. Obiđite više prodavaonica, i nikad vas neće prevariti.
705. Obitelj ne upropaštavaju glupi sinovi, nego pametni.
706. Obogatiti svoj duh i olakšati svoje srce, odmoriti svoj jezik i umoriti svoje ruke, polako jesti i brzo spavati — u tome je sva mudrost.
707. Oči otvori širom, a usta vrlo malo.
708. Očisti odvodne cijevi dok je još lijepo vrijeme.
709. Od deset mogućnosti sučeve odluke devet će ih ostati nepoznato.
710. Od dudovog lista strpljivošću postaje svilena haljina.
711. Od jedne nîti svile ne može nastati konac.
712. Od mnogo sitne kiše može nastati poplava.

atma.hr – 52
713. Od svih trideset šest mogućnosti — najbolji je bijeg.
714. Od trulog panja ne pravi se skulptura.
715. Od zla čovjeka ostaje smrad tisuću godina.
716. Odapeta strijela ne može se vratiti.
717. Odgoj djece započinje dok su još mala; upravljanje kućanstvom počinje radom i štedljivošću.
718. Odlike neke žene ne mogu se bolje pohvaliti nego kad se kaže: ona nije učena.
719. Odvažnome nije nepremostiva nijedna poteškoća.
720. Ograničavaš li svoje želje, izbjeći ćeš dugove.
721. Oluja tutnji, ali donese malo kiše.
722. Onaj kojega nose na stolcu čovjek je poput onih koji nose stolac.
723. Onaj tko jaše tigra, boji se sići.
724. Onaj tko je premjestio goru, počeo je s kamenčićima.
725. Onaj tko ne želi smočiti noge, neće uloviti ribu.
726. Onaj tko nije kušao gorko, ne zna što je slatko.
727. Onaj tko pita, glupan je pet minuta; onaj tko ne pita, ostaje glup zauvijek.

atma.hr – 52
728. Onaj tko sebe može vidjeti u svim oblicima, pravi je mudrac.
729. Onaj tko stvara nered, trebao bi ga i razmrsiti.
730. Onaj tko traži da mu se produži život, treba najprije to i zaslužiti.
731. Onaj tko zna da je dovoljno dovoljno, uvijek će imati dovoljno.
732. Onaj tko uzvraća dar, umanjuje nam radost darivanja.
733. Oni koji govore lijepo, ne govore uvijek najbolje.
734. Oni koji ne čitaju, nisu ništa bolji od nepismenih.
735. Oni koji nemaju nikakvih zasluga, ne mogu suditi o drugima; oni koji ih imaju, to i ne pokušavaju.
736. Oni koji se ustručavaju pitati za smjer, zalutaju.
737. Oni koji su u istom poslu natječu se jedni s drugima.
738. Oni koji tlače slabe nisu snažni ljudi, već kukavice.
739. Oni koji umnožavaju zla djela na kraju su gubitnici.
740. Oni koji znaju, ne govore; oni koji govore, ne znaju.
741. Oni koji znaju, odabrat će zeta; oni koji ne znaju, izabrat će imanje.
742. Oni kojima je na vrhu svijetlo, ne znaju kako je tamno onima dolje.
743. Onima koji žive u brdima, ne smeta padina.
744. Ono što čuješ ne mora biti točno; ali ono što vidiš istina je.
745. Ono što si već naučio, daje ti određenu prednost.
746. Onome tko sudjeluje u poslu, sve je nejasno; onome tko gleda sa strane, sve je jasno.
747. Onome tko zna čekati, vrijeme otvara vrata.
748. Opasno je navući na sebe gnjev mnoštva.
749. Opraštanje vodi k sreći.
750. Opremiti kuću teško je kao što je teško kopati zemlju iglom; razoriti dom lako je kao što je vodi lako odnijeti pijesak.

atma.hr – 52
751. Oprezna noga može svugdje hodati.
752. Oprost je ludost samo za one koji se nisu osvetili.
753. Osobiti ljudi ostaju zaboravljeni.
754. Osvajač drugih je moćan; pobjednik nad samim sobom je jak.
755. Oštra strijela nije ništa bez napetoga luka.
756. Otvori prozor i unaprijedi zdravlje.
757. Oženi se i zaboravit ćeš majku.
758. Oženi se ženom zbog njezinih vrlina, a ne zbog njezinog izgleda.
759. Pad u jarak opamećuje.
760. Pamet se ogleda u prepoznavanju prilika.
761. Pametan čovjek nauči deset stvari, a vjeruje da zna jednu; budala nauči jednu stvar, a vjeruje da ih zna deset.
762. Pametan liječnik nikad sâm sebe ne liječi.
763. Pametna djeca ne postanu uvijek znamenite osobe.
764. Pas koji grize ne pokazuje zube.
765. Pas u kućici laje na svoje buhe; pas koji lovi ni ne osjeća ih.
766. Patnja neke ljude čini boljima.
767. Pazi da se roba ne pokvari i ljudi ne ulijene.
768. Pazi što govoriš jer ne znaš tko te sluša.
769. Penji se na planine da bi gledao nizine.
770. Piće baca tugu u zaborav, ali se ona vraća sljedećeg jutra.
771. Pijan i lud — rođena braća.
772. Planinskoj oluji prethodi nestašni vjetrić.
773. Planinu će pomaknuti samo onaj tko je prvo pomicao kamenčiće.
774. Plemenit čovjek boji se triju stvari: zapovijedi Neba, velikih ljudi i mudraca.
775. Pobijedi slabosti učeći od tuđih vrlina.

