Art: Adam Scott Miller

Život zahtijeva veliku hrabrost. Kukavice samo vegetiraju, ne žive, jer im je cijeli život prožet strahom, a život u kojem ima toliko straha gori je od smrti.

Žive u nekakvoj paranoji, svega se boje – i ne samo stvarnih stvari, boje se i nestvarnih…

Samo hrabri mogu živjeti. Prvo što treba naučiti je biti hrabar. Unatoč svim strahovima, treba početi živjeti.

atma.hr – 52
Zašto vam je potrebna hrabrost za život? Jer život je nepouzdan.

Ako ste previše zabrinuti za sigurnost, onda se ograničavate na vrlo mali kutak, gotovo zatvor, koji ste sami izgradili.

Možda će to biti sigurno mjesto, ali neće biti živo. Bit će pouzdano, ali u njemu neće biti avanture i ekstaze.

Život se sastoji od istraživanja, kretanja u nepoznato, posezanja za zvijezdama!

Budite hrabri i žrtvujte sve u podnožju života; nema ništa vrjednije od samog života.

Nemojte žrtvovati svoj život za male stvari – novac, pouzdanost, sigurnost; ništa od ovoga nije vrijedno.

Morate živjeti svoj život što potpunije, tek tada će se pojaviti radost, tek tada će blaženstvo početi prelijevati.

Osho

atma.hr – 52