Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Unutar materijalnog svijeta, snažan obmanjujući utjecaj maye, iluzorne energije, čini da zbunjena duša prihvaća svoje tijelo s kojim se poistovjećuje kao svoje pravo jastvo. Naše različite želje i djelatnosti siju karmičko sjeme koje nas prisiljava na ponovno rađanje u materijalnom svijetu. Zato je od neizmjerne važnosti za svakoga da nauči kako ovladati vlastitim željama te kako ih pravilno usmjeriti.

atma.hr – 52
Svatko od nas ima tijelo i svako je jedinstveno. Nečije je tijelo zdravo i snažno cijeli život dok je drugome tijelo slabo i često se razboljeva. Kao što svatko od nas ima jedinstveno fizičko tijelo tako i svatko od nas ima svoj jedinstveni mentalni sklop. Svoje misli, svoje osjećaje i svoje želje. Prema zakonima karme, detaljno objašnjenim u Vedama, fizičko tijelo traje samo jedan život. Međutim naše misli, osjećaji i želje nas prate tijekom mnogih života.

Većina zagovarača materijalizma i njihovih pristalica koji negiraju postojanje zakona karme i reinkarnacije, ne shvaćaju osnovnu poantu koja nam umnogome pomaže u razumijevanju ovih suptilnih zakona prirode. Ta poanta odnosi se na raznoliku prirodu ljudskog tijela.

Fizičko i suptilno tijelo

Unutar materijalnog svijeta, snažan obmanjujući utjecaj maye, iluzorne energije, čini da zbunjena duša prihvaća svoje tijelo s kojim se poistovjećuje kao svoje pravo jastvo.

Pravilno razumjevanje jastva: duša = jastvo (duhovna energija)

Pogrešno razmjevanje jastva: duša = tijelo (materijalna energija)

Proanalizirajmo sada malo detaljnije to tijelo. U Bhagavad-giti, dragulju vedske literature, tijelo se naziva yantra ili stroj. Taj stroj sačinjen je od različitih omotača. Ljudsko tijelo sastoji se od grubog i suptilnog omotača.

  1. Fizičko, grubo tijelo sačinjeno je od zemlje (bhumi), vode (apa), vatre (anala), zraka (vayu) i etera (kham).
  2. Suptilno tijelo tvore um (mana), inteligencija (buddhij) i lažni ego (ahankara).
  3. Unutar grubog i suptilnog tijela nalazi se zatočena duša (jiva-atma) koja prebiva unutar srca svakog živog bića. Ona je sačinjena do duhovne energije i sadrži odliku cit (vječnost).

atma.hr – 52
Suptilno i grubo tijelo

Osoba djeluje u ovom životu preko fizičkog tijela koje je poput izvanjskog prekrivača i služi kao grubi instrument koji vrši određene tjelesne radnje. Kroz suptilno tijelo, koje zahtijeva djelovanje, osoba uživa u različitim djelatnostima. Kada postojeće grubo tijelo biva uništeno, njegov korijen – um, inteligencija i lažni ego, nastavlja postojati i uzrokuje stvaranje novog grubog tijela.

Iako se fizičko tijelo naizgled mijenja, pravi korijen ili uzrok djelovanja – suptilno tijelo – uvijek je prisutan. Djelatnosti suptilnog tijela, bilo pobožne ili bezbožne, stvaraju novu situaciju za osobu u kojoj ona uživa ili ispašta u narednom fizičkom tijelu. Tako suptilno tijelo nastavlja postojati, dok se gruba tijela mijenjaju jedno za drugim.

Sve dok postoji suptilno materijalno tijelo sastavljeno od inteligencije, uma, osjetila, osjetilnih predmeta i posljedica materijalnih odlika, također postoji i svjesnost lažnog poistovjećivanja i njezin relativni cilj – grubo tijelo. Želje suptilnog tijela, sastavljenog od uma, inteligencije i ega ne mogu se ispuniti bez gruboga tijela koje je sazdano od materijalnih elemenata, zemlje, vode, vatre zraka, i etera.