atma.hr – 52
776. Pobjednici su kraljevi; pobijeđeni su banditi.
777. Pobrini se za svoja vrata, i ne prosuđuj o tuđim ženama.
778. Početak i svršetak pružaju si ruke.
779. Početak mudrosti jest nazvati stvari njihovim pravim imenom.
780. Počisti snijeg ispred svojih vrata i ne brini za onaj na susjedovu krovu.
781. Pod dobrim uvjetima bolje je otići nego doći.
782. Pod nebom nema teških poslova, samo je potrebno da ljudi imaju glavu.
783. Podignite jedro jedan metar i dobit ćete deset metara vjetra.
784. Pogledaj još jednom… To te ništa ne stoji.
785. Pogreška je načiniti pogrešku i ne ispraviti je.
786. Pogrešna želja najveći je neprijatelj sreće.
787. Pohlepan izgubi sve.
788. Pomicanjem jedne grede poremeti se čitav snop.
789. Poljodjelac se nada kiši; putnik lijepom vremenu.
790. Pop iz udaljene zemlje bolje čita obred.
791. Poplava i požar su nemilosrdni.
792. Popravljaj krov dok je nebo modro; skupljaj znanje dok si još mlad.
793. Popravljaj krov prije kiše.
794. Poslušaj što stariji kaže, ili ćeš požaliti.
795. Postavi dugoročne ciljeve; obavljaj kratkoročne zadatke.
796. Postoje dva savršena čovjeka: jedan mrtav, a drugi nerođen.
797. Postoje lijeni ljudi, ali ne i lijena polja.
798. Postoje lijeni ljudi, ali ne postoje lijena polja; posij pravodobno, i pravodobno će roditi.

atma.hr – 52
799. Postoji tisuće putova, ali je samo jedan pravi.
800. Postupaj pravilno i uspjet ćeš u svemu.
801. Posuđena odjeća ne pristaje dobro.
802. Pošten čovjek ne boji se zakona.
803. Pošten čovjek ne boji se svoje iskrivljene sjene.
804. Poštenje je najbolje načelo.
805. Poštuj mrtve kao da su još živi.
806. Poštuj običaje naroda u koji dođeš.
807. Pothvati proizlaze iz sloge, a snaga iz jedinstva.
808. Potokom suza nećeš zaliječiti ni modricu.
809. Poučavati znači učiti.
810. Pozivanje nekoga u goste je prihvaćanje odgovornosti za njegovu sreću sve dok je pod našim krovom.
811. Poznavati druge samo je znanje; poznavati sebe jest mudrost.
812. Požuda je izvor najvećeg jada: požudan prijatelj potajni nam je neprijatelj.
813. Pravda je državi mnogo korisnija od prihoda.
814. Pravda je kao bludnica: ne daje se onome tko nema novca.
815. Pravednik žudi za istinom i pravdom više nego za hranom.
816. Pravednost vodi k miru.
817. Pravi čovjek preuzima odgovornost za svoja djela.
818. Pravi je gospodin onaj tko je spreman pomoći drugima u ostvarivanju njihovih ciljeva.
819. Pravi junak nije onaj tko svlada ljutitog tigra, već onaj tko nadzire svoju ćud.
820. Pravi se gospodin nikad ne dokazuje riječima, nego djelima.
821. Pravo zlato ne boji se vatre.
822. Pravodobno liječi bolest pa ćeš uštedjeti i novac i muku.
823. Prazna glava otvorena je svim prijedlozima, baš kao što u praznoj zgradi odzvanjaju svi zvukovi.
824. Prazne posude najjače zveče.

atma.hr – 52
825. Pred vratima bolesnih siromaha liječnici ne silaze sa svojih nosiljki.
826. Pred vratima dobroga liječnika puno je bolesnika.
827. Predodređeni neprijatelji susreću se u uskim uličicama.
828. Predugačka odjeća te sputava; nepotrebne sumnje te uznemiruju.
829. Prejaka vatra uništava hranu.
830. Prekasno je čepiti pukotinu kad je čamac usred rijeke.
831. Prekomjernost škodi.
832. Prema svakomu se ponašaj kao da primaš uglednog gosta.
833. Prema tuđim pogreškama odnosi se pažljivo kao prema svojima.
834. Pretjerana radost dovodi do žalosti.
835. Pretjerano otvaranje usta završava štetom.
836. Pretjeranom grdnjom i batinama gubi se pravi učinak.
837. Pretrpi malu uvredu i bit ćeš pošteđen velike; podnesi mali gubitak i bit ćeš pošteđen velikoga.
838. Previše hrane je neukusno, previše riječi je bezvrijedno.
839. Previše kuhara pokvari juhu.
840. Previše riječi škodi duši; previše hrane škodi tijelu.
841. Previše srdžbe šteti duši; previše hrane šteti tijelu.
842. Previše novca zamara tijelo; previše želja ranjava dušu.
843. Pri brzom hodu nema dobrih koraka; samo kad se polako jede, može se osjetiti okus jela.
844. Pri izboru je bolje ništa ne znati nego sve znati.
845. Prihvaćajući od drugih, gubiš svoju slobodu.
846. Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj.

