Designed by Freepik

Kvantna medicina spada u tzv. integralnu medicinu jer koristi znanja drevnog istoka i suvremene kvantne fizike te ih primjenjuje u razvitku novih znanosti. Da bismo mogli što bolje shvatiti kako ona funkcionira, bitno je razumjeti tri osnovna principa po kojima djeluje, a koji su naravno i principi kvantne fizike.

atma.hr – 52
Krećući se kroz vrijeme od doba Newtonove do Einstenove fizike, dolazimo do točke koja danas objedinjuje naoko nespojivo: znanost i duhovnost. Znanost koja potvrđuje duhovne principe poznate tisućama godina.

Ta nova znanost koja daje odgovore, no istovremeno postavlja i otvara mnoštvo drugih pitanja, zove se kvantna fizika. Iz nje proizlazi i kvantna medicina. No, prije negoli se dotaknemo kvantne medicine, napravimo mali osvrt na to kako je do nje došlo.

Krenimo dakle od Newtona koji je svoje teorije temeljio na striktno objektivnom pogledu na svijet. Stvari i događaji se odvijaju neovisno jedni od drugih, a istražuju se dijeleći se na sve manje dijelove kako bi se spoznala cjelina. On je smatrao da svi fenomeni u materijalnom svijetu moraju imati i materijalan uzrok.  Stoga upravo ova,  Newtonova fizika, savršeno objašnjava svijet materijalnih oblika, makrokozmos koji možemo percipirati svojim osjetilima.

Kasnije Albert Einstein je uveo teoriju relativnosti po kojoj je dokazao da su Newtonovi zakoni relativni, a ne deterministički jer na njih djeluje još jedna sila – vrijeme, a drugi je fizičar ( Nobelovac) Erwin Schrodinger  dokazao da je za sve potreban promatrač. Osim toga, Einstein je rekao da se prostor i vrijeme više ne mogu promatrati kao dvije odvojene stvari te uveo kontinuum prostor-vrijeme.

Kod teorije relativnosti važna je primarnost lokaliteta, što zapravo znači da stavlja ograničenje na ova dva važna elementa (prostor i vrijeme), a kao najveću brzinu uzima brzinu svjetla.

I sada dolazimo do kvantne fizike i njezina tvorca, Maxa Plancka. On je 1900. proučavao spektralne linije crne tvari i bavio se mjerenjima vezanih uz emitiranje topline iz crnog tijela. Paketi energije koji su otpuštali apsorbiranu energiju procesa nazvani su kvantima.

atma.hr – 52
Einstein je i dalje tu. On dokazuje da se svjetlost sastoji od čestica koje naziva fotonom te da se ponaša kao val. Za to je dobio i Nobelovu nagradu 1922. Daljnja istraživanja kvantne fizike međutim  pokazuju da se svjetlost može ponašati i kao val i kao čestica (u ograničenom prostoru).  To vrijedi ne samo za fotone već i elementarne čestice poput elektrona.

Kvantni fizičari su objašnjavali dualističku prirodu valice (to je ime za val+česticu) i došli do zaključaka da se čestica ponaša kao val kada „slobodno“ putuje tj. nije promatrana. U onom trenu kada se u proces uključi promatrač, ona kolabrira u fizikalno stanje. Prije toga ona postoji u transcendentalnom prostoru mogućnosti.  Do ovih su zaključaka i opažanja došli znanstvenici u Kopenhagenu.

Kvantna medicina spada u tzv. integralnu medicinu jer koristi znanja drevnog istoka i suvremene kvantne fizike te ih primjenjuje u razvitku novih znanosti: biospintronike (kvantne elektronike), valne genetike, kvantne dijagnostike, kvantne molekularne biologije i dr. Njezin je cilj pronaći uzrok bolesti i liječiti ga. Jedna od najaktualnijih grana kvantne medicine je kvantna genetika. Da bismo mogli što bolje shvatiti kako ona funkcionira, bitno je razumjeti tri osnovna principa po kojima djeluje, a koji su naravno i principi kvantne fizike:

atma.hr – 52
1. Princip kvantne ne-lokalnosti

Ovaj princip govori o kvantnoj teleportaciji – dematerijalizaciji materije na jednoj lokaciji i materijalizaciji na drugoj. Dobar primjer za razumijevanje i postojanje ovog principa je naš organizam. On u sebi sadrži ogroman broj stanica koje se množe i međusobno komuniciraju – trenutno. To je jako važno, u prijenosu informacija nema zastoja i odmaka u vremenu. Iako znanstvenici u svijetu pokušavaju stvoriti kvantni kompjutor  (IBM još od 1993. godine), naš organizam već to radi i zbog toga ga s pravom možemo nazvati kvantnim biokompjuterom.  Znanstveni dokaz ne-lokalnosti dao je 1982. Alan Aspect u Parizu.