Bez prisutnosti gruboga tijela, živo biće ne može djelovati pod utjecajem prirodnih sila. Djelatnosti uma i inteligencije nastavljaju se zbog ispaštanja i uživanja suptilnog tijela živoga bića.

atma.hr – 52
Um bilježi obavijesti

Um živoga bića nastavlja postojati u različitim grubim tijelima i u skladu s njegovim željama za osjetilnim uživanjem bilježi različite misli. One se u umu pojavljuju zajedno u različitim kombinacijama stvarajući ponekad slike koje nikada nismo čuli ni vidjeli.

Um nastavlja postojati iako se tijelo mijenja. Čak i u ovom životu možemo doživjeti snove našega djetinjstva. Iako ti događaji mogu izgledati čudno, trebamo shvatiti da su zabilježeni u umu. Zbog toga postaju vidljivi u snovima.

Zapisi u suptilnom tijelu

Sve što učinimo ostaje zapisano u suptilnom tijelu. Zapravo, duša se nalazi u suptilnom tijelu, iako se fizičko tijelo naizgled mijenja. Djelovanje duše u suptilnom tijelu naziva se iluzornim jer nije vječno.

Promjena fizičkog tijela nije toliko značajna kao promjena suptilnog tijela jer potpuno prosvjetljenje suptilnog tijela (samospoznaja) predstavlja stanje u kojem, u trenutku smrti, um, inteligencija i ego više nisu materijalno onečišćeni.

Punar bhavah

Iako mnogi glasoviti filozofi i učitelji ovoga svijeta poučavaju da smrću tijela sve biva okončano, to nije točno. Nakon smrti duša nosi svoje planove sa sobom (grihniya) i da bi ostvarila te planove dobiva novo fizičko tijelo. To se naziva punar bhavah.

Po uništenju fizičkog tijela, planove živog bića preuzima njegov um i ono, milošću viših autoriteta, dobiva priliku ostvariti te planove u sljedećem životu.

Suptilno vozilo

Sve dok se nalazi u materijalnom ozračju, duša posjeduje vozilo u obliku uma koji je skladište svih vrsta materijalnih želja. Takve se želje izražavaju u različitim tjelesnim oblicima.

Možemo zaključiti da je um skladište prošlih želja zbog kojih smo dobili ovo sadašnje tijelo, te da će se sve što želimo u ovom sadašnjem životu očitovati u sljedećem. Iz tog razloga, Vede zaključuju kako je um izvor različitih vrsta tijela.

atma.hr – 52
Ovisnost fizičkog o suptilnom tijelu

Iskusni poznavatelji i vjerodostojni autoriteti vedskih spisa objašnjavaju nam kako osoba uživa ili ispašta rezultate svojih prošlih djelatnosti. Suptilno tijelo prenosi rezultate sadašnjeg djelovanja u sljedeće fizičko tijelo. Fizičko tijelo može biti uništeno, ali suptilno tijelo ostaje i prenosi dušu u naredno tijelo.

U stvari, fizičko tijelo ovisi o suptilnom tijelu. Iz tog razloga sljedeće fizičko tijelo mora patiti ili uživati ovisno o suptilnom tijelu. Suptilno tijelo neprestano prenosi dušu sve dok se ona ne oslobodi materijalnog ropstva u ovom svijetu.

Ljudske želje

Želje koje se javljaju u umu nazivaju se samskare. O njima ćemo detaljenije govoriti nešto kasnije. No evo nekoliko uvodnih napomena.

