Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Planeta Zemlja nam je svojim Uzašašćem u višu dimenziju pomogla u procesu buđenja. Visoka vibracija sada izaziva promjene u tijelima svih ljudi, pomažući da se ljudi počinju masovno buditi i pitati se prava pitanja. Svijet se mijenja pred našim očima i mi više ne možemo živjeti tako kako smo živjeli u trodimenzionalnoj stvarnosti, živjeti da bi zaradili za preživljavanje. Namijenjeno nam je da živimo da bi se radovali i da bi sve radili iz ljubavi. Srcima se sada povezujemo u Jedno!

atma.hr – 52
Zakoračili smo u Novo postojanje. Od sada više ne živimo u dualnosti i naš život počinje se iz temelja mijenjati. Dakle, da bismo mi mogli kao ljudi i dalje nastaviti svoj život na Planeti Zemlji, mi od sada više ne možemo živjeti nadalje po starim paradigmama na kojima je do sada počivala ljudska civilizacija, nego trebamo usvojiti nova načela temeljena na novim činjenicama.

Sva ta nova saznanja koja su mnogi ljudi sami ostvarili i žive te nove principe, mi svi zajedno trebamo prenijeti cijelom svijetu, jer većina ljudi i dalje živi prema paradigmama iz trodimenzionalne stvarnosti u kojoj su rođeni. To su svi oni kojima trebamo pomoći da razumiju da svijet nije više isti.

Dio novih istina sastoji se u tome da je sam Planet Zemlja kao živo biće započeo prije nekoliko godina proces regeneracije i on se sada privodi kraju, a drugo se odnosi na to da su nama ljudima mnoge činjenice bile krivo prezentirane s ciljem da nas se obmanjuje i drži u pokornosti. Zato bi se moglo reći da je veći dio onog što smo učili u školi bilo neistina, jer je sve to ljude stavljalo u položaj „žrtve“, a ne moćnih bića koja mi jesmo.

Neistine koje su nam bile prezentirane zahvaćaju sve pore društva tako da ćemo u sljedećem periodu pod hitno trebati promijeniti sva uvjerenja koja smo odrastanjem stekli i usvojiti sve novo. To se odnosi na cijelo naše postojanje i od presudne je važnosti da se ljudima počne govoriti istina. Potrebno je uvesti novi način života od osnovnih stvari.

atma.hr – 52
Trebamo prihvatiti nov način na koji ćemo se međusobno ophoditi, gdje će svi znati da sve u našem životu treba biti rezultat naše slobodne volje. Trebamo naučiti vrednovati život koji nam je dan. Zato nam fokus treba biti na zdravlju, a ne na bolestima i liječenju ljudi, jer je naše tijelo toliko savršeno da se može samo regenerirati, ali pod uvjetom da dobije sve što mu za to treba.

Stavljajući naglasak na biljnu hranu koja ima izuzetno nježnu energiju mi si osiguravamo život i rad s punim kapacitetom.

Stoga trebamo prilagoditi djelovanje i medicine i farmacije koje također trebaju prihvatiti ljudski život kao najveću vrijednost u Univerzumu. Zato nam profit nikad više ne smije biti prioritet. Iz tog razloga medicina treba pomoći bolesnima da nadvladaju svoju neravnotežu u tijelu, a ne da se i dalje ljudi liječe micanjem simptoma, ali ne i uzroka bolesti.

Dosadašnjim su pristupom bolesni kroz život razvijali kronične bolesti i postajali doživotni korisnici farmaceutske industrije. U centar promjene trebamo staviti razumijevanje tko smo mi. Trebamo pomoći svakom pojedincu da razumije sam sebe tako da zna tko je on i da si sam može kroz svoju promjenu odgovoriti na tri glavna pitanja:

  1. Tko sam ja?
  2. Zašto sam tu?
  3. Što mogu u ovom trenutku napraviti?

atma.hr – 52
Uzašašće Planete Zemlje i naša osobna transformacija

Zato nam je upravo sada Planeta Zemlja svojim Uzašašćem u višu dimenziju pomogla u procesu buđenja, jer je kroz povećanje Schumannove rezonancije povisila svoju vibraciju koja sada više nije konstantna 7,83 Hz kako je tisućama godina bila, nego su vrijednosti sada preko 40 Hz, što je karakteristično za Petu Dimenziju. Mjerenja su u pojedinim danima pokazala izmjerene vrijednosti i preko 100 Hz, dok je najviše bilo 158 Hz.