atma.hr – 52
847. Prijateljstvo treba biti dugoročno, a dugovanje kratkoročno.
848. Prije nego kreneš po osvetu, iskopaj dva groba.
849. Prije nego što otvoriš prodavaonicu, nauči se smiješiti.
850. Prije nego što udariš psa, raspitaj se tko mu je gospodar.
851. Pri stvaranju zakona — strogost; pri izvršavanju zakona — blagost.
852. Pripremi lijes i gledaj kako se bolesnik oporavlja.
853. Priroda je blaga prema muškarcu, ali je muškarac okrutan prema ženi koju ljubi.
854. Priroda je ženu podredila muškarcu, ali ona ne poznaje robove.
855. Priznati što znaš i što ne znaš — to je pravo znanje.
856. Problemi u pojedinoj obitelji stvaraju nevolje čitavom susjedstvu.
857. Prođi cestom da bi je upoznao; obavljaj posao i postat će ti lak.
858. Promatrači vide šahovsku igru bolje od samih igrača.
859. Promisli prije nego što skočiš.
860. Pronađen izgubljeni sin vrjedniji je od zlata.
861. Prošlost je jasna kao zrcalo, a budućnost crna kao katran.
862. Prošlost je mirisavija od ljiljana u cvatu.
863. Prvi dio noći razmišljaj o vlastitim manama, drugi dio o manama drugih.
864. Prvi znak mudrog čovjeka jest da jednim pogledom shvati s kim ima posla.
865. Ptica ne pjeva zato što zna odgovor. Ona pjeva zato što zna pjesmu.
866. Ptica ostavlja samo prolaznu pjesmu; čovjek prolazi, ali njegov glas ostaje.
867. Pticama su najvažnija krila; čovjeku su najvažnije ambicije.
868. Pun čajnik šuti; napola prazan šumi.
869. Puno ljubaznosti, puno i lukavosti.
870. Put k sreći ispunjen je padovima.
871. Put od tisuću milja počinje prvim korakom.
872. Put pred sobom upoznat ćeš pitaš li one koji se njime vraćaju.
873. Put u nešto veliko započinje u domu.
874. Put u visove započinje u dolinama.

atma.hr – 52
875. Putuješ li čamcem, pripremi se biti mokar.
876. Rad osigurava dugovječnost, a zabava vodi u propast.
877. Radi zorom, a odmaraj se kad zađe sunce.
878. Radosno srce vraća mladost.
879. Radost daje čovjeku srce.
880. Rađamo se nježni i slabi; umiremo čvrsti i kruti.
881. Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zacijeli.
882. Rani počinak i rano ustajanje čine čovjeka krjepkim.
883. Ranjeni ratnik još uvijek može postati djed.
884. Raspituj se i postat ćeš znalac.
885. Razgovor neće skuhati jelo.
886. Razgovor o zlu navlači zlo.
887. Razlikuj bliske od površnih prijatelja kao donju i gornju odjeću.
888. Razmazi dijete, i naštetit ćeš mu; razmazi suprugu, i naštetit ćeš sebi.
889. Razmisli o svojim pogreškama i izbjeći ćeš nesreću.
890. Recept je često dobar, ali lijek ne valja ništa.
891. Riječ je sjekira kojom se otvaraju srca.
892. Riječi su ključevi srca.
893. Riječi su samo riječi, i bez srca nemaju značenja.

atma.hr – 52
894. Riječi prolaze kao vjetar; papir i pero čvrsti su kao gore i rijeke.
895. Rijeku mjere štapom, a ljude po riječima.
896. Rijetke stvari su vrijedne.
897. Roditelji su ti dali život, a volju načini sâm.
898. Roditeljsku ljubav ćeš razumjeti tek kad budeš imao svoje dijete.
899. Rođenje je velika stvar, a odgoj još veća.
900. Ruke besposličara vražja su igračka.
901. Ruža ima trnje samo za onoga tko je bere.
902. Ruže imaju i trnje.
903. Ružna domaćica — blago u kući.
904. S ambicijama možeš ići kamo god želiš; bez njih ne možeš nikamo.
905. S bogatstvom se upravlja i vragovima; bez bogatstva ni ljudima.
906. S druge strane ograde trava je uvijek zelenija.
907. Sa stotinu muškaraca se može načiniti tabor, ali je potrebna žena da bi se načinio dom.
908. Sa zakonima je kao s vodenim branama: kad se na jednom mjestu probiju, sve ostalo je bezvrijedno.
909. Sadiš li konoplju, žet ćeš konoplju; sadiš li grah, brat ćeš grah.
910. Samac pojeo, i cijela mu obitelj sita.
911. Samo jedan pogrešan pokret može dovesti do teških posljedica.
912. Samo mirno šuti pa ćeš ubrzo uvidjeti kako je smiješan brbljavac; drži vrata zatvorena pa ćeš shvatiti kakva uznemiravanja i neugodnosti prouzročuju mnogi posjeti.
913. Samo onaj tko je prošao cestu zna gdje su velike rupe.
914. Samo tri dana bez čitanja, i razgovor postaje nezačinjen.
915. Samo tuđim očima mogu se vidjeti vlastiti nedostatci.
916. Sanjao sam tisuću novih putova… probudio sam se i pošao starim.
917. Sebičnost i žurba stvaraju pogreške.
918. Sebičnost je korijen sviju zala.
919. Seljakovo jelo ovisi o vremenu.
920. Sin kao vuk, a čini nam se kao miš; kći kao miš, a čini nam se kao tigrica.
921. Siromah koji se druži s bogatašem uskoro će postati toliko siromašan da neće moći kupiti ni par gaća.
922. Siromah nagađa što pruža bogatstvo; bogataš pak ne zna što znači siromaštvo.
923. Siromah, star i bolestan — vrhunac su nesreće na Zemlji.
924. Siromahu je čitav život na polju.
925. Siromahu su sve nade u volu.
926. Siromasi obogaćuju bogataše svojim radom; bogataši upropaštavaju siromahe svojim užitcima.
927. Siromaštvo guši ambicije.