Samskare se oblikuju na sljedeći način:

  1. Povezanost s objektom, posjedovanje
  2. Objekt nije fizički prisutan, ali dojam ostaje u umu
  3. Stvara se žudnja za objektom (želja)
  4. Žudnja stvara čvrsti otisak u umu (suptilni pečat) koji ostaje i nakon uništenja gruboga tijela (samskara)

Prema tome, želja je tek treći stadij, dok prva dva zbog njihove suptilnosti ni ne primjećujemo. Samskare automatski ponovno oživljuju želje u sljedećem životu. Tako, na primjer, osoba može imati želju za krađom, iako je rođena u uglednoj obitelji i ima visoko obrazovanje. Čak ni ona ne može shvatiti uzrok svoje želje. Želje neprestano nadolaze tako da ih je nemoguće zadovoljiti.

“Želje dolaze kao što se rijeke ulijevaju u ocean, koji se uvijek puni vodom, ali ostaje miran. Samo onaj tko nije uznemiren neprestanim tijekom želja može dostići mir, a ne onaj tko nastoji zadovoljiti takve želje.” (Bhagavad-gita, 2.70)

“Zbog našeg sjećanja prošlih tendencija, lanac uzroka i posljedica nije prekinut mijenjanjem raznih oblika života, mjesta, ili vremena.” (Patanjali, 4.9)

Dobre i loše samskare su poput sjemenja raznih biljaka u staklenicima. Neke rastu zimi, neke ljeti, a neke u kišnoj sezoni. Ako zasadimo svo sjeme u zemlju, ono koje raste u toj sezoni proklijat će, a ostalo će ostati uspavano. Ista stvar događa se sa samskarama. Sve vrste samskara su tu, ali one će izrasti u skladu s osobom, mjestom ili stvarima s kojima dolazimo u dodir.

Ako se nalazimo u lošem društvu, loše samskare odmah će proklijati, a dobre ostati uspavane. S druge strane, druženje s iskrenom osobom uzrokovat će razvoj samskare istinoljubivosti i sl. Kultiviranje dobrih samskara uzdiže osobu na razinu s koje se može osloboditi ponovnog stvaranja samskara (dobrih i loših). Drugim riječima, dobre samskare oslobađaju osobu od neprekinutog lanca uzastopnog rađanja i umiranja.

atma.hr – 52
Misli i sanjarenja

Postojanje suptilnog umnog pokrivača i prošlih iskustava uzrokuju kod osobe raznolike misli i sanjerenja. Nemoguće je bilo što zamisliti u umu ukoliko to već ranije nije opaženo ili doživljeno u nekom od prijašnjih tijela.

Osoba u budnom stanju ili stanju sna kombinira ranije utiske i iskustva predočavajući si u umu slike koje je doživjela u djetinjstvu ili u ranijim inkarnacijama.

Podsvjesna iskustva

Često nam se dogodi da iznenada doživimo nešto što ne možemo povezati s iskustvom kojeg smo preživjeli u sadašnjem životu. Na primjer, u snu vidimo sebe kako letimo nebom iako nemamo nikakvog iskustva o letenju. To znači da smo letjeli u jednom od prošlih života, bilo kao ptica, astronaut ili Gandharva (anđeo).

To se događa zato što se utisak o letenju već nalazio u skladištu uma i sada se iznenada očitovao u snu ili u drugim stanjima svijesti. Takvi utisci i impresije koje one stvaraju nalik su fermentaciji koja se odvija u dubinama vode i koja se ponekad pojavljuje u vidu mjehurića na njezinoj površini.

Ponekad sanjamo da smo došli u mjesto koje nikada nismo upoznali ili vidjeli u ovom životu, ali to je zapravo dokaz da smo u prošlom životu to doista preživjeli. Dojam je sačuvan u umu i ponekad se očituje bilo u snu, bilo u mislima. Zaključak je da um predstavlja spremište različitih misli i iskustava doživljenih u našim prošlim životima.

atma.hr – 52
Snovi

Ponekad u snu vidimo nešto što još nismo doživjeli ili čuli u ovom životu, već u nekom drugom vremenu, možda na nekim drugim planetima i pod različitim okolnostima. Prema vremenu i okolnostima, oni se spajaju tako da u snovima vidimo nešto čudesno i nezamislivo. Na primjer, možemo vidjeti ocean na vrhu planine, ili možemo vidjeti daje ocean presušio.