Ta visoka vibracija Planete Zemlje sada izaziva promjene u tijelu svih ljudi pomažući im da se lakše oslobode svega što nam više ne služi. Ove su energije pomogle da se ljudi počinju masovno buditi i pitati se prava pitanja, ona koja su stvarno bitna za održanje našeg života i osobnu sreću svakog pojedinca. Pod utjecajem visoke vibracije naša su se tijela počela mijenjati, tako da umjesto karbonske strukture mi sada dobivamo kristalnu strukturu.

Simptomi promjene tijela

Mijenja nam se i DNA jer se aktiviraju svih 12 lanaca što će nam omogućiti da aktiviramo sve svoje prirođene sposobnosti. Svojim djelovanjem Planeta Zemlja u nama izaziva niz simptoma koji nas potiču da detoksiciramo svoje tijelo, prihvatimo zdrave navike u prehrani, vježbanju, odmoru. Simptomi koje većina ljudi osjeća ponekad podsjećaju na simptome gripe i mnogi uopće ne mogu to svoje stanje povezati s nevjerojatnom transformacijom nas kao ljudskih bića, jer postajemo empatičniji, tako da nas cijeli proces koji sada prolazimo diže na višu razinu postojanja.

Od najčešćih simptoma spomenula bih glavobolju, posebno bol u predjelu trećeg oka, zvonjenje u ušima, razni bolovi po tijelu, kronični umor, tjeskoba, uznemirenost, problemi sa spavanjem tako da možemo početi spavati i preko 12 sati, kao i izgubiti potpuno potrebu za snom, zatim bolovi u kičmi i nogama, teške noge, vrtoglavice, smušenost, zaboravnost, gubitak orijentacije i osjećaj gubitka vremena, živopisni snovi, povećana dehidracija i druge.

atma.hr – 52
Sve ovo nikako nas ne smije zabrinuti i nema nikakve potrebe za bilo kakvim strahom sve dok se o sebi brinemo s povećanom pažnjom. Zato je cijeli ovaj period transformacije preporučljivo uključiti potpuno izbjegavanje stresa i koliko je god moguće unosite više vode.

Maksimalno budite nježni sa sobom, spavajte više i odmarajte se kako bi se nove energije integrirale u vaše tijelo. Ako se izrazimo računalnim rječnikom, to je kao da sada imamo dogradnju svih naših programa. Kada sve to tjelesno prihvatimo, početi ćemo živjeti na višoj razini jer će nam se proširiti mogućnosti naših spoznaja.

Otkrivanje svojih potencijala 

Sve ove energije čiste nam fizičko tijelo od otrova, ali nam i omogućuju da otpustimo sve blokirane emocije koje su još uvijek prisutne u našem tijelu. Na taj način naše tijelo postaje lakše i prozračnije, a energija života sada s lakoćom prolazi kroz nas. Cilj nam je potpuno maknuti od sebe i sva limitirajuća uvjerenja kojima smo sami sebe blokirali i samo smo odugovlačili živjeti svoj život.

Uvijek smo bili na usluzi drugima, a sebe nikad nismo vidjeli dovoljno važnima da se potpuno zauzmemo za sebe. Zato nam ove energije „otvaraju oči“ tako da smo svakim danom svjesniji svoji moći. Otpuštamo sve ono što nas je sprječavalo da u sebi vidimo tu energiju života koja živi kroz sva bića, kroz sve što vidimo i da znamo da je upravo nama dano da biramo svoja iskustva koja želimo.

atma.hr – 52
Nikad nismo imali osjećaj da smo važni, no sada je vrijeme da znamo da svojim mislima i djelima mi djelujemo i na cijeli svijet. Do sada nismo mogli spoznati da smo svi umreženi i da je najvažnije sada naučiti upravljati našim mislima koje su čista energija, da postanemo svjesni da svojim mislima uvijek kreiramo. Trebamo zapitati sami sebe što je produkt energije koja isijava iz nas. Probleme smo u životu imali samo onda kada nismo razumjeli tu svoju moć. Nismo znali da smo sami sebe blokirali i da nikad do kraja nismo razvili svoje prirođene potencijale kao što su intuicija, sposobnost telepatije, jasnovidnost, bilokacija i mnoge druge.

Sada odbacujemo uvjerenja po kojima smo radili da bi preživjeli. Ljudima nikad nije bilo namijenjeno da robuju sustavu i sada to ispravljamo. Sada svojom slobodnom voljom počinjemo kreirati svoj život temeljen na ljubavi, radosti i miru kao temeljnom pravu svakog pojedinca.

Kada ljudi žive to što ih veseli i raduje, oni u to unose energiju ljubavi i jednostavno isijavaju te je to jedini doprinos koji svatko od nas treba dati ovom svijetu. Samo tako će svatko svojim životom doprinositi dobrobiti i sebe ali i cijelog svijeta. Zato je sad to vrijeme kada se trebaju početi primjenjivati Nove Paradigme jer kada se počinje formirati Novo čovječanstvo kao zajednica jakih i slobodnih pojedinaca, formirati će se zajednička svijest svih nas kao Jednog organizma.