Ono zbog čega je dokaz ovog principa potpuno uzdrmao znanstvenu zajednicu su nova pitanja i mogućnosti koje su se otvorile. A to je da onda zasigurno mora postojati neka druga dimenzija postojanja, uz ovu našu. Neki hiperprostor u kojem se informacije u nekom trenu nađu, dok prelaze s jedne na drugu lokaciju. S obzirom da se to događa trenutno, Einsteinova teorija o tome kako svjetlost najbrže putuje (a za to koristi prostor i vrijeme) pada u vodu!

2. Holografičnost (holografsko pamćenje)

Fizičar David Bohm sa Sveučilišta u Londonu rekao je da ono što vidimo kao dva odvojena fotona zapravo dolaze iz jednog izvora. Mi ih vidimo kao dva fotona, no ne vidimo razinu iz koje dolaze (izvor). Stoga je zapravo ono što vidimo iluzija – holograf – koji se reflektira i pokazuje u odnosu na „originalnu“ sliku iz izvora. To dokazuje da sve proizlazi iz Jednog izvora i da postoji jednost (jednakost) na dubljim razinama  bilo koje manifestacije.

Kao primjer opet možemo navesti naš organizam koji upravo po ovom načelu uz pomoć genetskog aparata gradi organizam koristeći akustične i elektromagnetske valove različitih raspona. Tako se zna i određeno je na kojem mjestu i kako rastu organi, oči, nos, noge, ruke. Stanice embrija dobivaju te informacije putem valova, a naš kromosomski aparat emitira lasersko svjetlo. Upravo taj laser čita informacije iz holograma. Kvantna fizika smatra čovjeka hologramom – projekcijom više svijesti  u ovom 4D svijetu.

atma.hr – 52
3. Lingvističnost

Dokazano je da zvuk prenosi informaciju. Svaka misao i svaka riječ nosi određenu vibraciju. Stoga su riječi koje izgovaramo izrazito bitne jer direktno utječu na naš život i realnost koju kreiramo. One su odraz naše razine svijesti. Zvuk (=riječ) može liječiti ali i razarati. Drevna znanja poznaju recepturu „ljekovitih“ riječi.  Na istoku se zovu mantre. Ovdje možemo spomenuti i koncept karme na koju se upravo principom lingvističnosti može utjecati (stvaranjem tzv. dobre ili loše karme; ovisno o načinu korištenja riječi / zvuka).

Vjerujem da je sada dobar trenutak spomenuti i poznatog dr. Masaru Emotoa te njegova istraživanja o vodi kojima je dokazao da voda ima pamćenje. Vodu je izlagao različitim utjecajima, od puštanja glazbe do izgovorenih i napisanih riječi, pri tome se koristeći onima koje u sebi nose agresiju i destrukciju do onih koje su nositelji ljubavi i pozitivnih poruka.

S obzirom da je 90% ljudskog tijela sačinjeno od tekućina ne čudi da voda ili bilo koja druga tekućina odlično prenose informacije i time utječu na cijeli organizam. Iako mu to nije bio primarno cilj, svojim je eksperimentima dr. Emoto upravo potvrdio princip kvantne medicine (lingvističnost).

Kvantna medicina je vrlo kompleksna i ona objedinjuje znanja više znanstvenih grana: molekularnu biologiju, klasičnu medicinu, kvantnu fiziku, spintroniku, kvantnu kemiju. Iz nje je proizašla valna genetika. 1994. godine biofizičar, molekularni biolog i ruski akademik  dr. Peter Garjaev, „otvara“  novu granu, valnu genetiku, a kasnije joj mijenja naziv u lingvističko-valnu genetiku. Proučavao je strukturu DNK i ušao u područje u koje ostali znanstvenici nisu išli, onih 98% DNK koje je službena znanost proglasila smećem (junk DNA).

atma.hr – 52
Dr. Garjaev je došao do nevjerojatnih otkrića. Jedno od njih je npr. stvaranje tzv. Genetske Matrice. Tvrdi da uz pomoć Matrice može izliječiti i najteže bolesti. Moć Matrice temelji se na gore objašnjena 3 principa, a dokle bi njihov utjecaj mogao ići poprilično može zagolicati maštu. No, ne samo maštu jer su rezultati tu.

