POGLEDAJMO Prirodu… Ona je naš savršen odraz. Prepuštena sama sebi, potpuno je samoodrživa, samoorganizirana, zdrava i harmonična: buja, cvjeta i širi se u obilju životne snage. Ona je samodovoljna jer je potpuno Božanska. Ako je Priroda zdrava, to je znak zdravlja Čovječanstva. Ako je Priroda bolesna, bolesno je i Čovječanstvo: naša bolest razboljeva Prirodu. Ako Priroda umire, umire i Čovječanstvo. To je ono što se upravo dešava na Planeti. Čovjek bez Prirode ne može opstati. Iz nje smo potekli i od nje zavisimo. Priroda ne zavisi od našeg postojanja ili nepostojanja, već samo od našeg odnosa prema njoj. Ili je čuvamo, održavamo i mudro njom upravljamo, ili je uništavamo našim ponašanjem. Ili smo u poštovanju i zahvalnosti, ili je eksploatiramo, nesvjesni njene Božanstvenosti i uloge u našem postojanju. Jer, Priroda je naša materijalna koljevka koja hrani i održava ova tijela, ne samo materijalna.

atma.hr – 39

Ubijemo li Prirodu, presudit ćemo sebi samima. Zašto to radimo? Ima li trivijalnijeg razloga od novca, profita, sebičnog interesa ukorjenjenog u pohlepi? Nema ni trivijalnijeg ni drugog razloga za ubijanje Majke Prirode (ili Planete Zemlje) – osim pohlepe i želje za potpunom kontrolom nad Životom. Čovjek odvojen od Prirode, odvojen je od Boga. Jer Priroda je prva ruka Stvaranja, oduvijek i zauvijek Božanska, i preko nje mi uvijek imamo spoj sa Izvorom Života, sa uvijek živim Bogom. Priroda je oduvijek bila i ostala podčinjena Božijoj volji, i djelom čovjekovoj, otkada se Otac-Tvorac odrekao djela svoje, do tada Apsolutne Volje, da bi sinu i kćeri svojoj – da bi Čovjeku dao slobodu volje. A što čovjek čini sa tim, od Boga datim darom nad darovima? Zloupotrebljava ga i koristi za destrukciju sebe i svog Božanskog okruženja – Majke Prirode! Čovjek se zaigrao i zaboravio pod utjecajem Tamnih Sila koje su mu porobile svest i okrenule je od vjere u Boga i Majku Prirodu, od vjere u Život, ka vjeri u moć novca i tehnologije!

Čovjek u jedinstvu sa Prirodom beskrajno je moćan, jer je u JEDINSTVU sa Ocem-Majkom-Bogom. Odvojen od Prirode, slab je i podložan porobljavanju, prije svega svesti, podložan manipulaciji i uništenju tijela, duše i duha – jer se odvajanjem od Prirode odvojio od Boga! To znaju samozvani „gospodari sveta“ i čovjeka sistematski odvajaju od Prirode i uništavaju je, slabeći Čovječanstvo.

Što čini pastir? Tjera ovce u tor da bi mirno spavao, ujutro ih pomuzao, ošišao i zaklao kad dođe vrijeme za to… Što čine „gospodari sveta“? Tjeraju nas, ljude, u gradove da bi mirno vladali! Sabijen na malom prostoru, odvojen od zemlje, od Izvora Života i egzistencije, potpuno ovisan o svemu što sistem ima za ponuditi – Čovjek je izgubio svoju slobodu i moć, i postao beskrajno lak plijen kojim se isto tako lako može upravljati.

To je znao i veliki iscjelitelj i učitelj Čovječanstva, Bruno Grening, koji je još 50-ih godina prošlog stoljeća pozivao Čovjeka i Čovječanstvo na „veliki preokret“ govoreći:
„Priroda je Bog. Nazad ka Prirodi, znači nazad k našem Gospodinu Bogu! Ne postoji neiscjeljivo. Jedini iscjeljitelj bio je i ostaje naš Gospodin Bog!“

Krajem XX i početkom XXI stoljeća, isti poziv odjekuje u riječima kćeri Božije, Anastasije. Sada poziv dolazi sa Dalekog Istoka, iz nepreglednih prostranstava Sibira, možda posljednjeg čovjekovog utočišta od samouništenja. To je glas koji poziva Čovjeka da se vrati Prirodi i na jednom hektaru zemlje stvori svoj samoodrživi raj, svoje zavičajno imanje, svoje Prostranstvo Ljubavi – za sebe i svoju obitelj i potomstvo. To je zalog i uvjet Čovjekove slobode i sretnog života na Zemlji kao sina i kćeri Božije!

