Rješavanjem brojnih blokada koje imamo na MENTALNOM (misli, životna uvjerenja i stavovi) i na EMOCIONALNOM planu (nepoželjne emocije i osjećanja ) rješavaju se i naši svakodnevni problemi. Točnije, mi postajemo puno uspješniji u njihovom rješavanju jer sada nam rješenja dolaze gotovo trenutačno, a nerijetko smo svjedoci i „malih svakodnevnih čuda“ u našem životu. Prednosti rada na sebi su ogromne, a rezultati nam ostaju za čitav život.

Za početak, par obrazloženja o tome zašto treba raditi na sebi. Osim što želimo općenito postati bolji ljudi, riješiti se svojih slabih strana i potaći dobre osobine da postanu još bolje i izraženije, raditi na sebi treba i zbog sasvim konkretnih dobrobiti.

Evidentno je kako rješavamo vlastite blokade na psihičkom, emocionalnom i karmičkom planu, tako nam se počinju ukazivati nove životne prilike, postajemo puno uspješniji u svom poslu ili nalazimo sasvim novi koji nam više odgovara, a naši porodični i intimni odnosi se temeljito mijenjaju na bolje.

Rješavanjem brojnih blokada koje imamo na MENTALNOM (misli, životna uvjerenja i stavovi) i na EMOCIONALNOM planu (nepoželjne emocije i osjećanja ) rješavaju se i naši svakodnevni problemi. Točnije, mi postajemo puno uspješniji u njihovom rješavanju jer sada nam rješenja dolaze gotovo trenutačno, a nerijetko smo svjedoci i „malih svakodnevnih čuda“ u našem životu. Prednosti rada na sebi su ogromne, a rezultati nam ostaju za čitav život. Na kraju, pošto rad na sebi nikada ne prestaje, kroz ove webinare dobit ćete neophodna znanja da to dalje uspješno radite sami.

Zato su teme webinara strukturirane tako da se naučite:

 • osloboditi negativnih stavova te kako brzo i efikasno usvojiti nove pozitivne stavove i životna uvjerenja. („Kakve su ti misli, takav ti je život“ – ova maksima se do detalja obrazlaže tokom ovih webinara.)
 • osloboditi se nepoželjnih emocija i osjećanja te kako svjesno odabrati nove, pozitivne emocije i osjećanja u svakom trenutku života.
 • zamke ega tokom rada na sebi, povezivanje sa svojim vodičima i Višim Ja te učenje brojnih drugih tehnika i metoda na svakom webinaru.

TEME WEBINARA:

 1. RADOM NA SEBI DO VIŠE RAZINE SVJESNOSTI I VEĆE UKUPNE VIBRACIJE – zašto raditi na sebi, kako početi (za one koji su tek krenuli) i kako nastaviti (za one koji su već počeli, pa zastali); konkretne prednosti u svakodnevnom životu te šta sadrži „Recept za uspješan život“. – 08.10. 2021.
 2. DUHOVNA (NE)DISCIPLINA I ZAMKE EGA – zašto stalno odlažemo ono što znamo da moramo ili trebamo uraditi; koliko nas košta naša zona udobnosti i kako iz nje; smicalice ega i kako ih prepoznati; kad govori duša, a kad ego? Kako postići cilj da nas kroz život vodi duša, a ne naša vanjska ličnost? – 15.10. 2021.
 3. KOJI SU NEGATIVNI ŽIVOTNI STAVOVI, VJEROVANJA I UVJERENJA? – Jesu li to zaista naši stavovi ili su nam „podmetnuti“ . Kako usvojiti nove životne stavove i uvjerenja na brz i efikasan način? Kako se naš svijet mijenja kad počnemo mijenjati svoje stavove ? Šta time konkretno dobivamo? – 22.10. 2021.
 4. RAD NA PRIMJERIMA NEGATIVNIH ŽIVOTNIH UVJERENJA – poput „Život je borba/Život je težak“, „Niko mi nikad ne pomaže“, „Ostat ću sam(a) čitav život, „Mora se naporno raditi da bi se imalo“, „Novac ne pada s grane“, „Niko me ne voli“, „Ja sam nesposoban/na za uspjeh“, „Zašto uvijek dobivam mrvice od života“, „Svijet je zlo mjesto“, „Čuvaj se stranaca“, itd… – 29.10. 2021.
 5. STRAHOVI i KAKO IH SE OSLOBODITI (1) – DVA NAJVEĆA: STRAH ZA MATERIJALNU EGZISTENCIJU I FIZIČKI OPSTANAK (odnosno STRAH OD SMRTI)– na ovom webinaru obradit ćemo načine kako se osloboditi najvećih strahova, poput straha za fizički opstanak i materijalnu egzistenciju (straha od gubitka posla i izvora prihoda), te straha od smrti. Porijeklo ovih strahova i od kada postoje u ljudskom rodu. – 05. 11. 2021.
 6. STRAHOVI i KAKO IH SE OSLOBODITI (2) – STRAH OD OSTAVLJENOSTI, IZDAJE, SAMOĆE, BOLA (fizičkog i emocionalnog) I POVREĐIVANJA i brojnih drugih strahova, zajedničkih svima. Uz strahove, obradit ćemo i fobije. – 12. 11. 2021.
 7. OPRAŠTANJE I RAZUMIJEVANJE– SEBE I DRUGIH – kako oprostiti, koji su koraci do potpunog opraštanja, „gdje je zapelo“, zašto je opraštanje drugima vrlo često opraštanje samome sebi, zašto je za opraštanje potrebno razumijevanje sebe ili drugih osoba, itd… – 19. 11. 2021.
 8. OSJEĆAJ KRIVICE, GRIŽNJE SAVJESTI I GRIJEHA – kako ih se riješiti i zašto? Otkud potiču? Ova osjećanja jedna su od najnižih na ljestvici frekvencija i zato ih se potrebno što prije riješiti. – 26. 11. 2021.
 9. POSTIZANJE UNUTARNJE SIGURNOSTI I JAČANJE SAMOPOUZDANJA – uzroci nesigurnosti i nevjerovanja sebi i svojim sposobnostima, kako prevladati vanjske faktore koji utiču na našu psihičku i emocionalnu stabilnost. – 03. 12. 2021.
 10. MEDITACIJA, MOLITVA I NAMJERA – kako ispravno meditirati, moliti se i postavljati namjere za materijalizaciju željenog. U kakvoj su međusobnoj vezi ova tri „alata“ do dosezanja Božanskog? – 10. 12. 2021.
 11. KAKO SE POVEZATI SA SVOJIM VODIČIMA I VIŠIM JA I KAKO ZNATI DA SMO USPJELI – ova tematika je izuzetno široka i na ovom webinaru ćemo obraditi sve aspekte od toga tko su naši vodiči, koliko ih ima, kako uspostaviti komunikaciju, kako prepoznati kad je u pitanju samo naš um, a kad su vodiči. Praktična vježba – povezivanje svako sa svojim vodičima tokom webinara. – 17. 12. 2021.
 12. LJUBAV PREMA SEBI I UNIVERZALNA / NEUVJETOVANA LJUBAV – Šta je Univerzalna /Neuvjetovana Ljubav i iz čega se ona „sastoji“? Kako zavoljeti sebe, odnosno ukloniti prepreke ka ljubavi prema sebi; kako razlikovati ego ljubav od univerzalne ljubavi, izuzetna važnost postizanja stanja Svijesti koje zovemo Univerzalnom ljubavlju – kako do ovog cilja? – 24. 12. 2021.

