Prema različitim silama materijalne prirode, gune vrline, strasti i tame, postoje različita živa bića koja su poznata kao polubogovi, ljudska bića i bića koja žive na nižim planetima. Čak se i pojedina guna miješa s ostale dvije i dijeli se u tri, pa na taj način svaka vrsta bića pada pod utjecaj ostalih suptilnih sila materijalne prirode i stječe i njihove osobine.

Vishnu je stvorio kozmički svemir za ona bića koja je zavela iluzorna misao da mogu postojati odvojeno od Njega oponašajući Ga. Tri sile materijalne prirode postoje kako bi dalje zbunile uvjetovane duše. Uvjetovano živo biće zbunjeno iluzornom energijom smatra sebe dijelom materijalnog svijeta jer je zaboravilo svoj duhovni identitet i na taj način postaje zapleteno materijalnim djelatnostima, život za životom. Ovaj materijalni svijet nije stvoren za samog Boga, već za uvjetovane duše koje su željele biti upravitelji zloupotrebivši svoju sićušnu nezavisnosl koju im je podario Bog. Tako su uvjetovane duše podvrgnute uzastopnom rađanju i umiranju.

Planetarni sustavi smatraju se višim i nižim prema vrstama živih bića koja tamo žive. Mnogobrojna živa bića rasprostranjena su po cijelom svemiru na različitim planetima, smještena u skladu s vlastitim odlikama u guruima materijalne prirode. Polubogovi, koji imaju izuzetnu odliku gune vrline, nalaze se na višim planetima, dok ljudska bića, zbog svoje prirode u guni strasti, žive na zemlji u društvu svojih podređenih. U Bhagavad-giti (14.14-15) je rečeno kako osobe jako napredne u guni vrline postaju uzdignute do višeg, rajskog planetarnog sustava, a osobe svladane gunom strasti nalaze se u srednjim planetarnim sustavima – na Zemlji i sličnim planetima. Osobe prepune gune neznanja degradiraju se na niže planetarne sustave ili u životinjsko carstvo. Živa bića koja su pratioci Rudre, Šive, razvijaju se u ovoj trećoj guni materijalne prirode, neznanju. Nalaze se na nebu između zemaljskih i rajskih planeta.

Razvijanjem gune vrline materijalne prirode osoba se može uzdići na rajske planete. Prekomjernim razvijanjem guna strasti i neznanja, ljudsko biće upušta se u ubijanje životinja. Osobe koje se upuštaju u bespotrebno ubijanje životinja prekomjerno su razvile gune strasti i neznanja i postoji slaba nada da će napredovati do gune vrline. Njima predstoji, ukoliko se ne poprave, degradacija u niža stanja života.

Dakle, do sada smo saznali kako postoje tri planetarna sustava – viši, srednji i niži. Živo biće (jiva-atma ili duša) kvalitativno je jednako Bogu, ali zbog svog zaborava dobija različita tijela u različitim planetarnim sustavima. Evo što o tome kaže Shrimad-Bhagavatam:

  1. Osobama pod utjecajem gune vrline daje se mjesto na višim planetarnim sustavima – Brahmaloki (Satyaloki), Tapoloki, Janaloki i Maharloki.
  2. Osobama pod utjecajem gune strasti daje se mjesto na Bhurloki i Bhuvarloki.
  3. Osobama pod utjecajem gune neznanja daje se mjesto na Atali, Vitali, Sutali, Talatali, Mahatali, Rasatali, Patali ili životinjskom carstvu.

Nema sumnje da za različite osobe postoje različiti planetarni sustavi. U Bhagavad-giti (14.18) je rečeno: osobe u guni vrline mogu otići u više planetarne sustave. Osobama u gunama tame i strasti nije dozvoljeno otići na više planete.

“One osobe koje se mističnim moćima ili mehaničkim sredstvima žele uzdići na viši planetarni sustav ili se trude nadići čak i više planetarne sustave i ući u duhovni svijet ili dostići oslobođenje, silaze u najniži predio svemira.” (SB, 8.11. 5)

Indra, kralj višeg planetarnog sustava, ima moć potisnuti dolje svaku uvjetovanu dušu koja pokuša s nižih planeta otići na više bez odgovarajućih kvalifikacija. Iz ovoga možemo shvatiti kako suvremeni pokušaj odlaska na Mjesec ili neki drugi planet također predstavlja pokušaj odlaska inferiornih ljudi na Svargaloku umjetnim, mehaničkim sredstvima. Takav pokušaj prema Vedama ne može biti uspješan. Iz ove Indrine izjave možemo zaključiti da svatko tko mehaničkim sredstvima, koja se nazivaju maya, pokušava otići na više planetarne sustave, neće u tome uspjeti. Kako bi se uzdiglo na viši planetarni sustav, živo biće treba prvo razviti dovoljno dobrih odlika. Vede tvrde kako grješna osoba pod utjecajem gune neznanja, odana opijanju, nezakonitom seksu i nižim porivima, mehaničkim sredstvima nikada neće moći otići na više planete.