atma.hr – 52
U vedskoj se tradiciji osoba školuje od rane životne dobi da trenira um jer je um po svojoj prirodi vrlo treperav i uznemiren. Um želi lutati kako mu nalažu osjetila – to je priroda uvjetovane duše. Dakle, kako zauzdati tu njegovu sklonost i usmjeriti ga na način da nas uzdiže, umjesto da nas degradira?

Um mora biti pod kontrolom inteligencije, jer inteligencija ima važnu funkciju davanja odgovarajućih informacija umu kako bi napravio pravi izbor. Život je, od trenutka rođenja do trenutka smrti, zapravo niz prolaznih izbora. A prema odlukama koje donosimo, bit ćemo uzvišeni ili degradirani. Svaki će nas izbor karmički ili vezati ili dovesti bliže Bogu. U tome leži smisao kontrole uma.

Funkcija uma je kontemplacija, a ono o čemu razmišljamo određuje čitav smjer našeg života. Dakle, ako imamo ispravnu inteligenciju, bit ćemo u stanju usmjeravati naš um natrag na pravo razmišljanje i pravo djelovanje. Kontroliranje uma je jedna od najtežih stvari koje osoba mora učiniti, ali na duhovnom putu predanosti moguće je to učiniti ako svoj um usredotočimo na viši ukus. Iako možda nismo u stanju u početku doživjeti taj viši ukus, od naše inteligencije tražimo da zna i da nas podsjeća gdje se zapravo nalazi pravi nektar. U današnjem dobu, jedan od najdjelotvornijih načina kontrole uma je kirtan – pjevanje Božjih svetih imena.

atma.hr – 52
atma.hr – 52