Iz samog naziva arkane XV u marsejskom, drevnom tarotu, jasno je da je riječ o Vragu. No, tko je Vrag? Je li riječ o Sotoni ili Luciferu? Tumačenje Rimokatoličke Crkve, a prema Katekizmu, je jasno. Riječ je o istom biću, dakle Sotoni koji se naziva i Lucifer, odnosno Svjetolonoša. Vrag jest Sotona i prema tome govorimo o istom duhovnom biću, a ne više njih.

atma.hr – 52
Ono što je zanimljivo je tumačenje njegovog ministerija, odnosno djelovanja. Arkana Vraga u tarotu predstavlja sve ono što nas zarobljava i što od nas čini »pokorne sluge,« a to su prije svega različite kompulzije i ovisnosti poput onih o novcu, alkoholu, drogi i općenito čulnim nasladama. Pri tome se iz vida ne smiju izostaviti kompulzivne radnje koje su danas prilično učestale, poput upotrijebe tehnologije, ponajviše mobilnih uređaja i posredno djelovanja na društvenim mrežama koje su eksplicitni primjer kompulzivnog djelovanja, a koje je često popraćeno prevladavajućim djelovanjem u domeni čulnosti.

Većina tarotista arkanu Vraga identificira upravo s onim s čime se ona i treba poistovjećivati, a to je baš sve prethodno navedeno, a što je i izravno naznačeno optičkim prikazom. Arkana Vraga neprijeporno pokazuje moć i kontrolu koju nad čovjekom ima Sotona. Ona izravno ukazuje na nadzor koji to biće ima nad čovjekom koji se prepušta svemu čime ono zavodi. To je ropstvo izravno prikazano ženom i muškarcem koji to više nisu i koji su podlegli utjecaju Zavodnika. Sada su pod njegovom vlašću i doslovno su zarobljeni. Oni iz tame tek trebaju izaći na Svjetlo, »A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu« (1 Pt 2:9). Vrag kontrolira i žene i muškarce te ih podjarmljuje svojim zavodljivim djelovanjem koje je onkraj moći bilo kojeg običnog čovjeka. Opet, pokojni tarotist Jean-Claude Flornoy (1950—2011), smatra da je riječ o Luciferu i da arkana ima drugačiji učinak.

atma.hr – 52
Alernativni pogled na arkanu Vraga jest onaj kojim to centralno biće kontrolira životinjske strasti i zapravo omogućava cirkuliranje energije preko različitih energetskih središta. Na taj način arkana sugerira »osvjetljavanje« puta i utiliziranje energije kroz različita središta, ali također govori, prema Flornoyu, i o blokadi energije u pojedinim energetskim središtima te o posljedicama koju takva blokada ili više njih, može imati na nositelja. Premda alternativni opis arkane, iznova su naznačeni prijepori koji se odnose na blokadu energije, čime se ukazuje na potrebu za »osvjetljavanjem« životnih područja ili više njih, a s obzirom na odgovarajuće energetsko središte. Time se iznova sugerira i potreba za »oslobađanjem« od upotrijebe određene energije. Arkana Vraga jest ujedno i domena njegove vladavine, a to je vladavina »tame.« Usuprot takvoj vladavini, pozvani smo iz tame »k divnom svjetlu,« čiji se puni sjaj očituje u arkani Sunca, predziđu čovjekovog stremljenja prije integracije u arkani Svijeta i stapanja supramentalnog jastva sa živim Bogom.

Marko Kriška, instagram.com/tarotlefov

77 OSHO ZEN TAROT