atma.hr – 39

POGLEDAJMO oko sebe: okruženi smo nesumnjivim znacima sveopćeg moralnog i duhovnog pada svih iskonskih ljudskih vrijednosti, uronjeni u Veliku Laž svemoći novca, tehnologije i tzv.“građanskih sloboda“, laž koja je na svakom koraku bolno očigledna: od korumpiranih političara na vlasti, korumpiranih leiječnika i farmaceuta, lažnih mirotvoraca u razornim ratovima širom planete, beskrupuloznih bankara i monetarnih sistema porobljavalja čovjeka, industrije lake i vulgarne zabave i mode (pornografija se odlično prodaje), proizvodnje lažne „hrane“, pa sve do nas, korumpiranih potrošača navučenih na velike laži marketinga i jeftinih šarenih pakovanja punih biološki bezvrijedne, sterilne, mrtve i toksične „hrane“ pune otrova s odloženim djelovanjem… A to je tek prva stanica na proizvodnoj traci profita, koja dalje vodi do farmaceuta, liječnika i grobara na kraju…

Nije li vrijeme da stanemo i iskoračimo iz začaranog kruga nemoći, laži, bolesti?
Nije li vrijeme da Čovjek povrati svoju, Bogom danu moć, koje se olako odrekao prepustivši je institucijama sistema (zdravstvo, crkva, bankarski sistem, političari…), lokalnim marionetskim režimima koji izvršavaju naloge iz nevidljivog Centra moći, i gospodarima sveta iz sjene?

Nije li vrijeme za Veliki Preokret – za povratak Čovjeka svojim životnim korjenima, Majci Prirodi i Tvorcu života i postojanja? Jer, što je vrednije od toga? Novac i karijera, konformizam potrošačkog društva uvijek na klik od ispunjenja svih želja, borba za opstanak po tuđim pravilima – koji nas koštaju slobode, zdravlja, istinske radosti, osjećaja ispunjenosti i života?

Nije li vrijeme da se Čovjek sjeti:
Što znači BITI SLOBODAN?
Što znači VOLJETI?
Što znači BITI ZDRAV?
Što znači RADOVATI SE ŽIVOTU?
Što znači imati stvarnu moć, MOĆ ŽIVOTA – u svojim rukama?

Nije li vrijeme da iskočimo iz tehno-vlaka koji nezadrživo srlja u ekološku, biološku, moralnu i duhovnu propast, i vratimo se, ponizno, jednostavnosti i skromnosti, ljepoti, punoći i istini Života u suglasju s Majkom Prirodom?

Kada ako ne sada? Jer, sutra je uvijek kasno. Jer sutra, u ovakvom svijetu i sa ovim pravcem u kome ide – ne postoji.

Ova planeta, naša Majka Zemlja, može bez nas, može bez Čovjeka. Primjer za to je napuštena černobiljska oblast u Ukrajini, gdje život posle nuklearne katastrofe, buja u svim oblicima. Jedino nema ljudi, na radost Prirode koja sve osvaja. Bog je uvijek tu da Prirodu podrži, iscijeli, obnovi, osnaži, oživi. Bog je sam „softver“ po kome život postoji i funkcionira. I taj softver je u svemu, pa i u Čovjeku. Ali Čovjek, odvojen od Boga i Prirode, Čovjek bez Zemlje ne može. Ta spoznaja je točka preokreta u percepciji svijeta i našeg položaja u svijetu, točka poniznosti: Nismo mi gospodari ovog svijeta. Mi smo podstanari, korisnici, upravljači, pazitelji i čuvari, ko-kreatori ili – uništitelji, već kako se odredimo. Uništimo li svijet koji nam je dat na služenje – uništiti ćemo sami sebe. I samo sebe. Svijet će opstati. Planeta će preživjeti i obnoviti se, sa nekim novim, nadamo se, inteligentnijim čuvarima i upravljačima od nas. Bog neće dozvoliti da uništimo ovu planetu. Ovo je Njegov svijet, Njegov Božanski vrt, nama povjeren na čuvanje. Ova Zemlja je Sveta, jer je Božija. Ali nama Bog neće braniti da se samouništimo – jer imamo slobodu volje (koju nam je On dao, sa povjerenjem).

atma.hr – 39

Zašto je ne bismo upotrijebili na Dobro, odustajanjem od pohlepe, korupcije lažnom udobnošću, odustajanjem vjere u moć novca, tehnologije i samozvanih „gospodara svijeta“?
Zašto mi, obični ljudi, ne bismo pružili ruke jedni drugima i okončali sve ratove koji, kao jedan, predugo bjesne u našim srcima?

Zašto ne bismo povjerovali u moć Ljubavi i Nježnosti, moć Istine Jedinstva, nasuprot moći straha, grubosti, agresije, laži i podeljenosti? Tko i što nas sprečava? Tisućljetna indoktrinacija strahom i navika vjerovanja u Moć Laži, novca i sile?
Kada prestanemo vjerovati u tu LAŽ i sve laži kojima su nas zadojili – cijeli sistem laži u kome živimo srušiti će se kao kula od karata. Karta ostaje u našim rukama – kula pada! Otvara se prostor SLOBODE i život, STVARNI ŽIVOT tek tada počinje.
Dajmo šansu Istini.
Dajmo šansu Slobodi.
Dajmo šansu Životu.

POGLEDAJMO jedni druge u oči, prepoznajmo se, priznajmo sve, i raširimo ruke.
A zatim se, zajedno i radosno, srca punog zahvalnosti i Ljubavi, vratimo Prirodi, da započnemo novo – STVARANjE.

Revolucija srca je počela!

Petar Šumski
24.06.2019.