To su jednostavne kombinacije različitih doživljaja u vremenu i prostoru. Ponekad možemo vidjeti zlatnu planinu kao posljedicu našeg odvojenog doživljaja zlata i planine. U snu, pod utjecajem iluzije, kombiniramo ove odvojene doživljaje.

Na taj način možemo vidjeti zlatne planine ili zvijezde po danu. Zaključak je da su to umne izmišljotine, iako smo sve doživjeli u različitim okolnostima. One su se jednostavno spojile u snu.

Suptilno tijelo napušta fizičko tijelo

Svi imamo iskustvo sanjanja i slika koje doživljavamo u svojim snovima. Za vrijeme sna, suptilno tijelo putuje različitim prostorima. Djelovanjem uma i inteligencije u snovima poprimamo druga tijela. Ponekad smo dijete, ponekad riba, mornar ili orao.

Slično tome, po napuštanju ovog fizičkog tijela suptilno tijelo odnosi dušu u tijelo drugog bića, i to na ovom planetu ili nekom drugom planetu u ovom svemiru. Na taj način svatko uživa rezultate djelatnosti svoga prošlog života. Iako um, inteligencija i lažni ego, predstavljaju korijen i uzrok sreće i nesreće, grubo tijelo je neophodno kao instrument uživanja. Fizičko tijelo se može promijeniti, ali suptilno tijelo nastavlja djelovati.

Ukoliko osoba ne dobije drugo tijelo, tada mora nastaviti postojati u suptilnom tijelu ili tijelu duha. Osoba postaje duh kada suptilno tijelo djeluje bez pomoći fizičkog tijela koje služi kao instrument. Sjetimo se scena iz poznatog američkog filma “Duh” kao ilustraciju ovoj tvrdnji.

atma.hr – 52
Suptilno tijelo stvara ozračje uživanja

Čovjek može ležati na krevetu, zaspati i potom utonuti u san. Iako se stroj grubog tijela ne gasi, suptilno tijelo se nakratko odvaja u djelovanju, a potom ponovno vraća u fizičko tijelo. Kada se vrati, zaboravlja svoje kretanje.

Analogno ovom primjeru, kada prihvati novo fizičko tijelo, osoba zaboravlja svoje prijašnje postojanje. Zaključak je da suptilno tijelo (um, inteligencija i lažni ego) stvara ozračje želja i ambicija kako bi osoba mogla osjetilno uživati.

Tjelesni koncept

Sve dok je netko zaokupljen tjelesnim shvaćanjem, na toj razini izvršava svoje djelatnosti. To nije teško shvatiti. Svaki narod nastoji prednjačiti u svijetu, a to se nadmetanje očituje i na pojedinačnom planu – svaki čovjek trudi se biti uspješniji od svoga bližnjeg.

Neprestano se planira kako pružiti tijelu svu moguću udobnost, a nakon okončanja toga grubog tijela suptilno tijelo prenosi sve te ideje u iduće tijelo. Kao što smo već ranije napomenuli, pogrešno je misliti da po uništenju fizičkog tijela (smrt) postojanje osobnosti biva uništeno.

Mentalni ili svjesni položaj

Umni ili svjesni položaj osobe može se shvatiti po djelatnostima osjetila za stjecanje znanja i organima za djelovanje. Slično tomu, po umnom stanju ili svjesnosti osobe može se shvatiti položaj te osobe u prijašnjem životu. Postoji engleska poslovica koja kaže: “Lice je pokazatelj uma”.

