pixabay.com

atma.hr – 61
Ako ne možeš biti bor na vrhu brijega,

ti budi grm na dnu doline,

ali budi onda najljepši grm na dnu doline.

Budi grm ako ne možeš biti drvo.

Ako ne možeš biti grm, budi trava,

budi put i usreći nekoga.

Ako ne možeš biti štuka, budi grgeč.

atma.hr – 61
Ali budi najživlji grgeč u jezeru.

Ne možemo svi biti kapetani,

netko mora biti i posada.

Postoji težak i postoji lak posao.

Ali svi moramo izvršavati svoje zadatke.

Ako ne možeš biti autoput, budi puteljak,

Ako ne možeš biti sunce, budi zvijezda.

Nije veličina ono zbog čega pobjeđujemo ili gubimo.

Već smo veliki ako smo najbolji što možemo biti.

Douglas Malloch

atma.hr – 39

atma.hr – 39