Tokom svakog webinara, bit će prezentirane odgovarajuće tehnike za temu o kojoj se raspravlja.

Ovdje ću nabrojati samo neke:

 • KAKO ISPRAVNO MEDITIRATI I MOLITI SE,
 • POSTAVLJANJE NAMJERA (korištenje misli i osjećaja) PREMA ZAKONU PRIVLAČENJA
 • KAKO PROMJENITI NEGATIVNU/NEPOŽELJNU EMOCIJU U POZITIVNU za PAR MINUTA
 • Tehnika BRZOG I EFIKASNOG MIJENJANJA NEGATIVNIH STAVOVA/VJEROVANJA U POZITIVNE
 • Metoda “SREBRNO – ZLATNO SUNCE”, čišćenje emocionalnih i mentalnih blokada
 • Tehnika UNUTARNJI PROMATRAČ – efikasno sredstvo protiv divljanja misli – kada i kako je upotrebljavati, dobrobiti tehnike
 • KAKO SE OSLOBODITI KOLEKTIVNOG OBLAKA SVIJESTI
 • PROGRAMIRANJE UMA ZA BEZGRANIČNOST – afirmacije i invokacije
 • KAKO SE POVEZATI SA SVOJIM VODIČIMA i SVOJIM VIŠIM JA
 • KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU VODIČA I VIŠEG JA i kako je prepoznati
 • Kako uskladiti ciljeve duše i vanjske ličnosti /ega/, itd…

Evo i nekoliko tehničkih podataka o webinarima „KAKO RADITI NA SEBI“

 • Ukupno 12 webinara trajat će od 08. 10. do 24. 12. 2021. godine, svakog petka u 18:00h.
 • Webinari će se izvoditi putem ZOOM aplikacije koju je potrebno instalirati prije početka webinara.
 • S obzirom na različite teme, možete odlučiti da odslušate samo nekoliko webinara ili sve zajedno.
 • Na isti način bit će regulirano i plaćanje. Možete platiti samo 1 webinar ili više njih, ovisno od toga koje teme vas zanimaju, odnosno šta još niste uspjeli sami, vlastitim naporima, razriješiti. Ako se odlučite za samo neke određene webinare, molim vas da uz prijavu upišete broj tog webinara iz priloženog spiska.
 • Svaki učesnik će nakon svakog održanog webinara dobiti cjelokupan snimak zajedno sa dijelom koji uključuje pitanja i odgovore.
 • Cijena 1 webinara je 15 eura , cijena 4 webinara (jedan mjesec) – 50 eura (ušteda 10 eura), a cijena svih 12 webinara (za 3 mjeseca) je 130 eura (ušteda 50 eura). O načinu uplate bit ćete obavješteni kada se putem emaila prijavite na webinar.
 • Prijave na email:  [email protected] ili na facebook profil: Jasna Luminus.