atma.hr – 52
928. Siromaštvo, starost i bolest — sve istodobno — može podnijeti samo mudar čovjek.
929. Sitničav čovjek pamti uvrede; velik čovjek pun je zahvalnosti.
930. Sitome je i janjetina gorka.
931. Sjajno zlato ima svoju cijenu, a znanje je neprocjenjivo.
932. Sjedi i promatraj kako se tigrovi bore; kad se međusobno izgrizu, bit će ti lakše.
933. Sjedinjenje nakon kratkog razdvajanja slađe je od medenog mjeseca.
934. Sjena se šeta tamo gdje sunce želi.
935. Sklopljena knjiga je samo svežanj papira.
936. Skromnost je suputnica uspjeha.
937. Slava i sreća dovode do mnogih nevolja.
938. Slaži se sa susjedima i održavaj vezu s dalekim prijateljima.
939. Slikajući kruh, nećeš napuniti želudac.
940. Sloga pretvara blato u zlato.
941. Smijeh je lijek za stotinu bolesti.
942. Smiješkom ćeš svojemu životu dodati deset godina.
943. Smrt i rastanak s bliskima teži su od tisuću bôli i tugâ.
944. Snažni se othrvaju bolesti; slabi pred njom pokleknu.
945. Snošljivost je bogatstvo doma.
946. Snovi su odraz naše svijesti.
947. Sposobnima se postavlja više zahtjeva.
948. Sposobnom čovjeku postavljaju se mnogi zadaci, a glupan ostaje besposlen.
949. Spoticanje može spriječiti pad.
950. Spoznaj jednu istinu u potpunosti i razumjet ćeš ih sve.
951. Srami se ako ne učiš, a ne ako ne znaš.
952. Srce mudrog čovjeka zatvoreno je za poroke, a otvoreno za poročne ljude.
953. Sreća i nesreća isprepletene su poput vlakana u konopcu.
954. Sreća i nesreća su susjede.
955. Sreća je naklonjena budalama.
956. Sreća je nešto što se čini, nešto što se voli, nešto čemu se nada.
957. Sreća pomaže i drugima.
958. Sreća sljedećega vijeka gradi se u ovom.
959. Sreća nikad ne dolazi u paru; nesreća nikad sama.
960. Sreća se krije u nesreći, a nesreća vreba iz sreće.
961. Sretan čovjek je lađica koja plovi pod povoljnim vjetrom.
962. Staložen i smiren čovjek pobjeđuje u svakoj utrci.
963. Starci se ne bi trebali ženiti mladim ženama.
964. Stare krave su poslušne.
965. Stari konj poznaje put.
966. Stari prijatelji su bolji od novih znanaca.
967. Starija osoba u kući je poput riznice.
968. Staro je drveće šuplje, a vremešni ljudi su puni znanja.
969. Starog psa ne možeš naučiti novim vještinama.
970. Starost i siromaštvo — jedna od tih dviju nevolja je dostatna.
971. Starost je nevažna onomu tko je mlad u srcu.
972. Stavi sedlo na pravog konja.
973. Stega izvire iz ljubavi.
974. Stijenj se uzalud troši ako u svjetiljci nema petroleja.
975. Stisni zube, ali u dug ne uzimaj.
976. Stojiš li uspravno, ne boj se svinute sjene.
977. Stotinu vještina ne vrijedi kao savršenstvo u jednoj.
978. Strana koja nije u pravu uvijek prva podiže tužbu.
979. Strast kojoj ispustimo uzde nalik je pijanstvu. Lijek se sastoji od dviju riječi: vladaj sobom.

