Danas se u vedskoj kulturi slavi Maha Shivratri, što u doslovnom prijevodu znači “velika noć Šive” i odnosi se na hinduistički festival. Festival se slavi na dan mladog mjeseca u mjesecu Maagha prema hinduističkom kalendaru. Dan slavi Gospodina Šivu, važno božanstvo u vedskoj kulturi. Večeras je povoljno pjevati vedske mantre koje slave Šivu te, ako imate mogućnosti, možete uputiti molitve ili cvijeće božanstvu u oblika Shiva Lingama.

Šiva je nadzornik uništenja svemira u vrijeme razaranja. On je guna avatara, upravlja materijalnom gunom neznanja (tamo-gunom) i uništava materijalni svemir kada dođe vrijeme uništenja.

Iako nadzire gunu ili odliku neznanja, ne bi trebali zaključiti da je on osobno u neznanju. Jedno od njegovih imena je Ashutosha, koje upućuje da se vrlo lako zadovolji ponudama ili molitvama. Šiva prihvaća obožavatelje medu najpalijim bićima, uključujući duhove i asure, koji ga obožavaju radi materijalnih blagoslova.

Za njega kažu da je jedini od tri božanstva (Brahma-Višnu-Šiva) stalno utjelovljen na Zemlji i da boravi na najvećoj od svih planina, Himalaji. Objašnjeno je kako se voda Gange, koja dolazi iz transcendentalnog svijeta, ogromnom brzinom spušta na planet Zemlju, a Šiva ju prima. Zbog toga se izvor Gange ne može pronaći već se ona stvara iz nebrojenih malih potočića. Kaže se da su ti potočići nastali zbog toga što se Ganga rasprsne prilikom udara o Šivinu glavu.

šiva-ganga

Posred čela Ga se često prikazuje sa otvorenim trećim okom ili agja (ajna) čakrom koja predstavlja znanje i mudrost. Te su kobre simbol promjene, rađanja novog života, a isto tako i buđenja ‘zmijske’ snage kundalini u čovjeku.

Ponekad ga se prikazuje i s kobrama oko vrata, zapetljane kose, na svome nosiocu biku Nandi, okružen duhovima, sablastima i vilama. U drugim je prilikama prikazan kao asketa koji sjedi na tigrovoj koži i neprekidno meditira na Himalaji. Poklonici ga štuju prikazanog u kipu, u simbolu linge, okruglom, faličkom obliku koji predstavlja stvaralačku moć Boga, ili u njegovu obliku koji plesom uništava materijalni svemir i predstavlja uništavajuću moć boga Nataraja (kralja plesa). Većina poklonika Šivu smatra milosrdnim i punim ljubavi.

Šiva je Brahmin sin, Parvatin muž te Skandin i Ganešin otac.

U predjelu zemlje poznatom kao Ilavrita-varsha jedini muškarac je Šiva, najmoćniji polubog. Boginja Durga, Šivina žena, ne voli da i jedan muškarac uđe u tu zemlju. Ako se bilo koji muškarac usudi to učiniti, ona ga odmah pretvara u ženu. U Ilavrita-varshi, Šivu uvijek služi deset milijardi sluškinja boginje Durge.

šiva

Njegovo obožavano božanstvo je Gospodin Sankarshana. Četvorostruku ekspanziju Boga čine Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha i Sankarshana. Četvrta ekspanzija, Sankarshana, zapravo je transcendentalan, ali budući da su Njegove djelatnosti uništavanja u materijalnom svijetu u guni neznanja, poznat je kao tamasi, Božji oblik u guni neznanja. Šiva zna da je Sankarshana izvorni uzrok njegovog vlastitog postojanja i zato uvijek meditira na Njega u transu pjevajući vedske mantre. Ponekad na slici u vedskim hramovima možemo vidjeti Šivu utonulog u meditaciju.

Šiva uvijek meditira u transu na Sankarshanu. Šiva je zadužen za uništavanje materijalnog svijeta. Brahma stvara materijalni svijet. Bog Višnu ga održava, a Šiva uništava. Budući da je uništavanje posljedica gune neznanja, Šiva i njegovo obožavano Božanstvo Sankarshana nazivaju se tamasi. Šiva je inkarnacija tamo-gune. Budući da su Šiva i Sankarshana uvijek prosvijetljeni i utemeljeni na transcendentalnom položaju, nemaju nikakve veze s gunama materijalne prirode – vrlinom, strašću i neznanjem – ali budući da ih njihove djelatnosti dovode u dodir s gunom neznanja, ponekad se nazivaju tamasi.
Iako je u svetim spisima opisan kao istodobno istovjetan i različit od Višnua, smatra se polubogom i čistim vaišnavom, velikim duhovnim autoritetom, jednim od najvećih u svemiru. Utemeljitelj je jednog od četiriju izvornih učeničkih naslijeđa, Rudra-sampradaje, putem kojih se od pamtivijeka čisto duhovno znanje prenosi od učitelja na učenika. Uzvišeni je vaišnava i stalno meditira na Gospodinova lotosolika stopa te naučava potpunu predanost Svevišnjem. Pomogao je Arđuni davši mu oružje Pašupatu.

Bhagavata Purana (12.13.16) izjavljuje: vishnavam yatha shambhuh – “Šiva je najveći vaishnava, bhakta ili štovatelj Višnua”. U Padma Purani, Šiva govori svojoj supruzi Parvati: “Moja draga Parvati, postoje različite metode obožavanja, i od svih, obožavanje Božanske Osobe, Bhagavana, Višnua ili Krishne, smatra se najuzvišenijim”.

Mantra u slavu Šive glasi: Om namah shivaya hare hare mahadeva

lord-shiva-49a