Foto: pixabay.com

Ako meditiramo dan prije punog Mjeseca, na dan punog Mjeseca i dan nakon punog Mjeseca, vrlo snažne energije se spuštaju na one koji  meditiraju i ubrzavaju njihov duhovni razvoj. To je iznimno povoljan trenutak kojeg je dobro iskoristiti kako bi ostvarili i postigli osobni i globalni napredak, mir, iscjeljenje, materijalizaciju planetarnog ili individualnog plana, životnih ciljeva ili projekata.

atma.hr – 52
Znate li?

Ako meditiramo dan prije punog Mjeseca, na dan punog Mjeseca i dan nakon punog Mjeseca, vrlo snažne energije se spuštaju na one koji  meditiraju i ubrzavaju njihov duhovni razvoj.

Svaki mjesec, za vrijeme punog mjeseca nudi vam se najveća prilika za duhovni rast i meditaciju – osobito grupnu meditaciju – koja se koristi kao sredstvo suradnje i ostvarenje Božanskog plana.

Za ljude dobre volje koji žele činiti dobro to je iznimno povoljan trenutak kojeg je dobro iskoristiti kako bi ostvarili i postigli osobni i globalni napredak, mir, iscjeljenje, materijalizaciju planetarnog ili individualnog plana, životnih ciljeva ili projekata.

Meditacija za vrijeme punog Mjeseca

Ciklusi energije na Zemlji podudaraju se sa ciklusima Mjeseca. I dostižu svoj vrhunac na dan punog mjeseca, dva dana prije i dva dana poslije punog Mjeseca. Ova snažna energija koja se projicira na čovječanstvo, „oplođuje“ sve, pa tako POJAČAVA i DOBRE I LOŠE KVALITETE naše individualne i kolektivne svijesti.

Master Choa Kok Sui i drugi duhovni učitelji podučili su nas da je potrebno iskoristiti snagu i energije punog mjeseca kako bi spustili i proveli ogromne količine duhovne energije na Zemlju, te je usmjerili i njome obasjali svijet kojem je danas potrebno puno duhovnog svjetla.

atma.hr – 52
Grupa koja meditira postaje kanal za ogromni „pljusak“ Božanskih energija i blagoslova. U tom procesu, grupa i svaki pojedinac koji meditiraju postanu aktivni kanali za Božanske energije.

Kako postajemo instrumenti univerzalne Božanske ljubavi i Jedan stup svjetla blagoslovit ćemo svaku osobu, svako biće, svaku zemlju i kontinent s Božanskom svjetlosti, ljubavi i moći. Blagoslovit ćemo naše najmilije, naše obitelji, prijatelje, naše odnose i naše projekte.

Ove energije za vrijeme punog Mjeseca koristimo kako bi iz naših tijela i aura otklonili negativne energije i energije stresa. Da cijeli naš sustav ispunimo energijama ljubavi i prosperiteta kako bi manifestirali obilje u našim životima.

Vrlo je važno meditirati za vrijeme punog Mjeseca jer nam je dana prilika da se manifestira naša duhovna velikodušnost, te da služimo kao kanal obilnih blagoslova za Majku Zemlju i čovječanstvo.

To je vrlo korisno za svakog pojedinca, svaku grupu i čovječanstvo (podjednako).

atma.hr – 52
Specfične prednosti meditiranja za vrijeme punog Mjeseca:

  • Globalno grupno služenje da blagoslovimo čovječanstvo i Majku Zemlju.
  • Apsorpcija pozitivnih kvaliteta punog Mjeseca.
  • Sudjelovanje u duhovnom „tušu“ –  energetsko čišćenje i punjenje.
  • Korištenje Božanske energije kako bi blagoslovili naše najmilije i projekte.
  • Korištenje energija punog mjeseca kako bi se inspirirali i težili većim stvarima.
  • Korištenje Božanske energije kako bi blagoslovili Božanski plan.
  • Prikupljanje Božanske energije kako bi konkretizirali, energizirali i ostvarili (materijalizirali) svoje ciljeve (Kriyashakti).

PUNI MJESEC – Vrijeme novih prilika ili točka krize

Svaki mjesec na dan punog Mjeseca ulazimo u vrijeme OGROMNIH MOGUĆNOSTI. Mi smo u mogućnosti iskoristiti slijevanje Božanskih energija zbog neopisivih duhovnih moći koje su dostupne kada Solarna energija nije ometana od strane fizičkog tijela Mjeseca.

Slijevanje duhovne energije prema dolje (i potencijal za kontakt sa našom dušom) značajno raste.

atma.hr – 52
Kada meditiramo zajedno kao  grupa, taj potencijal možemo POVEĆATI PUNO PUTA!!!

Ova umnožena energija može se koristiti za individualna i kolektivna iscjeljenja kroz blagoslove.

Također možemo blagoslovima osnažiti naše projekte i ciljeve!

Meditacija za vrijeme punog Mjeseca provodi se kao grupna meditacija služenja.

Puno duhovnih učitelja opisuju energiju punog mjeseca kao vrijeme prilika ili točka krize. Zbog prirode i energije punog Mjeseca, nije neuobičajeno da shvatimo kako su stvari u našim životima u vrijeme punog mjeseca kaotičnije nego inače. Vrijeme punog Mjeseca je ogromna prilika u osvjetljavanju tamnih aspekata osobnosti.

Grupna meditacija će vam pomoći ostvariti i zadržati mirnoću.

banner za knjige GABOR Mate

Imate nevjerojatnu priliku punog Mjeseca i ne zaboravite zahvaliti za sve spoznaje, rasvjetljavanje tamnih aspekata, kao i za skrivene blagoslove.

Blagoslivljajući Zemlju dobrotom s ljubavlju radite oblik služenja čovječanstvu. Blagoslivljajući zemlju blagonaklonošću, vi ste blagoslovljeni mnogo puta. U blagoslovu je da ste i vi blagoslovljeni. U davanju je primanje. Ovo je zakon! – Master Choa Kok Sui

Željka Medved – NAMASTE CENTAR Split