Ako je osoba ljuta, ljutnja se automatski odražava na njezinu licu. Slično tomu, ostala umna stanja odražavaju se kroz djelatnosti fizičkog tijela čije su djelatnosti posljedice umnog stanja. Djelatnosti uma su mišljenje, osjećanje i htijenje. Htijenje uma očituje se kroz djelovanje. Zaključak je da preko djelovanja tijela možemo shvatiti stanje uma. Na stanje uma utječu i djelatnosti prijašnjeg tijela.

Kada je um povezan s određenim organom to se očituje na određeni način. Na primjer, kada se u umu pojavi ljutnja, jezik izgovara mnogo kletvi i pogrda. Ako se ljutnja izražava rukama, dolazi do tučnjave, itd. Postoji mnogo načina na koje se suptilne djelatnosti uma izražavaju različitim osjetilima.

atma.hr – 52
Dojmovi i privremene djelatnosti

Osoba djeluje pod tjelesnim shvaćanjem i razmišlja: “Ja sam liječnik. Liječnik je moje zanimanje i moram ga izvršavati.” Ili drugi primjer lažnog poistovjećivanja: “Ja sam žena. Moram uvijek biti privlačna i atraktivna.”

Međutim, to su samo umni dojmovi i sve su takve djelatnosti privremene. Pa ipak, milošću viših autoriteta, osoba dobiva priliku provesti u djelo sve svoje umne izmišljotine. Iz tog razloga, ona mora prihvatiti drugo tijelo.

Utjecaj guna – suptilnih sila prirode

Djelovanjem lažnog ega (ahankara) osoba se ponovno poistovjećuje sa svojim materijalnim tijelom misleći: “Ja sam vojnik – moram dokazati svoju hrabrost i dobiti odlikovanje. Ja sam arheolog – moram pronaći nove tragove fosila i srušiti teorije drugih znanstvenika, itd.” Svi takvi planovi, želje i imenovanja u biti su istovjetni.

Oni ne vode pravoj svrsi ljudskoga života budući da su tjelesna shvaćanja nastala pod utjecajem guna tj. suptilnih sila materijalne prirode. Postoje tri gune koje prisiljavaju svako biće unutar materijalnog svijeta na djelovanje: guna vrline (sattva-guna), guna strasti (raja-guna) i guna neznanja (tama-guna).

“Svatko je prisiljen bespomoćno djelovati u skladu s odlikama koje je dobio od guna materijalne prirode. Stoga nitko ne može biti neaktivan, čak ni na trenutak.” (Bg, 3.5)

Bezbrojna rođenja

Iz gore navedenih razloga postoji određeni kontinuitet zbivanja, od prijašnjih, preko sadašnjeg, do budućih života. To se također ponekad potvrđuje riječima da je neka osoba “rođeni pjesnik”, “rođeni znanstvenik”, kompozitor, vojskovođa, itd.

Baveći se prolaznim materijalnim djelatnostima i razvijajući ih iz života u život, zasigurno nećemo postići da nakon smrti budemo preneseni u više svjetove. Stoga je vrlo važno kakve djelatnosti kultiviramo u našim životima.

Razne impresije, planovi i želje ulaze u um snažno opterećujući osobu koja se od njih nije sposobna obraniti, već se ponovno zapliće u karmu, suptilni zakon materijalne prirode. U Bhagavad-giti možemo pronaći zanimljivu analogiju koja opisuje odnos tijela i duše. Tako se spominje daje naše tijelo poput vrta, a duša kao vrtlar.

atma.hr – 52
Sve ovisi zapravo o vrtlaru, jer s koliko devocije i ljubavi on održava svoj vrt takav će on i biti: čist, uredan, s mirisnim cvijećem i lijepo uređenom travom ili, ukoliko je vrtlar nemaran, neuredan, zapušten, prepun korova, otrovnih biljaka i nepokošene trave. Slično tome, ovisno o nama i našem djelovanju, tijelo nam može biti zapušteno, osušeno, prepuno otrovnih biljaka i korova koji izrastaju u našem srcu ili pak, s druge strane, prepuno vrlina i odlika. Dakle, sve ovisi o vrtlaru, o nama samima.

