Svi teže za pažnjom prihvaćanjem i odobravanjem i svi se na neki način trude dobiti to od okoline. Ako pažnju ne možemo dobiti na pozitivan način, tada pokušamo pažnju privući negativnim ponašanjem i negativnim reakcijama.

atma.hr – 52
Nedavno mi je u ruke došao jedan stručni opis ponašanja jedne mlade osobe… Ponašanje zaista grozno, a mašta za činjenje nepodopština zaista kreativna, namjerno zločesto… Kako to u meni uvijek prije izazove suosjećanje nego osudu ili kritiku, a najmanje kaznu, u glavi mi je bilo pitanje zašto se to događa? Što se moralo dogoditi toj osobi da ju tjera na takvo ponašanje, kakvi su bili njeni uvjeti odrastanja? I tužno je kad okolina i dalje problem rješava kaznom i neminovno tjera tu osobu još dublje… To se događa kad dijete odrasta kao zanemarivano, u nedostatku ljubavi, edukacije, pažnje, gdje u okolini u kojoj odrasta uvijek neka drama, problem, konflikt…. Tako dijete odrastajući sve to upija i nastoji pridobiti pažnju.

Svi teže za pažnjom prihvaćanjem i odobravanjem i svi se na neki način trude dobiti to od okoline. Ako pažnju ne možemo dobiti na pozitivan način, tada pokušamo pažnju privući negativnim ponašanjem i negativnim reakcijama… Osobama koje žude za pažnjom je jedino važno dobiti tu pažnju, da o njima netko priča. Njihovo ponašanje proizlazi iz bola, emocionalne patnje te ponekad osim neprimjerenog ponašanja, te mogu osobe počiniti i zločin. Kao da govore „Molim vas, recite da postojim, da nisam beznačajan“.

atma.hr – 52
Sva naša patnja, bol, strah, nesigurnost proizlazi iz nedostatka osjećaja vlastite vrijednosti te se manifestira kroz razne oblike ponašanja. Tako ako se stavimo u ulogu žrtve, pažnju privlačimo tako da pričamo o svojim bolestima, o nedaćama koje su nam snašle ili o osobama koje su prema nama bile loše. Kada osuđujemo ponašanje tada svoju vrijednost potvrđujemo uzdižući se iznad drugih. Ljubomora, zavist, pakost i sl. sve su to oblici ponašanja koji ukazuju na nedostatak osjećaja vlastite vrijednosti.

Poklonite sebi pažnju, zagledajte se u sebe malo više, provedite vrijeme sa sobom, gledajte se u oči u ogledalu i da zašto ne, porazgovarajte sa sobom. Vidite kako ste lijepi, kako je svako od nas poseban i vrijedan i koliko toga može dati. Svijet bez svakog ponaosob ne bi bio to što jeste. Koliko toga imamo koliko toga znamo, koliko toga možemo dati sebi i drugima.

Kristi Blažek, promotor života

atma.hr – 52