Foto: pexels.com

atma.hr – 52
Znajte da ste vječno i svrhovito biće. Budite sigurni i spokojni bez potrebe za komplimentima ili dodatnim uvjerenjima da ste na bilo koji način posebniji ili različiti od drugih. Mi smo svi djeca Božja, nema posebnih i nema odbačenih! Svi smo jedno. Ovo je ‘una-verse’ (eng. universe). Una – jedan, verse – pjesma. Svi smo jedno.

Nema potrebe misliti da smo posebni, jer ako to činimo, odmah je netko drugi manje poseban. Ako smo svi posebni, onda nam i ne treba ta riječ koja bi nas definirala, odvojila. Poseban je riječ koju treba vaš ego. Vaš ego vam ovdje nije potreban. Tražite svoje više sebstvo koje govori: ti si kreacija, dijelić Boga.

Pokušajte se ne uspoređivati s drugima kao mjerom za vlastiti uspjeh ili izvedbu nekog zadatka. Ako to činite, predajete se pogrešnoj ideji da Bog ima favorite te da ste vi na neki način posebni i bolji od drugih ako ste uspješniji u nekim stvarima! Ne postoje posebni, ne postoje favoriti, nema boljih! Mi smo svi Jedno, jednaki u Božjim očima. Stoga je uspoređivanje sebe s drugima uzaludna praksa i znači da vjerujete da Bog ne zna što čini!

Wayne Dyer

atma.hr – 52