Foto: pixabay.com

Monah Siluan Atonski (1866. -1938.) najveći je dio svog života proveo na Svetoj gori Atos, ali i dalje plijeni pažnju svojim vrlo jednostavnim tumačenjima onoga što zanima većinu ljudi na duhovnom putu. Ovo su laki odgovori na teška pitanja monaha Svetog Simeona Atonskog u kojima će svatko pronaći nešto za sebe.

atma.hr – 52
Koji učitelj je najbolji?

– Patnja.

Koji učitelj je najlošiji?

– Uživanje.

Koja vrlina je najrjeđa?

– Vrlina davanja.

Koja vrlina je najbolja?

– Vrlina opraštanja.

Koja vrlina je najteža?

– Vrlina šutnje.

Koja vrlina je najvažnija?

– Vrlina postavljanja pitanja.

Koja vrlina je najpotrebnija?

– Vrlina slušanja.

atma.hr – 52
Koja borba je najopasnija?

– Fanatična.

Koja navika je najštetnija?

– Brbljavost.

Koji čovjek je najjači?

– Onaj koji je sposoban spoznati Istinu.

Koji čovjek je najslabiji?

– Onaj koji samog sebe smatra najjačim.

Koji čovjek je najrazumniji?

– Onaj koji sledi svoje srce.

Koji čovjek je najsiromašniji?

– Onaj koji najviše voli novac.

Koji čovjek je bliže Bogu?

– Milostivi.

Koji čovjek je najslabiji?

– Onaj koji je pobijedio druge.

Koji čovjek je najjači?

– Onaj koji je pobijedio sebe.

Čime se suprotstaviti nevolji?

– Radošću.

Čime se suprotstaviti stradanju?

– Trpljenjem.

Koji je znak zdrave duše?

– Vjera.

atma.hr – 52
Koji je znak bolesne duše?

– Beznađe.

Koji je znak nepravilnog postupka?

– Gnjev.

Koji je znak dobrih postupaka?

– Duševni mir.

Šta je najstrašnije od svega?

– Zakašnjelo pokajanje.

Koja stradanja su najgorča?

– Ona koja su stvorena našim vlastitim zabludama.

Koja sreća je najuzvišenija?

– Ona, radi koje smo se odrekli samih sebe.

monah Siluan (Simeon) Atonski