Hrana skriva razne druge aspekte, osim pukog preživljavanja tako što jedemo. Kroz hranu i način na koji je koristimo vide se naše emocije, skrivene boli, navike. Ako obratimo pažnju na načine korištenja hrane možemo otkriti mnogo o sebi i poboljšati svoj život. Štoviše, čini se da je to jedan od važnijih praktičnih primjera primjera rada na sebi, primjera koji se tiče samog sebe ali i odnosa sa okolinom.

Jedan od važnih aspekata nas samih, ali i današnjeg društva je bacanje hrane. Zastrašujuća količina hrane se baca na odlagališta, dok se na drugim mjestima osjeća manjak. Stimuliranjem potrošnje povećavamo potrošnju goriva, preradu, ambalažu, finalno i odlagaliušta i mnogih drugih karika u lancu. No, to nije sve, postoje i brojni drugi aspekti koje treba osvijestiti. Košta li hrana samo onoliko koliko joj je istaknuta cijena? Nikako!

Mnoge druge nevidljive cijene plaćamo i platiti ćemo kasnije, mi ili naša djeca.

U današnjoj radio emisiji Poriluk o ovoj gorućoj temi priča dr sc Branka Ilakovac iz Cepoha.

Odnosi, religija, prava potrošača, osobe s invaliditetom, razni seminari i radionice, sve je to predstavljeno u dugogodišnjem serijalu radio emisija, koji ima već više od 250 epizoda.

Kompletnu arhivu emisija, u kojima se priča o važnim temama za kvalitetu življenja možete pronaći na poriluk.com, a emitiraju se i na 5 radio postaja.

Neke su i animirane u video zbog boljeg doživljaja.

https://poriluk.com/22-3-emisija-poriluk-cepoh/