Likovna radionica crtanja i slikanja osmišljena je kao detaljno vođenje polaznika kroz rad prema različitim modelima (stolice, mrtve prirode, draperije tkanina, različite kombinacije navedenog itd) u svrhu savladavanja perspektive, proporcije, teksture, odnosa svjetla i sjene do kolorističke modulacije.

Tehnika crtanja su olovka i ugljen, a tehnika slikanja akrilne vodene boje, akvarel i pastela.

U procesu rada bitna je i osobna kreativna interpretacija u svrhu razvijanja vlastitog likovnog izraza i preferenci kroz zakonitosti vizualnog jezika i navedenih tehnika.

Grupe su male (do 4 polaznika) što omogućuje individualan odnos sa svakim polaznikom u skladu sa njegovim interesima, potrebama i tempom rada uključujući i eventualne dodatne sadržaje kao što je priprema za upis na likovnu akademiju ili sličnu instituciju, istraživanje ilustracije i dizajna kao likovnosti koja se veže za tekst ili namjenu, dodatne tehnike po želji kao što su npr. kolaž, digitalna obrada i intervencije.
Polaznici mogu donjeti i svoje motive na isprintanim fotografijama, npr u svrhu slikanja portreta.

Prostor radionice se nalazi u zapadnom dijelu centra Zagreba, intiman je, svjetao, radi se opušeno, uz kavu ili čaj koji se polaznicima nude gratis. Slika se uz muziku koja ponekad služi i kao nit vodilja u apstraktnim crtačkim i slikarskih istraživanjima.

Dječje grupe su miješane dobi te također maksimalno propituju interese malih polaznika i nude im uvid u svijet umjetnosti kao poticaj, uz razgovor o viđenom te vođenju pri osvještavanju tog iskustva kroz vlastiti rad. Također se čitaju priče na temelju kojih djeca stvaraju ilustracije i radove inspirirane pričom.
Tehnike maksimalno kombiniramo, od vodenih boja, tempera, flomaster, olovke, ugljena, pastela do svih vrsta kolaža i modeliranja u plastelinu i glini.

Voditeljica Ana Kadoić je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (zvanje profesora likovne kulture) i poslijediplomski studij na Kraljevskoj akademiji u Amsterdamu.
Iskustvo metodike rada s ljudima stekla je kroz rad u brojnim edukacijskim ustanovama i programima. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.
Kao samostalna umjetnica bavi se ilustracijom i animiranim filmom za djecu.
Likovna radionica je projekt putem kojega rado i sa užitkom prenosi svo stečeno znanje i iskustvo a razmjena koja se događa sa polaznicima obogaćuje i njezin kreativni proces.

Budući da se ne radi o zaokruženom programu koji ima početak i kraj, polaznici se mogu pridružiti u bilo kojem trenutku i pratiti svoj individualan tempo i interes.

Mjesečna cijena radionice iznosi 50 eura i uključuje termin od dva puna sata tjedno i sav potreban materijal.

Mogući su također:

• pojedinačni (drop in) dolasci, cijena 15 eura (ukoliko ima mjesta u grupi)
• individualna poduka po dogovoru, cijena 20 eura.
• zatvorene jednokratne (pop-up) radionice, cijena 15 eura po polazniku (za odrasle, djecu ili kombinaciju, npr. Djeca i roditelji)
• dogovorene tematske intenziv radionice, koje se odvijaju kroz vikend, po 4 sata dnevno (sa pauzom), cijena 60 eura

Otvorene su opcije za:

♦ formiranje novih termina, jutarnjih, popodnevnih ili večernjih.
♦ grupu djeca i roditelji

lokacija: ulica Vatroslava Jagića 11, Zagreb, 1. kat
kontakt: Ana Kadoić 098 9554898 [email protected]

Ana Kadoic crtanje 2