atma.hr – 52
980. Strog majstor stvara valjanog šegrta.
981. Strpljivom čovjeku nijedna zadaća nije preteška.
982. Strpljivošću od dudovog lista nastaje svila.
983. Strpljivošću s vremenom od trave postane mlijeko.
984. Strpljivom čovjeku vrijeme brzo prolazi.
985. Strpljivost štiti od uvrede kao odijelo od hladnoće.
986. Stručnjak za svaki posao nije stručnjak ni u jednom poslu.
987. Sudbina ima četiri noge, osam ruku i šesnaest očiju: kako se onda grješnik sa samo dvjema nogama, dvjema rukama i dva oka može nadati da će joj pobjeći?
988. Sumnjičavi ljudi nisu pošteni; pošten čovjek nije sumnjičav.
989. Sumnjičavost stvara izmišljene strahove.
990. Suncu ne treba paliti svijeću.
991. Supružnici se svađaju bez zamjeranja.
992. Susjedi su draži od rođaka koji žive daleko.
993. Susret s prijateljem u stranoj zemlji jest kao kiša poslije suše.
994. Suzdrži se u trenutku ljutnje i izbjeći ćeš godine žaljenja.
995. Suze koje kod majke izazove dijete, jedino ono može osušiti.
996. Sva nepravedno stečena bogatstva otapaju se poput snijega u rukama svojih posjednika.
997. Svaka kuća ima svoju crnu svinju.
998. Svaka obitelj ima svoju tužnu priču.
999. Svaki čovjek ima svoje radosti.
1000. Svaki je trenutak dragocjen.
1001. Svaki kuhar hvali svoj umak.
1002. Svaki naraštaj žanje ono što je prethodni sijao.
1003. Svaki put kad otvoriš knjigu, nešto naučiš.
1004. Svaki život ima neku svrhu.
1005. Svakih stotinjak milja naći ćeš različite običaje.
1006. Svako vrijeme ima svoje junake.
1007. Svatko je odgovoran za sudbinu svoje zemlje.
1008. Svatko je ugledan onoliko koliko si ugleda može pribaviti.
1009. Svatko na svoj način tumači nebesku glazbu.
1010. Svatko neka mete snijeg pred svojim vratima i neka ne dira inje na susjedovom krovu.
1011. Sve bolesti počinju prehladom.
1012. Sve možeš kupiti za određenu cijenu, osim vrline svojih potomaka.
1013. Sve se oprašta onima koji sebi ništa ne opraštaju.
1014. Sve su gljive jestive, ali neke samo jednom.
1015. Sve što je vrijedno, ne može se brzo usavršiti.
1016. Sve zablude imaju svoje vrijeme, a i najmanja istina i nakon sto milijuna poteškoća, mudrolija i spletaka ostaje uvijek ono što je bila.
1017. Svejedno je bila mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe.

atma.hr – 52
1018. Svi cvjetovi budućnosti u sjemenu su sadašnjosti.
1019. Svi su ljudi braća.
1020. Svi su ljudi dobri — ako od njih ne tražiš pomoć.
1021. Svi veliki umovi misle jednako.
1022. Svijet glača čovjeka kao što kamen oštri nož.
1023. Svijet je kao šahovska igra: svakim potezom se mijenja.
1024. Svijet je nadošla bujica; postoji li itko tko to može promijeniti?
1025. Svoju slomljenu ruku drži u svojemu zavoju.
1026. Šetnja nakon obroka zalog je dugog života.
1027. Štedeći šibu razmazit ćeš dijete.
1028. Štedljivost je ptica što nosi komadić zemlje u kljunu; razmetljivost je poput probušene brane.
1029. Što je lijepo, kratko traje.
1030. Što je noć duža, više sanjamo.
1031. Što je veća zarada, veći je i rizik.
1032. Što neki narod ima više dobrih knjiga, to mu više na čitanje daju loše.
1033. Što nekome kažemo na uho, čuje se na udaljenosti od tisuću milja.
1034. Što pliće znanje, to veća oholost.
1035. Što se više popneš, dublje ćeš pasti.
1036. Što se više znojiš u miru, manje ćeš krvariti u ratu.
1037. Što stariji lopov, to veća kukavica.
1038. Što više trošiš, manje imaš; što više učiš, više znaš.
1039. Što više žurimo razmrsiti klupko konca, to ga više zamrsujemo.
1040. Što žena više voli svojega muža, to više ispravlja svoje pogreške; što muž više voli svoju ženu, to više povećava svoje mane.
1041. Štuješ mrtve bogove, no žive bogove ne štuješ.
1042. Šutnja i rumenilo oružje su žena.
1043. Tek kad dođe zima, vidimo da su bor i čempres zimzeleni.
1044. Tek kad iziđeš iz vode, vidjet ćeš blato na nogama.
1045. Tek kad prijeđeš rijeku, možeš reći krokodilu da mu smrde usta.
1046. Teret je lakše nositi ako je ravnomjerno raspoređen.
1047. Teret što ga nosi drugi ne čini se tako teškim.
1048. Teško je otpočeti posao, a još ga je teže zadržati.