Kroz našu povezanost Novo čovječanstvo stvoriti će zapravo novi oblik života, novi entitet u kojem se kroz sve nas  provlači jedna svijest. Zato svi mi sada djelujemo tako kao što i naše stanice u tijelu djeluju. Sve rade za dobrobit tijela, sve su svjesne i svakoj je stanici cilj da naš cijeli organizam funkcionira savršeno.

Tako sada mi svi zajedno omogućujemo da kroz svakog od nas ta Božanska Iskra djeluje slobodno i vodi nas svojom sviješću i neizmjerljivom inteligencijom kako bi svi naši izbori koje svakodnevno radimo od sada bili u skladu sa dobrobiti cijelog svijeta, uključujući pritom vođenje brige za sav mogući život koji postoji, za sve biljke, sve životinje kao i zdravlje cijele Planete Zemlje. Planeta se vraća u Rajsko stanje, a na nama je da to ostvarimo. Do sada smo živjeli u svojim vizijama i srcem si željeli ove promjene, a sada je vrijeme da tako i živimo.

atma.hr – 52
Počinjemo biti bezuvjetna ljubav

Zato je upravo ova situacija koja je stavila svijet u karantenu zapravo svima omogućila da pod utjecajem pozitivnih energija iz Univerzuma počinju donositi drugačije odluke u svom životu.  Sada smo svi dobili priliku da se pitamo koje su to prave vrijednosti koje svatko od nas ima i koje treba živjeti. Zapravo probleme smo i imali jer nismo živjeli to tko mi jesmo, kada glumimo život kroz razne uloge koje obavljamo.

Svijet se upravo mijenja pred našim očima i mi više ne možemo živjeti tako kako smo živjeli u trodimenzionalnoj stvarnosti, živjeti da bi zaradili za preživljavanje. Namijenjeno nam je da živimo da bi se radovali i da bi sve radili iz ljubavi, jer ljubav i jest ta energija postojanja koja živi kroz nas. Mi joj do sada nismo dali da nas vodi.

Ako gledamo malu djecu, ona su čista ljubav. U njima nema ni trunke zla. Ona nikog ne mrze, ne zanimaju ih boja kože ili nacionalnost kao ni bilo koja različitost koju kasnije odrastajući nauče. Kako bi bilo da od sada u cijelom svijetu počnemo svu djecu učiti ljubavi, toleranciji, miru, radosti… Učiti ih da smo svi isti i da smo svi jednakovrijedni tako da sva djeca od sada usvajaju istinu da mi nikad nismo odvojeni jedni od drugih i da je bezuvjetna ljubav ta energija koja sve nas održava u životu.

Upravo je odgoj djece ta najvažnija karika koju sada trebamo promijeniti kako bi se cijela ljudska civilizacija razvijala u pravom smjeru. Trebamo se svi mi odrasli promijeniti, a naročito mladi roditelji kao i svi djedovi i bake, zapravo svi oni koji su u kontaktu s djecom kako bi tim malim ljudima bilo omogućeno da nikad ne izgube svoju bezbrižnost, bezuvjetnu ljubav i radost s kojom su rođeni.

Zato je sada pred nama izazov da svojom osobnom promjenom zapravo promijenimo cijelo društvo. Time bi svaki pojedinac koji se probudi postao primjer u svojoj obitelji i široj zajednici i da tako zapravo svojim bivanjem pomogne i svima drugima u svojoj okolini da i oni spoznaju svoju vrijednost kao ljudskog bića. Da osjete snagu te bezuvjetne ljubavi koja živi u nama samima i da počnu izražavati svaki svoju kreativnost, da počnu živjeti samo ono što ih veseli, jer bi se time orijentirali samo na one aktivnosti koje im omogućuju da budu biće ljubavi.

U osobnim kontaktima, družeći se i veseleći se zajedno mi jedni drugima otključavamo te uspavane kodove i tako jedni druge iniciramo u biće ljubavi jer kada smo sretni i puni ushita mi zračimo oko sebe tu bezuvjetnu ljubav. Naša se aura proteže više metara oko nas pa dodiruje i miješa se sa svima sa kojima dolazimo u kontakt.

Obzirom da smo sada u procesu u kojem svi otvaramo svoja srca kako bi iz njega prosijavala ta Božanska Iskra, mi se sve više povezujemo i umrežujemo u jedinstvenu mrežu koja sada obuhvaća cijeli svijet. Srcima se sada povezujemo u Jedno!

Ljiljana Posavec