Naše različite želje i djelatnosti siju karmičko sjeme koje nas prisiljava na ponovno rađanje u materijalnom svijetu. Zato je od neizmjerne važnosti za svakoga da nauči kako ovladati vlastitim željama te kako ih pravilno usmjeriti. Ta velika umjetnost opisana je u vedskim spisima.

Ljudi, na žalost, a poglavito ovdje na Zapadu, ne shvaćaju te jedinstvene suptilne zakone. Većina nas odbacuje zakon karme i reinkarnacije. Shvatljivo je da su predrasude, dogmatizam, skepticizam i otvoreno suprotstavljanje, neizbježne pojave kada je riječ o ovako suptilnoj znanosti.

Um – uzrok rađanja

U dosadašnjoj analizi tematike kojom se bavimo konstatirali smo kako je um uzrok određene vrste tijela kojeg čovjek stječe prema svom druženju s materijalnom prirodom. Po prirodi uma može se shvatiti što je netko bio u prošlom životu i koju će vrstu tijela imati u budućnosti. Tako um ukazuje na prošla i buduća tijela i postaje indeks informacija o prošlim i budućim životima.

Ukoliko je osoba pobožna to znači da je već njegovala pobožne djelatnosti u prošlom životu ili životima, dok je onaj tko ima um kriminalca, vjerojatno bio kriminalac i u svom prijašnjem životu. Na isti način, prema umu možemo shvatiti što će se dogoditi u budućem životu.

Tako nam Bhagavad-gita (14.18) objašnjava da se one osobe koje su utemeljene u vrlini (sattva-guna) postupno uzdižu do viših planeta. Oni koji su u prirodnoj sili strasti (raja-guna) i dalje žive na zemaljskim planetima, a oni u neznanju (tama-guna) odlaze u niže svjetove. Dakle, ako je osoba u vrlini, njezine će je umne djelatnosti uzdići na viši planetarni sustav. Ako pak ima mentalitet grješne osobe, budući će joj život biti na vrlo niskom stupnju. Stanje uma ukazuje na život pojedine osobe, kako u prošlosti, tako i u budućnosti.

atma.hr – 52
Osjetilne slike

Uzrok seljenja duše je suptilno tijelo koje je skladište svih vrsta materijalnih želja. To je priroda uma – mišljenje, osjećanje i htijenje. Osjetilne slike bilježe se u umu kronološkim redom i izražavaju jedna za drugom zbog čega živo biće mora prihvaćati jedno tijelo za drugim.

Um planira materijalno uživanje, a grubo fizičko tijelo služi kao instrument za ostvarivanje takvih želja i planova. Um je razina na kojoj sve želje dolaze i odlaze.

Zaboravljanje materijalnog postojanja

Kada se osoba nalazi u dubokom snu, kada izgubi svijest, kada pretrpi snažan šok, u trenutku smrti ili kada je tjelesna temperatura previsoka – kretanje životnog zraka prestaje. Tada osoba gubi znanje o poistovjećivanju tijela s individualnim bićem.

Često ljudi poriču postojanje duše, no činjenica je da tijekom spavanja zaboravljamo identitet materijalnog tijela, a kada se probudimo, zaboravljamo identitet suptilnoga tijela. Drugim riječima, dok spavamo, zaboravljamo djelatnosti gruboga tijela, a kada smo budni, zaboravljamo djelatnosti suptilnoga tijela.

Oba stanja – i san i budnost – tvorevina su iluzorne energije. Osoba nema nikakve veze s djelatnostima u snu ili s djelatnostima u takozvanom budnom stanju. U dubokom snu ili pri gubitku svijesti, zaboravljamo svoje grubo tijelo. Slično se događa pod djelovanjem kloroforma ili nekog drugog anestetika, zbog čega ne osjećamo bol ili zadovoljstvo za vrijeme kirurške operacije.

