Kada idete u molitvu, ne zaboravite da u vama prebivaju dva principa od kojih ste satkani. Zaista, kao što se među vama život rađa kroz ujedinjenje muškarca i žene, tako je i sav život satkan kroz ujedinjene dva sveta principa.

Stoga kada se molite, zazovite nebeskoga Oca i nebesku Majku i zajedno ih slavite. Jer zaista, ako se samo Ocu obraćate, vaša je molitva nepotpuna i ne može biti rođena u vašem životu.

atma.hr – 52
Jeste li vidjeli da se dijete rađa bez majke? I može li majka začeti bez sjemena što dolazi od oca?

Vas su drugi učili kako da se molite, ali su vam u učenjima takvim oduzeli majku i učinili vas neplodnim u duhu. Ja vas stoga učim iznova, da ponovno postanete plodni i da baštinite život vječni. I stoga vam kažem, spoznajte Oca i Majku, da dugo živite i dobro vam bude na zemlji.

U vašim životima priroda je takva da otac stvara i daje majci, a majka zatim ravnopravno dijeli među svom svojom djecom. Zaista na grudima majke vi ste ojačali, ona vam je od svoje snage dala, a njoj je muž njen a otac vaš, dao od snage svoje.

Vi ste međutim zaboravili sebe i tako ste napustili življenje po svetom principu života, te ste se kao muškarci i žene suviše udaljili jedni od drugih. Zaista već dugo među vama nema očeva i majki čije srce kuca kao jedno, jer podijeliše vas oni koji žele vladati nad vama, tako da kroz učenja svoja oni muškarca postaviše iznad žene.

Poslušajte što vam govorim i spustite ove riječi u svoje srce kako bi vam svetost što prebiva u vašem srcu otvorila vaše prave oči, jer zaista vi već dugo niste kroz njih pogledali u život i stoga ste život svoj izgubili.

I ja vam stoga kažem da nećete spoznati radost i puninu življenja sve dok očima vašega Duha ne progledate i kroz njih prepoznate jedni druge, i vidite da ste Jedno, i da samo u ujedinjenju možete kušati puninu života.

Vašim tijelima vi ste rođeni i određeni kao muškarci i žene, ali u vašoj dubljoj stvarnosti vi ste i jedno i drugo. Poštujte stoga principe od kojih ste satkani, spoznajte ih unutar sebe i svakome od njih podajte ono što im pripada.

atma.hr – 52
I svoje tijelo poštujte i živite ga onako kako mu je po prirodi predodređeno, ne određujte ga iznova vašim neznanjem, jer tako iskazujete nepoštivanje naspram života i sebi sebe oduzimate.

Kada ujutro otvorite svoje oči, Ocu i Majci se pomolite. Od Oca zaištite da vam dadne od svoje Mudrosti, a od Majke zaištite da vam dadne od svoje Ljubavi. Od Oca tražite snagu i hrabrost, a od Majke blagost i milosrđe.

Ocu recite; Usrdno Te molim, spusti nebo i svu njegovu svetost u moje srce, da nikada ne zaboravim tko sam i što sam. Majci recite; Usrdno Te molim, od života mi daj da uvijek imam ono što mi treba, neka moje tijelo bude mirno i neopterećeno brigama. I kada zaištete, ne sumnjajte da ste već primili, i bit će vam uslišeno.

Anđelko Katinić/drvoživota.com