atma.hr – 52




Da bi se dijete pravilno razvijalo, potrebno je da se suočava s takvim preprekama koje može uspješno savladati.

Kao posljedica svakog malog djetetovog uspjeha, nastaje njegova uvjerenost u vlastite sposobnosti – samopouzdanje.

Zato problemi u razvoju djetetovog samopouzdanja nastaju ili onda kada su prepreke vrlo velike, za dijete nesavladive, ili onda kada ih dijete uopće nema.

Tipičan primjer za to je ona vrsta odgoja/razvoja djeteta koje se naziva prezaštićeno dijete.

Pročitajte norveško iskustvo dr. Ranka Rajovića, člana Upravnog odbora Mense International i predsjednika Mensina svjetskog Odbora za darovitu djecu.

“Pustite dijete da se vrti do mile volje, da skače po krevetu dok mu ne dosadi… Isto tako, ako želi skakati s fotelje na kauč, treba ga pustiti da i to radi, omogućivši mu, naravno, sigurno okruženje. Čak i ako padne, veća šteta od toga bit će da mu zabranjujete spomenute igre jer mu na taj način usporavate razvoj mozga!”

atma.hr – 52




igra-ni-kisi

atma.hr – 52




Koje igre usporavaju ili oštećuju razvoj dece, a da toga nismo svesni – Ranko Rajović


zelenaučionica.com