Moteže li ovo protačiti? Isražtivanja poukazju da oko 55 ptoso ljdui to mgou (ikao ta sdituja zpraavo ućope ne ptosoji).

atma.hr – 78
Nimso mlogi vjoverati da rmijeazumo to što čmitao.

To nam pojuzkae feennomalnu sobnsopost ljdskuog uma.

Pmrea istrvažianju Eglkoesng Sviučštliea, za kjoe smo kanijse proervjili i szalani da tavko istraanživje ne pojosti, njie bnito kkao su proendaa svola u rečiji, jendia vnaža svtar je da su pvro i zdanje svloo na pvarom mtsjeu.

Oatastk tsteka mžoe btii u potnopum needru i još uevijk ga mtoeže prčitoati bez vćeih plomreba.

To je ztao što ljusdki um ne čtia pjniačoedno solvo po svolo već rčije kao clnjeiu.

Zmljianivo, zar ne?

atma.hr – 78