Da li si se ikada pitao koliko si spreman da daš kako bi dobio to što želiš!? Kažeš da želiš dostići prosvjetljenje ! No, želiš li uistinu!? To jest, znaš li uopće što znači, biti ‘prosvjetljen’!? Da li si ikada uistinu iskreno razmislio o tome što želiš, i o putu koji moraš proći kako bi dostigao to nešto!?

atma.hr – 75
Recimo da želiš biti prosvjetljen, što je uistinu uzvišen cilj, zapravo najuzvišeniji cilj kojemu čovjek može stremiti. No znaš li kako ga dostići, i dali je prosvjetljenje uopće nešto što se dostiže !? Da li si se ikada to pitao!?

Mnogo je teorija o prosvjetljenju, mnogo je puteva, mnogo istina i mnogo mesija, puna nam je povijest prispodoba o prosvjetljenju, no mnogo je malo prosvjetljenih koračalo ovom planetom.

Kroz ovaj tekst, probati ćemo, onoliko koliko je to moguće da steknemo uvid u ‘put ka prosvjetljenju’, u ono što on zahtjeva od nas, to jest zahtjeva li što uopće.

Znamo da biti prosvjetljen znači biti sjedinjen sa Bogom, dakle postati jedno sa svojim izvorom. No koja je zapravo prava definicija toga ‘Jedno sa Bogom’ i kako se to dostiže!?

atma.hr – 39

Zapravo, mnoge su knjige o tome napisane te mnogi nondualisti pokušavaju da to objasne već stoljećima pa i tisućljećima, no i oni koji objašnjavaju, uglavnom ni sami nisu dosegnuli taj nivo svijesti, te stoga znanje koje predaju biva ne autentično a kao takvo i neupotrebljivo.

Biti jedno u smislu samospoznaje znači odsutnost osjećaja individualnosti, to jest odsutnost spoznaje mene kao ‘Ja’ koji se obraća Bogu, jer ako smo Bog i ‘Ja’ jedno, može li tu biti prisutno ‘On’ i ‘Ja’.

No, tko to može za sebe reći da je istovjetan Bogu, tko može doći do te spoznaje u sebi da to može iskreno i istinito tvrditi !? Jedna takva osoba je živjela prije nešto više od dvije tisuće godina, ta osoba je Isus Krist. On je autentično tvrdio da je Sin Božji, da je jedno sa Bogom i da posjeduje sve što i Otac njegov posjeduje. On, Isus Krist je uistinu bio ‘prosvjetljeno’ biće.

Dakle, biti prosvjetljen znači biti Krist, biti Buddha ili biti Krishna ! Da li si ikada o tome razmišljao na ovaj način!?

Krist je stanje svijesti, Buddha je stanje svijesti, Oni su stanje apsolutne svjesnosti koja je nadišla dualnost ovoga svijeta. Ta dva uzvišena bića su se odrekli iluzije ovoga svijeta i njegovih užitaka, ne samo to, Oni su se odrekli svoje individualnosti – ega, što znači da je čovjek u Njima umro davno prije Njihove tjelesne smrti. Oni su dvaput rođeni i dvaput umrli za jednoga života, upravo to jeste ‘prosvjetljenje’, umrijeti prije smrti i biti ponovno rođen.

atma.hr – 39

Svi mi posjedujemo identitet sa kojim se poistovjećujemo, mnogi od nas spremni su do smrti da brane svoje uvjerenje koje imaju o sebi, naša individualnost je nešto za što smatramo da nas čini svjesnim sebe, a mi sami vjerujemo da kada bi nestalo naše individualnosti, moralo bi nestati i nas.

No uistinu, samo onaj koji je spreman izgubiti ‘sebe’, Sebe će i pronaći; samo onaj koji napusti svoj identitet i sliku koju ima o sebi, upoznati će pravoga Sebe, onoga Sebe koji je istovjetan svome izvoru, koji je jedno s njime..

Mnogo je malo onih koji su spremni otići tako daleko a i oni koji bi to i napravili vrlo često ne znaju kako, te potroše svoj život u pokušaju, tražeći put koji će ih odvesti do cilja. No činjenica je da ne postoji ni put niti cilj do kojega trebamo stići, ne postoji dostizanje niti postignuće, sve što postoji je jednostavno bivanje.

Mi svi već jesmo jedno sa Bogom, prosvjetljenost je naša priproda i naša jedina istina, sve što nam preostaje jeste da Budemo, samo da Budemo, na način da predamo svoj ego, da ga pred sobom razgolitimo, jer on je to ‘Ja’ koje nas odvaja od našega izvora, od Boga, od Nas…

Pogledaj iskreno u sebe i vidjet ćeš da nije potrebna nikakva metoda niti znanost kako bi predao svoj ego, dovoljno je samo da ga budeš svjestan i da ne djeluješ kroz njega,čineći tako ti si uistinu prosvjetljeno biće..

Namaste

Anđelko Katinić
zivottosamja.blogspot.hr
Pratite Vitae Est i na Facebook stranici

atma.hr – 61