Foto: pixabay.com

atma.hr – 52
Znajte da vam predmeti ne mogu dati slobodu!

Oni samo zahtijevaju vašu energiju služenja njima i porobljuju vas!

Ideja kupovanja slobode je pogrešna i lažno vam govori da ste, kada postignete određeni nivo financijske moći – slobodni!

Ovo je pogrešno uvjerenje!

Istinska Sloboda dolazi iznutra, iz višeg Sebstva i dozvoljavanja da Ono bude vladajuća sila u vašem životu.

Wayne Dyer

atma.hr – 39

atma.hr – 39