Foto: pixabay.com

Nećete postati bogati čitajući ovaj članak, ali ćete postati bogati primjenom ovih informacija. Želim da znate s potpunom sigurnošću da možete manifestirati novac i ostalo obilje u vaš život. Ovo je pomoglo tisućama ljudi da dođu do željenog – pomoći će i vama. Probajte i ne samo vjerujte – vi znajte!

atma.hr – 52
Najveća duhovna tajna do bogatstva je svjesna primjena Zakona Privlačnosti. Glavni razlog tomu je to što ćete kroz taj moćni Zakon moći izravno pitati Svemir/Boga/Sve-Što-Je/Više Ja (ili bilo koje drugo ime koje izaberete) za sve ono što želite.

‘Bog’ uvijek zna najbolje, najbrže, najsavršenije načine kako da postanete bogati (štogod pod tim pojmom podrazumijevali) ili da postignete neki drugi cilj.

Korištenje snažnog podsvjesnog uma je još jedna duhovna tajna do bogatstva.

Vaš podsvjesni um je ključna poveznica između fizičkog sebe i ne-fizičkog sebe. Dakle, još jedan način na koji možete izravno pitati Svemir za povećanje bogatstva je kroz moć hipnoze.

Novac sam po sebi nije loš. Ovisi za što ga koristite. Nemojte se bojati novca zbog njegovog konteksta ili lošeg imidža u ovom materijalnom svijetu. Iako novac ne jamči sreću niti je ovaj tekst namijenjen tome da vas skrene s vašeg puta kako biste stjecali novac i vezali se za njega, njime se, s druge strane, mogu učiniti mnoge predivne stvari.

Tajna je u prepuštanju i prihvaćanju onoga što nam život donosi, znajući da smo učinili sve što je u našoj moći. Nema apsolutno nikakvih (fizičkih) postojećih granica na količinu novca ili nekog drugog obilja kojeg možete privući u svoj život.

Jedine granice koje ćete doživjeti su one koje ste postavili sami na sebe (podsvjesno), kroz vaša vjerovanja.

Sve granice su iluzija, vi ste neograničeno biće! Ali u fizičkom svijetu ćete doživjeti neograničenost samo ako uklonite sva vaša lažna, ograničavajuća uvjerenja koja ste stekli, a onda morate steći prava, osnažavajuća uvjerenja koja ste potisnuli.

atma.hr – 52
Zapamtite da, kada uzmete nešto iz beskonačnosti, beskonačnosti ostaje. Postoje beskonačne zalihe novca i blagostanja za sve. Znamo da je očito, ali vrijedi ponoviti, beskonačne zalihe nikada ne nestanu! Međutim, sve što doživljavate ovisi o tome koliko od tog tijeka beskonačnog bogatstva vi puštate u svoj život.

Većina ljudi, kad misle o manifestiranju novca, razmišljaju o spontanom, slučajnom stvaranju novca. Iako ja vjerujem da je ovo moguće, ovisno o vašem sustavu vjerovanja, vjerojatno bi to značilo jako puno posla (zahtijevajući možda tisuće godina).

Manifestiranje novca u vaš život znači stvaranje velikih mogućnosti za zarađivanje novca u životu te onda korištenje tih prednosti.

Kada se ukaže prilika morate biti zahvalni i shvatiti da ste je vi manifestirali. Mnogo ljudi to ne shvaća, a postanu bogati iz ove prilike. Onda kada su bogati, misle da ta prilika nije imala nikakve veze s njima ili s Višim Vodstvom.

Obično vjeruju da je to bila čista sreća. Ovo smanjuje njihovu vjeru u moć manifestiranja i ovo će negativno utjecati na njihovu sposobnost da stvore bogatstvo u budućnosti. Nikada ne smijete upasti u tu zamku.

Umjesto toga, uvijek izrazite zahvalnost za sve što dođe u vaš život. Ovo možete činiti naglas ili u sebi. Samo recite, ‘ja sam jako zahvalan za…’ i dodajte ono što je došlo u vaš život.

Najgora stvar koju možete učiniti je steći ovo znanje i ne poduzeti ništa. Nećete postati bogati čitajući ovaj članak, ali ćete postati bogati primjenom ovih informacija.

Želim da znate s potpunom sigurnošću da možete manifestirati novac i ostalo obilje u vaš život.

atma.hr – 52
5 koraka do bogatstva

Dakle, molim vas slijedite korake u nastavku da bi manifestirali novac koji vam je potreban:

1. Kreirajte jasan cilj, te ga izrecite kao da ste ga već postigli.

Na primjer, “Dobio sam 250 eura od neočekivanog izvora s jako malo rada s moje strane”.

2. Napišite svoj cilj i stavite ga na mjesto gdje ćete ga vidjeti najmanje dva puta dnevno.

Također, tijekom ovog vremena, morate u potpunosti očekivati da će vam Svemir/Bog/Više Ja, donijeti novac.

3. Svaki put kad vidite svoj cilj (barem dva puta dnevno) recite za sebe, na glas ili u sebi, ‘Hvala ti Bože (ime koje preferirate) za donošenje 250 eura u moj život, tako da mogu kupiti _____(ispunite onim što bi kupili s tim novcem)’.

Osjećajte da već imate ono čime je ispunjen taj ‘prazan prostor’. Trebali bi primijetiti da je taj osjećaj dostatan te da je ‘objekt vaše želje’ zapravo sekundaran naspram vašeg blagostanja (te je i sam novac zapravo besmislen).

Dalje, potvrdite svoj cilj govoreći sebi: ‘Ja sam jako zahvalan što sam dobio novac na takav način. Jako sam zahvalan da je ovaj iznos novca došao iz neočekivanog izvora te zahtijevao jako malo posla s moje strane’.

4. Svaki dan, idite u tihu meditaciju (otprilike 5 minuta) i osjećajte emocije/osjećaje koje bi osjećali da ste već manifestirali 250$ i onda iskoristili te novce u vašem životu.

Primijetite to prošlo vrijeme, ovo će vas uskladiti s novcem. U osnovi, dopuštate da teče prema vama.

5. Kada novac dođe, morate shvatiti da ste ga vi manifestirali.

Može vam doći na neočekivani način, ali bez obzira kojim putem dođe do vas, taj je bio najefikasniji za vas u to vrijeme. Izrazite zahvalnost za novac nakon što doteče do vas.

Sada morate početi primjenjivati ove korake za otključavanje duhovnih tajni do bogatstva.

Ovo se možda čini kao puno posla, ali ovo je samo gdje zabava počinje. Također bi trebali uživati u ovome! Ako počnete osjećati korake akcije (navedene gore) kao obavezu, onda ih odmah prestanite raditi i prijeđite na nešto drugo.

Kada se osjećate spremnim, uvijek se možete vratiti i početi ponovno.

Ovo je pomoglo tisućama ljudi da dođu do željenog – pomoći će i vama. Probajte i ne samo vjerujte – vi znajte!

Autor: Jason Randhawa / Prevela: Suzana Dulčić za atma.hr