Matrica je zapravo zvučni zapis fantoma svakog pojedinca i kvantni lijek. Da bi ona postala lijek uzima se slika osobe kada je bila zdrava (najbolje iz ranog djetinjstva) te se skidaju podaci. Opet, primjenjujući naša 3 principa, informacije o zdravlju se repliciraju i pretvaraju u zvuk. Slušajući matricu mi djelujemo na naš DNK. Ako je osoba rođena bolesna informacije se mogu čitati iz polja člana obitelji ili donora. O uspješnosti ovakvog potpuno i čudesno neinvazivnog načina liječenja čak i najtežih bolesti svjedoči i dr. Elena Parigin koja vodi centar „Molekula“ u Zagrebu i ujedno je predstavnica Instituta valne genetike za Europu.

U svom radu za dijagnosticiranje (što uključuje i prevenciju) koriste najsloženije aparate s kompleksnim programima. Jedan od njih zove se Metathron-Hunter i izrađen je u Institutu praktične psihofizike Ruske Federacije. Ovaj aparat  skenira organizam osobe te pomoću vrlo složenih izračuna koeficijenata korelacije moždanih spinova slaže realističnu sliku patoloških promjena u organizmu pacijenta.

Pregledavaju se dušične baze, ultrastrukture RNK,DNK, mitohondrija organa i dr mikrostrukture. Konkretno to znači da pregled, koji može trajati od 15 minuta do više sati (ovisno o stanju organizma), započinje tako što se na glavu osobe stavlja svojevrsna „kapa“  koja služi kao „lovac“ (Hunter) mikrosignala (spinova) svih centara mozga. Na ekranu kompjutora oni se odmah vide i pacijent može pratiti rad sustava Hunter.

atma.hr – 52
Tamo gdje očita ozbiljnije promjene, Hunter ulazi dublje u strukturu (čak i do nivoa nukleotida) dok se očita gdje je uzrok problema. To znači do točnog „žarišta“ ili uzroka bolesti. I to sve pred vašim očima. Toliko precizno.

Kvantna fizika kaže: sve je povezano i sve je energija. Kada se najmanje čestice rastave na najsitnije dijelove ono što je u njima je – praznina, ništa. Znači, u srži svake materije i manifestirane tvari zapravo je praznina. To govori da sve i svi dolazimo iz istog Izvora, povezani i uronjeni u jedno Polje. No, svaki pojedinac ima svoju svijest u kojoj kreira svoja uvjerenja (usidrena u emocijama i mislima), a preko njih doslovno stvara svoj mikro svijet. Zato je izrazito bitno biti svjesnima svojih misli i emocija, a ne pustiti se na auto-pilot. Kvantna fizika dokazuje: svijest stvara svijet (realnost)!

Ova tema otvara mnoga pitanja – iz raznih područja: od etike, filozofije, fizike, medicine, duhovnosti. Svega se toga dotiču kvantna fizika i kvantna medicina. Kao što sam na samom početku rekla, daju nam odgovore, ali i otvaraju vrata iza kojih stoje nova pitanja, za sada još uvijek bez odgovora.

Razvijajući kvantnu medicinu, lingvističko-valnu genetiku čovječanstvu se nudi zdravlje, regeneriranje, a to znači pomlađivanje i besmrtnost…? Jeli to dobro ili nije, za pojedinca i naciju? Podiže li to ujedno letvicu u utrci za znanjem i moći na jednu potpuno novu razinu, otvarajući pri tome i mogućnost sve suptilnijih metoda manipulacije? I još puno, puno drugih pitanja…

No, ono što je sigurno jest da odgovori leže našim rukama i ovise isključivo o našoj razini svijesti.

A ovaj bih tekst završila citatom dr. Elene Parigin:

„Prvi valni genetičar je bio Bog. On nije odmah stvorio čovjeka. Prvo je bila misao, pa riječ, pa model: kromosomi u kojima su bili zapisani tekstovi, programi, riječi. Tek nakon toga započeo je evolucijski razvitak. Ne sjećam se tko je prvi rekao da je najveći uspjeh znanstvenika upravo pronalazak Boga.“

Piše: Kristina Panić, talesofcroatia.com