Isto iskustvo prepoznajemo u slučaju nekog velikog šoka. U trenutku smrti, kada se tjelesna temperatura povisi na 42° C, osoba pada u komu i nije sposobna identificrati svoje grubo tijelo.

U takvim slučajevima, životni zrak koji kruži tijelom biva poremećen, a osoba zaboravlja svoje poistovjećivanje s grubim tijelom. Budući da nam nedostaje znanje o duhovnom tijelu, o kome nemamo nikakvo iskustvo, prelazimo sjedne pogrešne razine na drugu.

atma.hr – 52
Nerazvijenost osjetilnih organa

U mladosti, svih deset osjetila i um potpuno su vidljivi. Međutim, u majčinoj maternici ili djetinjstvu, osjetilni organi i um ostaju prekriveni, kao što je pun mjesec prekriven tamom noći (bez mjeseca). U to vrijeme grubo tijelo, deset osjetilnih organa i um nisu potpuno razvijeni pa osjetilni predmeti ne stvaraju uznemirenje.

U snu, mladić može doživjeti prisutnost mlade djevojke jer tada su osjetila aktivna. Zbog nerazvijenih osjetila, dijete ili dječak neće vidjeti mladu djevojku u svojim snovima. U mladosti, osjetila djeluju čak i tijekom sna pa iako mlada žena nije prisutna, na taj način može doći do izlučivanja sjemena (noćna polucija).

Djelatnosti suptilnog i grubog tijela ovise o okolnostima. Primjer mjeseca vrlo je prikladan. U noći tamnog mjeseca, pun blistavi mjesec je i dalje prisutan, no zbog određenih uvjeta izgleda kao da nije na nebu. Slično tomu, osjetila živoga bića su prisutna, ali djeluju samo kada su grubo i suptilno tijelo razvijeni. Ukoliko osjetila gruboga tijela nisu razvijena, neće djelovati na suptilno tijelo.

Također, zbog odsutnosti želja u suptilnom tijelu može doći do nerazvijenosti gruboga tijela.

Kada živo biće sanja, osjetilni predmeti nisu doista prisutni. Međutim, pojavljuju se jer se osoba družila s osjetilnim predmetima. Na isti način, živo biće čija osjetila nisu razvijena ne prestaje postojati materijalno, iako ne mora biti neposredno u dodiru s osjetilnim predmetima.

Elementi tijela i duša

Pet osjetilnih predmeta (miris, okus, oblik, dodir i zvuk), pet organa za djelovanje (jezik, noge, ruke, anus i spolni organi), pet osjetila za stjecanje znanja (oči, uši, nos, jezik i koža) i um (mana), predstavljaju šesnaest materijalnih ekspanzija. One se združuju sa živim bićem i nalaze se pod utjecajem triju guna materijalne prirode (sattva, rajas i tamas).

Tako možemo shvatiti postojanje uvjetovane duše. Duša dolazi u dodir sa šesnaest materijalnih elemenata i nalazi se pod utjecajem triju guna materijalne prirode. Duša, i ovaj spoj elemenata, združuju se kako bi oblikovali ono što se naziva jiva-bhuta, uvjetovano živo biće koje se teško bori u materijalnoj prirodi.

Cjelokupno materijalno postojanje pokreće se pomoću tri gune, tri sile materijalne prirode (neznanja, strasti i vrline) koje postaju životni uvjeti živoga bića unutar kojih se razvijaju gruba tijela sazdana od elemenata zemlje, vode, vatre, zraka i etera. Kada tri gune materijalne prirode pokrenu svjesnost, životnu silu u srcu, stvara se mogućnost za nastanak suptilnoga tijela, koje se sastoji od uma, osjetilnih predmeta, pet osjetila za stjecanje znanja i pet organa za djelovanje u materijalnim uvjetima.