atma.hr – 52
1049. Teško se dogovoriti s mnogo ljudi.
1050. Teško se zaštititi od udarca iz potaje.
1051. Težnja za dobrim je poput uspona; težnja za zlim je poput silaska.
1052. Tigrove šare vide se na leđima, a ljudske spletke kriju se u srcu.
1053. Tisuću laži ne vrijedi kao jedna istina.
1054. Tko častoljublju žrtvuje savjest, spaljuje slike da bi dobio pepeo.
1055. Tko čini nevaljala djela, nesretno završava.
1056. Tko dobro planira, neće nikad ostati gladan.
1057. Tko dobro poznaje sebe i neprijatelja, uvijek pobjeđuje; tko poznaje samo sebe, može jednom pobijediti, ali će drugi put pretrpjeti poraz; tko pak ne poznaje ni sebe ni neprijatelja, nikad neće pobijediti.
1058. Tko goni dva zeca, ne ulovi nijednoga.
1059. Tko hvali svojega sina, uznosi sebe; tko kudi svojega oca, grdi sebe.
1060. Tko ima hrabrosti ispraviti svoje pogreške, dugo ih neće ponavljati.
1061. Tko ima mnogo novca a nema djece, nije bogat; tko ima mnogo djece a nema novca, nije siromašan.
1062. Tko ima, ne razumije onoga koji nema.
1063. Tko ima silu, uzima silom; tko nema sile, uzima pameću.
1064. Tko ima više vrlina nego talenata, osobit je čovjek; tko ima više talenata nego vrlina, manje je vrijedan.
1065. Tko je dobar sin, dobar je i brat, dobar muž, dobar otac, dobar rođak, dobar prijatelj i dobar građanin.
1066. Tko je sposoban zacrvenjeti se, ne može biti crna srca.
1067. Tko je uzajmio, stoji na nogama; tko je pozajmio, stajat će na koljenima.
1068. Tko jede pomalo, nikad ne gubi tek.
1069. Tko me iza leđa kudi, taj me se boji; tko me u oči hvali, taj me prezire.
1070. Tko mi ukazuje na moje mane, uči me; tko mi ukazuje na moje vrline, laska mi.
1071. Tko moli klečeći u mraku, taj doista moli.
1072. Tko ne misli na druge, jednog dana će ustvrditi da ni drugi ne misle na njega.
1073. Tko ne može podnijeti sitne nedaće, nikad neće postići ništa veliko.
1074. Tko ne može podnijeti male poraze, pokleknut će pred velikim zadacima.
1075. Tko nema nijednog prijatelja, ide kao stranac po zemlji.
1076. Tko obuzda gnjev, pobijedio je silnog neprijatelja.
1077. Tko poznaje svoje srce, nema povjerenja u svoje oči.
1078. Tko promatra igru šaha u tišini, osobit je čovjek.
1079. Tko proširuje srce, suzuje usta.
1080. Tko se boji kazne, ne postaje olako zao.
1081. Tko se ne zna hvaliti, ne zna vještinu uspinjanja.
1082. Tko teži za vrlinama, nalik je čovjeku koji se penje na brdo; tko se prepusti porocima, nalik je čovjeku koji se stropoštava s visine.
1083. Tko traži istinu, mora je znati podnijeti.
1084. Tko uzima lijek i zanemaruje prehranu, uzalud troši liječnikovo znanje.
1085. Tko vjeruje u svoje snove, prespava cijeli život.
1086. Tko želi klevetniku zatvoriti usta, ne smije mu se osvećivati.
1087. Tonu i oni koji znaju plivati.
1088. Tračeva može biti koliko hoćeš, ali ako ih ne slušaš — kao da ih nema.
1089. Trava je uvijek zelenija s druge strane ograde.
1090. Traži i naći ćeš, zanemari i izgubit ćeš.

atma.hr – 52
1091. Treba samo marljivo učiti, i ne boj se da nećeš naučiti.
1092. Treba ti godina dana da stekneš prijatelja, no dosta ti je jedan sat da ga duboko povrijediš.
1093. Treba zatvarati usta kao što se zatvara boca da bi se očuvalo vino.
1094. Trenutak je poput komadića zlata, ali se nikakvim zlatom ne može kupiti trenutak.
1095. Trgovac lubenicama ne viče: “Evo bljutavih lubenica!”
1096. Tri dana nemoj čitati knjige, i tvoje će riječi izgubiti ljepotu.
1097. Tri godine čini dobra djela, i malo tko će znati; jednom učini loše, i znat će čitavo podnebesje.
1098. Tri puta rano ustani i dobio si cijeli radni dan.
1099. Tri ženine vrline jesu: slušati oca, slušati muža i slušati sina.
1100. Trojica složnih mogu pridobiti cijeli svijet.
1101. Trulo drvo ne može se rezbariti.
1102. Tuđa žetva uvijek je najbolja žetva; vlastita djeca uvijek su najbolja djeca.
1103. Tuđe vrline pomažu nam u ispravljanju vlastitih pogrešaka.
1104. Tužakaj se po sudu tri godine i naučit ćeš gotovo koliko i odvjetnik.
1105. U bogatim obiteljima ima više grješnika.
1106. U doba mira ne zaboravljaj na opasnost.
1107. U dug se daje stojeći, a natrag se traži na koljenima.
1108. U dugoj igri nema pobjednika.
1109. U glavi pijana čovjeka vrti se nakon dvije ili tri čaše; u glavi tašta čovjeka vrti se nakon prve laske.
1110. U glazbi se najbolje uživa u društvu.
1111. U glupana i sreća glupa.
1112. U jednoj se šumi ne nalaze dva tigra.
1113. U jednom trenutku stranci, u drugom prijatelji.
1114. U kuću opreznog čovjeka nesreća ne ulazi lako.
1115. U malome je sve ukusno.
1116. U obitelji gdje se štedi ima dovoljno i kruha i ruha.
1117. U početku je sve teško; ali kad jednom nešto učiniš, ništa nije teško.
1118. U prirodi ima iznenadnih oluja; u životu ima neočekivanih ishoda.
1119. U prirodi postoji hladno, toplo, oblačno i vedro; u životu postoji tuga, radost, razdvajanje i spajanje.
1120. U prošlogodišnji kalendar se ne gleda.
1121. U raspravi s drugima zadrži svoje gledište.
1122. U snažnog vojskovođe nema slabih vojnika.
1123. U sretnim vremenima zaboravljamo zahvaliti; u teškim vremenima grlimo Božje noge.
1124. U staroj ulici i susjedi su stari.
1125. U svakom poslu marljivost vodi k savršenstvu, a neozbiljnost k propasti.
1126. U svečanim trenucima, više nego ikad, mislimo na drage osobe koje su daleko od nas.
1127. U teškoj bolesti tražimo bilo kojeg liječnika.
1128. U učenju nema granica.
1129. U vinu je istina.
1130. U vladarevoj nazočnosti i najduhovitiji šaljivac je nijem.
1131. U zajedništvu je snaga.
1132. U ženi se traže vrline, a u ljubavnici ljepota.
1133. Udana kći isto je što i prodano polje.
1134. Učen čovjek ne mora otići od kuće da bi upoznao svijet.
1135. Učenost je blago koje svojega gospodara slijedi posvuda.
1136. Učenje i radoznalost put su k znanju.
1137. Učenje je kao plivanje uz vodu: na trenutak stani, i već se vraćaš.
1138. Učenje je poput brzog putovanja: ni na trenutak nema zaustavljanja.

