Dobro učinjeno bilo gdje je dobro učinjeno svugdje. Za promjenu, počni razgovarati s ljudima, umjesto da samo prođeš pokraj njih kao da su kamenje koje nije bitno. Dokle god dišeš, nije kasno za učiniti nešto dobro.

“Pokušaj biti duga u nečijem oblaku” – Maya Angelou

Iako ne možemo ljude spasiti od njihove boli, svi mi imamo moć utjecati jedni na druge na pozitivan način. Svatko od nas ima moć dati nekome nešto smisleno što može promijeniti njihov život.

atma.hr – 52
Biti duga u nečijem oblaku znači njegovati ljubaznost kao svakodnevnu praksu u životu. To podrazumijeva usklađivanje sa srcem, prakticiranje empatije i korištenje te empatije za povezivanje s ljudima oko nas na smislen način. Svi imamo priliku biti nečija duga.

“Naučila sam da će ljudi zaboraviti ono što ste rekli, ljudi će zaboraviti ono što ste učinili, ali ljudi nikada neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali.” – Maya Angelou

Kada se obraćaš nekome, budi svjestan da je to živo biće, osoba. To je posebno problem u komunikaciji na društvenim mrežama. Tvoje riječi mogu imati snažan utjecaj na nekoga. One mogu uništiti nečiji život, ali ga mogu i promijeniti u pozitivnom smislu. Odaberi živjeti s mjesta ljubavi i ljubaznosti prema drugima. To je jedan od najvećih darova koji možeš dati svijetu i sebi.

“Ako tražiš sreću za sebe, uvijek će ti uzmicati, a ako tražiš sreću za druge, naći ćeš je i za sebe!” – Wayne Dyer

Ako možeš birati – biti u pravu ili biti ljubazan, uvijek odaberi ovo drugo!

Ljubaznost je zarazna.

Kada vidiš da je nekome potrebna pomoć, da je izgubljen ili mu je potrebna podrška, nasmiješi se i pokaži poštovanje prema osjećajima te osobe, istakni nešto pozitivno na što se može usredotočiti.

atma.hr – 52
Ne samo da ćeš ljubaznošću utjecati na druge na pozitivan način, nego ćeš i sebi dati svrhu izvan vlastitih potreba, koja donosi ispunjenje i na kraju sreću i za tebe. Kada smo ljubazni prema drugima, učimo da se računamo, da smo moćni, a ono što svakodnevno radimo stvarno ima utjecaj na svijet oko nas.

Mi smo božanske prirode i cijela kreacija se temelji na služenju. Kako bi došli u sklad s vibracijom Svemira promijenimo svoj stav od “Što ovdje ima za mene?” u “Kako mogu služiti?”

Napisao: Dario Duišin Džunić
Instagram: darioduisindzunic
Facebook: https://www.facebook.com/dharma3d