atma.hr – 52
Samopouzdanje, samopoštovanje i peh

Nisko samopouzdanje je najčešći razlog zbog kojeg se netko ne usudi mijenjati okolnosti koje mu ne odgovaraju te tako „sabotira“ dobre stvari u životu, misleći da ima peh ili lošu sreću.

Samopouzdani ljudi znaju što žele i vjeruju da to mogu i ostvariti. Samopouzdanje nas čini ugodnijim suradnikom, partnerom, roditeljem, prijateljem… A osmijeh i odobravanje drugih, posebno onih do kojih nam je stalo, pomaže u jačanju pozitivnog vlastitog odraza u zrcalu…

Postoji još jedan pojam koji rjeđe spominjemo kada je riječ o slici o samom sebi, a preduvjet je zdravog odnosa prema sebi i svijetu koji nas okružuje, a to je samopoštovanje ili samosvijest.

Samopoštovanje je rezultat poznavanje sebe i vrednovanja samog sebe, dok samopouzdanje govori o našim sposobnostima i vještinama. Nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja u korijenu su brojnih problema u životu. Vjerojatno ste i sami osjetili mnoge posljedice.

Žrtve ili pretjerano samouvjereni?

Ljudi s niskim samopoštovanjem nesigurni su u sebe, previše su samokritični, a često ih prati i osjećaj krivnje. Takve osobe imaju problema s postavljanjem zdravih granica, ne prekidaju nezdrave odnose, nezadovoljni su na poslu, no ipak ga ne mijenjaju, uvjereni su da imaju mnoge tjelesne nedostatke, imaju problema sa zdravljem, vječne su žrtve… varijante su beskonačne.

atma.hr – 52
No ima i onih koji naoko djeluju zadovoljni i samouvjereni, pa čak i pomalo pretjerano samouvjereni, no kada ostanu sami, skidaju masku (veseljaka, mudrijaša, brbljavca…) i tada su sasvim drugačiji.

Ako ste i sami jedna od takvih osoba s poljuljanom slikom o sebi, vjerujem da ste već gladni savjeta kako izaći iz tog začaranog kruga. Nema čarobnog štapića, ali moguće je ustrajnim radom na sebi promijeniti unutarnju sliku o sebi.

Nužno je, kao prvo, osvijestiti izvore loše slike o sebi (samopoštovanja i samopouzdanja ili njihova odsustva). Osvijestivši činjenicu da su loša slika o sebi i svojim sposobnostima, ograničavajuća životna uvjerenja, negativne misli i strahovi uzrok nezadovoljstva i negativnih događaja u vlastitom životu, a često i u životu svojih bližnjih, bit će lakše krenuti putem rješenja. Otkrivanje uobičajenih obrazaca koji podupiru našu lošu sliku o sebi vodi nas do cilja – promjene načina razmišljanja.

Rad na sebi

Donesite odluku da ćete promijeniti način razmišljanja i ponašanja koji imaju takav rezultat! Donijeti odluku da ćemo promijeniti loše navike, negativno ponašanje i ograničavajuća uvjerenja važan je korak u osobnoj promjeni. To nam potvrđuje našu spremnost da ustrajemo u ostvarenju cilja bez obzira na prepreke. A njih će biti!

Omogućite svojoj kreativnosti i intuiciji da vam služe na tom putu promjene! Zapitajte sami sebe (kada ništa ne činite) što je ono što vas čini zadovoljnima, mirnima i sretnima? Počnite voljeti i cijeniti sebe (ovo zvuči patetično, no kada budete sami sa sobom, preispitajte se: činite li rado za sebe one stvari koje ste spremni učiniti za osobu koju volite!).

atma.hr – 52