atma.hr – 52
1139. Učenje je poput veslanja uzvodno: ako ne napreduješ, nazaduješ.
1140. Učenje napamet nije bolje od prirodnog razumijevanja.
1141. Učenik uvijek treba biti spreman, jer će se učitelj prije ili poslije pojaviti.
1142. Uči dok si mlad da ne bi žalio kad ostariš.
1143. Učini nekome uslugu i učinio si je samom sebi.
1144. Učitelji ti otvaraju vrata, ali moraš ući sâm.
1145. Učiti a ne misliti je glupo; misliti a ne učiti je pogibeljno.
1146. Uhranjene kokoši ne nesu jaja.
1147. Ukradi iglu dok si dijete i krast ćeš zlato kad odrasteš.
1148. Um caruje nad tijelom.
1149. Um hrani tisuće usta, a tjelesna snaga samo jednu osobu.
1150. Unutrašnjost se uvijek ogleda u vanjštini.
1151. Upoznati sebe i svojega suparnika siguran je put k pobjedi.
1152. U ruci koja daje cvijeće ostane nešto mirisa.
1153. Usamljenost u starosti najveća je gorčina u životu.
1154. Uspjeh su tri dijela sposobnosti i sedam dijelova truda.
1155. Uspjesi su rezultat marljivosti; dangubljenjem se ne postiže ništa.
1156. Usreći one koji su oko tebe, i doći će oni koji su daleko.
1157. Usredotoči se i uspjet ćeš probiti planinu.
1158. Usta su ulazna vrata za bolesti i izlazna vrata za nesreću.
1159. Ustrajnost je vrjednija od golemog bogatstva.
1160. Ustrajnost je zalog uspjeha.
1161. Ustrajnost vodi k uspjehu.
1162. Usvoji vještinu i koristit će ti cijeli život.
1163. Uštedi svaki dan pomalo pa ćeš za tri godine imati konja.
1164. Uvijek postoji izlaz.
1165. Uvjerljivi ljudi uvijek su u prednosti.
1166. Uvježbavanje vojnika je kao treniranje tigrova: kad tigar naraste, napadat će druge.
1167. Uz dobru ženu život je bezbrižan.
1168. Uzmi u dug od malog čovjeka pa će ti dosađivati od jutra do večeri.
1169. Vani sudimo po odjeći; kod kuće prosuđujemo čovječnost.
1170. Veličina tornja mjeri se po veličini njegove sjene, a čovjekova veličina po broju zavidnih.
1171. Velik posao ne može se obaviti za jedan dan.
1172. Velika rijeka sastoji se od bezbroj kapi.
1173. Velika sreća dolazi s neba; mala sreća dolazi od čovjeka.
1174. Velike ptice ne jedu malo zrnje.
1175. Velike se stvari mogu umanjiti; no umanjimo li male stvari, ne ostaje ništa.
1176. Velike sumnje — velika mudrost; male sumnje — mala mudrost.
1177. Veliki se čovjek ne obazire na pogreške malih ljudi.
1178. Veliko bogatstvo je blago s neba, a osrednje bogatstvo nastaje štedljivošću.
1179. Vino ne opije čovjeka, nego se čovjek opije sâm.
1180. Vino pij iz male boce, učenost iz velike.
1181. Visoko drveće slama oluja.
1182. Više oranja i sijanja — obilnija žetva.
1183. Više se brini za vesla nego za visoke valove.
1184. Više se brini zbog prevelikih želja nego zbog ograničenog znanja.
1185. Više vrijedi staro pero za pisanje negoli najbolje pamćenje.
1186. Više vrijedi onaj tko zna slušati nego onaj tko zna govoriti.
1187. Više vrijedi poznavati vrline svojega neprijatelja negoli svoje mane.

