“Jedna lijepa riječ može nekome promijeniti cijeli dan.”