Ponekad će biti dana kad ćeš se poskliznuti, strmoglaviti  i pasti, ali ako se ponovo dočekaš na noge i nastaviš hodati, bit će dovoljno reći hvala.

Ponekad će tvoj put biti uzak, prašnjav i težak, ali ako si spreman učiti lekcije života kako bi dalje rastao, bit će dovoljno reći hvala.

Ponekad ćeš morati hodati uzbrdo, a da ne vidiš obzor i krajnje odredište, ali ako si spreman učiti se povjerenju u Više Vodstvo, bit će dovoljno reći hvala.

atma.hr – 78
Ponekad ćeš se naći u mračnom tunelu iz kojeg nećeš odmah pronaći izlaz, ali ako znaš da na kraju tunela dolazi Svjetlo, bit će dovoljno reći hvala.

Ponekad će te šibati vjetrovi i oluje, ali ako u sebi imaš Čvrstu Stijenu kao oslonac, bit će dovoljno reći hvala.

Ponekad je dovoljno reći “hvala za ovaj trenutak u kojem sam sada”.

Ponekad je dovoljno reći “hvala što postojim”.

Ponekad je dovoljno reći “hvala Dahu Života“.

Milan Troskot, Živi trenutak

atma.hr – 52