atma.hr – 52
1188. Vježba dovodi do savršenstva.
1189. Vlada treba biti blaga, a zakon strog.
1190. Vladar je kao čamac, a narod kao voda: može ga nositi, ali i potopiti.
1191. Voda i riječi lako poteku, no ne mogu se vratiti.
1192. Voda koja je daleko ne koristi vatri koja nam je blizu.
1193. Voda planinskog izvora izgubi čistoću čim počinje vrludati.
1194. Voće se prodaje ujesen, a lijek u proljeće.
1195. Vojska koja opravdano ratuje mora pobijediti.
1196. Vojska s prevelikim ponosom osuđena je na propast.
1197. Voli svoje susjede, ali ne uklanjaj ogradu.
1198. Vraćaj ono što si posudio pa ćeš moći posuđivati ponovno.
1199. Vrana ne spava s feniksom.
1200. Vrana obojena u bijelo brzo će se pokazati crnom.
1201. Vrata iza kojih je skriveno dobro teško je otvoriti; vrata iza kojih je skriveno zlo teško je zatvoriti.1202. Vrata koja vode do kreposti
velika su i teško ih je otvoriti.
1203. Vrata mandarinova suda široko su otvorena. Vi, koji imate pravo, a nemate novca, ne ulazite!
1204. Vrijednost konja ne mjeri se po topotu, niti se čovjekova ljepota mjeri po izgledu.
1205. Vrijeme brzo prolazi; nemoj ga tratiti.
1206. Vrijeme je kao rijeka: teče i ne vraća se.
1207. Vrijeme leti poput strijele.
1208. Vrijeme nikoga ne čeka.
1209. Vrlina je lijepa i u najružnijih, a porok ružan i u najljepših.
1210. Vrlina nikad ne stanuje sama; uvijek ima sustanare.
1211. Vrline koje se kupuju uvijek su skupe.
1212. Vrline lijepih opasnije su od njihovih poroka.
1213. Vrline postaju ženom; ljepota postaje ljubavnicom.
1214. Vrsnoća dolazi od marljivosti.
1215. Za čovjeka su važni visoki ciljevi, a za učenje ustrajnost.
1216. Za glupane nema valjanih dokaza.
1217. Za junaka nije važno skromno podrijetlo.
1218. Za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati.
1219. Za putovanje izaberi dobro društvo, za stanovanje dobre susjede.
1220. Za sreću su nekad dovoljni: suh kruh za jelo, voda za piće i svinuta ruka pod glavom umjesto jastuka.
1221. Za stolom je bolje jesti negoli spletkariti.
1222. Za stolom se ne znoji; na poslu se ne smrzavaj.
1223. Za suh prst ne prima se sol.
1224. Za svaki uspjeh potreban je novac.
1225. Zaboraviti pretke znači biti potok bez izvora i stablo bez korijena.
1226. Zaboravljaj uvrede, ali ljubaznost nikad.
1227. Zadovoljan um je stalna svetkovina.
1228. Zadovoljstvo u činjenju dobrih djela je neiscrpno.
1229. Zao čovjek je kao tigar kojemu su izrasla krila: koga hoće, toga i proždre.
1230. Zapali vatru pred vjetrom i sâm ćeš izgorjeti.
1231. Započni dan rano i u svemu ćeš napredovati.
1232. Zaposlen čovjek ne mrzne zbog hladnog vremena.

atma.hr – 52
1233. Zašto se bacati u vodu prije nego što se čamac prevrne?
1234. Zatvor je zatvoren danju i noću, pa ipak je stalno pun; hramovi su stalno otvoreni, a u njima nema žive duše.
1235. Zatvoren um je poput sklopljene knjige: samo komad drveta.
1236. Zavist je poput zrnca pijeska u očima.
1237. Zdravlje ne cijenimo dok se ne razbolimo.
1238. Zdrava hrana bolja je od lijeka.
1239. Zdravo ozračje tjera zlo.
1240. Zgrada se zida od temelja.
1241. Zlatnim slovima je zapisano: nadaj se najboljem, ali budi spreman na najgore.
1242. Zlo i dobro ne dolaze sami, već kako ih dozovemo.
1243. Zlo koje se boji da se za njega dozna zacijelo je veliko.
1244. Znanje je blago bez težine; nikad ga nema toliko da bude preteško.
1245. Znanje je blago koje svuda prati svojega vlasnika.
1246. Znanje koje se svaki dan ne popunjava, svakog se dana gubi.
1247. Zrno pijeska je malo, ali škodi oku.
1248. Želi li obaviti posao, radnik najprije mora naoštriti oruđe.
1249. Želiš li doznati što će biti od sina, pogledaj mu oca ili učitelja.
1250. Želiš li koga upoznati, pogledaj s kime se druži.
1251. Želiš li prestati piti, gledaj pijanca dok si trijezan.

1252. Želiš li upoznati čovjeka, pogledaj njegova djela.
1253. Želiš li upoznati čovjeka, slušaj što govori.
1254. Želiš li uspjeti, posavjetuj se s trojicom starijih.
1255. Želiš li zaključati zlobu, zatvori usta.
1256. Željezo se kuje dok je vruće.
1257. Ženin duh je kao živa, a srce kao vosak.
1258. Ženina vrlina nije duboka; zato joj je srdžba bezgranična.
1259. Ženu treba saslušati, ali joj ne treba vjerovati.
1260. Život je jednim dijelom onakav kakvim ga učinimo sami, a drugim dijelom onakav kakvim ga učine prijatelji koje smo izabrali.
1261. Život je ograničen; znanje je neograničeno.
1262. Život počinje sa sedamnaest godina.
1263. Život je samo most; ne gradi kuću na njemu.
1264. Život započinje danom u kojem načiniš vrt.
1265. Životinje nisu svjesne svoje snage, kao ni ljudi svojih mana.
1266. Žurba stvara gubitke.
1267. Žuto zlato ima svoju cijenu, a znanje je neprocjenjivo.