KOBINIRANA JANTRA uključuje svih 21 jantru i čini set jantri u VASTU sistemu. Sa prednje strane imamo devet PLANETARNIH JANTRI i jednu DEVATA JANTRU, dok sa stražnje strane imamo pet JANTRI ELEMENATA, tri ŠRI JANTRE i tri DEVATA JANTRE. Sve su raspoređene na mjesto koje im u prirodi pripada.


Widget not in any sidebars

Ova jantra postavlja se u centar stana pogotovo ako je stan značajno oštećen-centar stana pada na nosivi zid ili gredu, tu su ormari, male i zakrčene prostorije, centar nije slobodan i svijetao, stan ima značajna oštećenja bilo u kojem dijelu a vezano uz prirodne vastu principe.

Zbog čega se ova jantra postavlja u centar stana ili prostora? U centru prostora je BINDU točka iz koje nastaje sve i u kojoj završava sve. Ta točka je povezana sa ETEROM. Ona je u stvari pupak VASTUPURUŠE. U njoj je potpuni mir dok je oko nje dinamika. Energija se iz nje usmjerava u sve smjerove. Nastaju energetski polariteti svojstveni materijalnom postojanju kojeg savršeno poznajemo i sa kojim rezoniramo. Dakle dinamika našeg života stapa se u centru prostora sa mirom i sa bezgraničnom energijom apsoluta, sa jedinstvom. Zbog toga je centar prostora izuzetno bitan, da je slobodan, da u njemu nema stalnih aktivnosti i teških predmeta, nosivih zidova, da je što svjetliji.

Centar prostora je energetski akumulator energije i u kućama projektiranim po vastu prirodnim principima on je slobodan i otvoren ka nebu. Tu se stvara dinamički most između energija neba i zemlje te ta energija ima oblik spirale. Preko njega mi se spajamo sa izvorom i dobivamo podršku. Ako su i drugi čimbenici vezano uz prirodne zakone i omjere zadovoljeni, mi dobivamo prostor koji rezonira sa nama i sa univerzumom. To daje životni sklad i harmoniju u našem životu. Podržani smo od prirode.U postojećim objektima najčešće nije tako i zato nam treba korektivna mjera koja nam pomaže približiti se idealu. To je KOMBINIRANA JANTRA.

Vibracijska energija koju generira bramastan, odnosno centar prostora, stvara istovjetnu frekvenciju u tijelu i svijesti stanara. Iz ovoga nam može biti jasno koliko je centar stana ili prostora u kojem boravimo bitan za nas. Iz njega kreću sve energije, iz njega se pokreće sve, iz njega nastaje sve, u njega se vraća sve i u njega završava sve. Zbog toga KOMBINIRANU JANTRU postavljamo baš u centar stana jer ona tu daje svoj puni potencijal.

Aktiviramo je BIĐA i KLASIČNOM MANTROM za sve pojedinačne jantre u setu, uz položaj zahvalnosti te usmjerenje na ono što želimo.

Svaka jantra predstavlja SVJETLO te svaka aktivirana jantra osvjetljava jedno područje našeg života. Zahvala svijetlosti i energetskom potencijalu JANTRI koje nas spajaju sa bezgraničnim potencijalom univerzuma u prostoru te nakon toga u nama samima. Neka JANTRE svijetle i osvjetljavaju nam život. Hvala im.

Više na http://www.maliganes.hr/category/vastu-postojeci-objekti-zanimljivosti/

Margito Jušić, ing. građ., đotiš i vastu savjetnik i projektant

atma.hr – 39

atma.hr – 39