Ponovno utjelovite priču Vaše duše. Istražite i prisjetite se jednog “prošlog” života koji je najznačajniji za Vaš sadašnji život. Otkrit ćete prošlost kako biste bolje razumjeli mnoge dijelove sadašnjeg života i povezali se s talentima i sposobnostima Vašeg bića.

Kao i druge kulture diljem svijeta, u Damanhuru vjeruju da duša preživi fizičku smrt tj. duša istražuje sebe i svijet u mnogo inkarnacija u kojima doživljava razna iskustva koja ju izgrađuju. Ova “priča naše duše” preko ogromnog kontinuuma vremena i prostora nosi sa sobom vrijednu informaciju koja može pomoći u sadašnjem životu. Ono što možemo naučiti o našim “prošlim životima” može naša sadašnja iskustva ispuniti dubljim značenjem, svrhom, otpuštanjem i radošću.

Ciklus seminara odvija se kroz pet stupnjeva, gdje se na svakom seminaru budi sjećanje na jedan “prošli” život. Istraživanje pete razine odvija se u Damanhuru pri čemu se koriste specifični “alati” kao što su Hramovi Čovječanstva. O želji polaznika ovisi koliko stupnjeva seminara će završiti.

Prva razina omogućuje polazniku da dublje istraži jedan prošli život te da dobije natuknice o sljedećem. Istražuju se životi koji su od najvećeg značaja na putu duše važne za trenutni život. Informacije o životima istražuju pripadnice Puta damanhurskog Proročišta, koje istraživanje temelje na fotografijama i podacima rođenja svakog polaznika.

Seminar je lucidan, ne koriste se hipnotičke regresijske tehnike, siguran je i pristupačan.
Praktičnim tehnikama pod vodstvom instruktorice polaznici istražuju i obnavljaju sjećanja. U tom istraživanju, pored igre i meditacije koriste se umjetničke i druge tehnike koje sudionicima pomažu da ponovo probude i utjelove “karakter” koji su jednom bili, ono što je proživljeno i ostavilo dubok utisak na duši.

Buđenje sjećanja nije samo sebi svrha. Ono ima smisla ukoliko utječe na promjenu ponašanja. Služi da bolje razumijemo sebe i svoje izbore, da živimo kvalitetnije i damo životu svrhu koje možda ranije nismo bili svjesni.

TERMINI ODRŽAVANJA:
* online susreti uživo
SUBOTA/NEDJELJA 10:00 – 17:00h s pauzama za ručak

11.05./12.05.

  • Sudjelujete putem Zoom platforme u grupi do max 15 polaznika (link se šalje prijavljenima)
  • Seminar vodi Wapiti Azalea (Monika Žgalin) na hrvatskom jeziku
  • ovom seminaru važno je prisustvovati uživo zbog prirode istraživanja 

PRIJAVA I CIJENE
Na seminar se potrebno predhodno prijaviti na [email protected], najkasnije do 31.03.2024. te uplatiti nepovratnu akontaciju u iznosu od 55 eur. Ostatak iznosa (135 eur) potrebno je uplatiti do početka seminara u svibnju. Akontacija je nepovratna i važeća je za bilo koji drugi budući raspoloživi termin seminara “Istraživanje prošlih života”.
Polaznici 1. stupnja seminara uz prijavu trebaju dostaviti i ispunjen upitnik s dvije fotografije. Za popunjavanje upitnika kontaktirajte nas na [email protected]. Dobiveni podaci služe za potrebe istraživanja života u Damanhuru i održavanja seminara i neće se koristiti u druge svrhe.
Cijena seminara iznosi 190 eur

PODACI ZA UPLATU
Podaci za uplatu na kunski/devizni račun:
Damanhur Hrvatska, Brešćenskoga 4, Zagreb
SWIFT: ESBCHR22 (potreban samo za uplate iz inozemstva)
IBAN: HR2024020061100411609
Svrha: PL

KONTAKT
Damanhur Hrvatska
[email protected]
00385 95 9016 883
https://linktr.ee/damanhurhrvatska