Seminar /TKM/ preporuka je za sve terapeute i ostale praktičare koji na bilo koji način rade na tijelu. TKM je sustav liječenja, počeci datiraju prije 5000 godina, a temelji se na dubokom razumijevanju poretka univerzuma /svemira/, prirode i čovječanstva, sklada života s prirodom, svojom osobnom prirodom, u zajednici s drugim ljudima, sa zemljom…

Razumijevanjem TKM-a  i prihvaćanjem teorije Yin-a i Yang-a, 5 elemenata i Qi-a/Chi/, postižemo zdravlje, mir, slobodu, sreću, a ako teoriju i znanja TKM-a negiramo ili joj  se suprotstavljamo slijedi nemir, zbrka, očaj, štetimo zdravlju…

Na seminaru ćete upoznat zakone univerzuma: teoriju Yin-a i Yang-a, teoriju 5 elemenata i Qi /Chi/, te kako ta znanja koristiti u dijagnozi i kreiranju tretmana, bez obzira kojom se terapeutskom tehnikom bavili.
Naravno, upoznat ćemo vas sa osnovnim terapeutskim tehnikama TKM-a: akupunktura i moksibustija, kineska fitoterapija, tuina/kineska masaža/, principi prehrane, refleksoterapija, Qigong…
Uz teoriju Yin-a i Yang-a, 5 elemenata i Qi-a, radit ćemo vježbe iz teorije, meditacije, vježbe samomasaže Do-In, te Qigong /Chi Kung/…

Seminar se sastoji od tri međusobno povezane cjeline

TKM 1

Istok i Zapad, razlika pristupa zdravlju i bolesti

 • Povijest TKM-a
 • Qi/Chi/
 • Teorija Yin-a i Yang-a
 • Holistički princip
 • Zdravlje – biti u harmoniji
 • Terapeutske tehnike TKM-a: apukuntura, moksibustija, kineska fitoterapija, tuina, refleksoterapija, principi prehrane, Do-In, Qigong/Chi Kung/

TKM 2

5 elemenata / 5 transformacija/

 • Još jedna interpretacija svijeta /osim Yin-a i Yang-a/
 • Drvo, vatra, zemlja, metal, voda
 • Shen – ciklus podrške, „majka hrani, brine o sinu“
 • Ko – ciklus kontrole, „baka brine o unuku“
 • Ciklus pobune, „unuk zlostavlja baku“
 • Ciklus oduzimanja, „sin crpi mamu“
 • Povezanost sa dijagnostikom i kreiranjem tretmana

TKM 3

DIJAGNOZA

 • U TKM 1 i TKM 2 radili smo neke od dijagnoza Yin-om, Yang-om i 5 elemenata, nastavljamo….
 • Vizualna dijagnoza –postura klijenta/držanje tijela, kako se kreće i što nam tijelo priča
 • Dijagnoza lica, boja tena, izraz…
 • Građa tijela, kondicija, konstitucija
 • Ruke, nokti
 • Slušanje /disanje, kašljanje, zvukovi tijela, što i kako čovjek govori, način izražavanja/
 • Miris tijela /povezanost s 5 elemenata/
 • Razgovor o akutnom problemu, prehrani, navikama
 • Dijagnoza dodirom hare, abdomena/ višak ili manjak Qi-a/, dodir točaka meridijana
 • Dijagnoza pomoću pulsa
 • „Kineski sat“

Dijagnoza je utemeljena na načelima TKM-a, na razumijevanju poretka svemira, sklada života s prirodom… i majstor dijagnoze razumijeva prirodu i čovjeka, živi s univerzalnom svijesti, centriran, miran, bistra uma i čistoće tijela, bez primisli, suda i predrasuda….donosi dijagnozu trenutno i intuitivno s uvidom u cjelokupnost stanja klijenta.

Voditelj seminara: Zlatko Pavlinić – Shiatsu i Shin Tai praktičar i učitelj

Datumi
TKM 1: 25.2. – 26.2.
TKM 2: 18.3. – 19.3.
TKM 3: 15.4. – 16.4.

Vrijeme
10.00 – 17.00 sati s pauzom za ručak.
Seminar će se održati na adresi Samoborska cesta 114, Zagreb u prostorijama Učilišta Galbanum. Između svakog termina polaznic

i će dobivati praktične zadatke i vježbe. Nakon završena sva tri modula dobiva se certifikat.

Cijana i prijave:
Cijena cjelokupnog seminara iznosi 746.57 €  (pdv je uključen u cijenu) i moguće je plaćanje u tri rate.
Prijaviti se možete putem web obrasca klikom na link prijava. Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: [email protected] ili telefona: 01 379 4568 sve dodatne informacije potražite na našim web stranicama: www.galbanum.hr