Želiš više iskrenosti u svijetu?
Kreni od sebe.

Želiš više ljubavi?
Kreni od sebe.

Želiš mir i suosjećanje?
Budi takav prema sebi.

Sve što želiš,
ostvari u sebi prvo.

Kreni od sebe.

Svaka promjena u tebi
je i promjena u svijetu💜

© Marina Knüsel, energetski terapeut i Jyotish savjetnik
Facebook: Marina Knüsel

atma.hr – 52